Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Teknologibedriften Berget på Notodden har i mange år vært leverandør til teknologibedriftene på Kongsberg. Nå har bedriften inngått et nytt samarbeid med opplæringsbedriften K-tech.

─ Dette sikrer kvaliteten i opplæringen vi kan gi til lærlingene våre, mener Joakim Lerstang ved Berget.

Kunstige barrierer mellom fylkene

Kongsbergindustriens egen lærebedrift K-tech sørger i dag for opplæring av fremtidens industriarbeidere på Kongsberg, mange går her fra lærlingeplass til fast jobb i Kongsbergindustrien. For lærlingene på Notodden oppleves likevel fylkesgrensen som en kunstig barriere.

─ Erfaringsmessig har det ikke vært enkelt for lærlingene på Notodden å få utplassering i bedriftene på Kongsberg. Dette er det nemlig fylkesgrensene som har satt en stopper for. Derfor er vi veldig fornøyde med det samarbeidet vi nå har etablert med K-tech, forklarer Joakim Lerstang ved Berget.

Leverer til forsvarsindustrien

Berget har i dag 120 ansatte, fordelt på to avdelinger på Notodden. En av bedriftens største kunder er Kongsberg Defence and Aerospace. I tillegg leverer de til en rekke andre aktører innenfor finmekanisk, seismikk og annen maritim industri.

─ For oss som bedrift er det en trygghet å ha fått K-tech med på laget. Både for vår egen del og med tanke på oppfølgingen av lærlingene vi tar til oss. Det er klart vi opplever det som en trygghet å få tilgang til den brede kompetansen. At de følger opp lærlingene med tilpassede læreplaner og egne opplæringsplaner er helt unikt, forklarer Lerstang.

K-tech sørger for bredden i opplæringen

Automasjonslærling Erik Skjulestad er en av tre lærlinger ved Berget for øyeblikket. Han peker på flere fordeler ved K-tech-samarbeidet.


─ Ved å være lærling ved Berget får vi uten tvil spisskompetanse på enkelte områder. Likevel er det kanskje andre fagområder vi ikke kommer borti i det hele tatt. Da er det veldig betryggende å ha K-tech med på laget, slik at vi også får den nødvendige bredden i opplæringen, forklarer Skjulestad.

─ Så slipper vi også å farte rundt til forskjellige bedrifter i hele fylket. Det er veldig kjekt at alt er samlet på ett sted, utdyper lærlingen.

Godt rykte

CNC-lærling Kjersti Bakken Abrahamsen har flere familiemedlemmer som både har vært lærlinger og senere ansatt i K-tech.

─ De aller fleste lærlinger i Notodden og omegn har jo hørt om K-tech fra før. At jeg som lærling i Berget nå kan få tilgang på den samme opplæringen på lik linje med de andre lærlingene i K-tech synes jeg er veldig positivt, forklarer Bakken.

Større fagmiljø

Lærling i dimensjonskontrollørfaget Zacharias Engebretsen hadde et brennende ønske om å være lærling ved en lokal bedrift i Notodden.

─ Som lærling ved Berget er man jo helt i fremkant av utviklingen. Som dimensjonskontrollør kommer jeg til å sjekke at delene er laget i henhold til spesifikasjonene som er gitt. Det at Berget lager så si alt på spesialbestilling i små opplag, bidrar til en svært variert og spennende arbeidshverdag, mener Zacharias.

─ Ved å være tilknyttet K-tech får vi helt klart en tilknytning til et større fagmiljø på andre siden av heia. Med tanke på det faglige, og ikke minst det sosiale, avslutter Engebretsen.