Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Det vanket både kake, æresbevisning og mange gratulasjoner i flyfagbygget på Bardufoss da den første lærlingen hos K-tech avla fagprøve i avionikk forrige uke.

Tekst og bilder er hentet fra artikkel i Nordlys.

Etter tre døgn med intens jobbing kunne 21-åringen Dennis Johansen Rotvold konstatere at han besto prøven med glans, til høyeste karakter «Meget godt bestått».

Det har gått i ett, og det har vært veldig lite søvn, så det skal bli godt å ta helg. Jeg har forberedt meg lenge, men det har vært litt stressende. Det er en lettelse å være ferdig. Endelig er det i boks, smiler den unge tromsøværingen.

Dennis Johansen Rotvold på arbeidsplassen i Bardufoss. Foto: Torgeir B

Utdanningsveien

Dennis gikk først tre år på flyfag ved Bardufoss videregående skole, og ble etterpå tatt inn som lærling hos Kongsberg Technology Training Centre AS (K-tech) som har etablert avdeling på Bardufoss. K-tech skal sørge for å skaffe høyt kvalifiserte teknikere til så skru på Forsvarets NH90-helikoptre og andre flymaskiner.

Jeg er interessert i fly, og da jeg så «Flyfag» på lista over det jeg kunne søke på, så trykket jeg der. Jeg kunne ingenting om fly, men da jeg kom hit var det en gnist som tentes av gode lærere, forteller Dennis om veivalget han gjorde på videregående. Nå er han altså den første flyteknikerlærlingen som har tatt fagprøve på Bardufoss, i avionikk. Det betyr at han kan alt som er verdt å kunne om elektronikken i et fly.

Dennis er en enorm ressurs. Ikke bare var han beste elev på flyfag, han har også satt opp hele systemet vårt for oppfølging av verktøy og på fritida har han bygd sin egen jetmotor, smiler daglig leder Stein Sandvold i K-tech.

Sandvold sier fagprøven til Dennis også er historisk med tanke på måten man gjør det på. Nemlig å bruke materiell som ikke er operativt. Dennis tok fagprøve på et «pensjonert» ambulansefly av typen Beechcraft. Dette er en milepæl. At vi bruker fly som ellers bare står her, frigjør materiell som brukes i flyging. Det er første gang dette gjøres, og resultatet blir akkurat like godt, sier han.

Foto: Torgeir B

KONGSBERG trenger flere flymekanikere

Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (KAMS) har langtidsavtale om vedlikehold på Forsvarets NH90-helikoptre, og daglig leder Vegar Gystad er opptatt av å få tak i kompetente fagfolk til dette.

Vi har store ambisjoner på Bardufoss, og ønsker å få flere ungdommer til å ta denne utdanningen. Mange flymekanikere og teknikere går av med pensjon, og det er lite ettervekst. Sammen med K-tech og Bardufoss vgs skal vi gjøre det attraktivt for ungdom fra Nord-Norge å ta flyfagutdannelse her – og bli her, sier han.

Sjefssersjant Odd Helge Wang ved 139 Luftving på Bardufoss kan bekrefte at Dennis er ettertraktet, og at man trenger mange flere som ham. Behovet framover er stort.

K-tech søker 52 nye lærlinger i 2022, les mer og søk her!

I region nord – Bardufoss, Evenes, Tromsø og Banak – trenger vi 30 nye flyteknikere hvert år de neste ti årene. Vi håper at vi kan få dette til, og har en felles rekrutteringsplan sammen med K -tech og skolen. Det kan se ut som den nedadgående trenden snur opp igjen nå, sier Wang med henblikk på at det er økende søkertall til flyfag.

Dennis anbefaler gjerne utdanninga til andre unge – med visse kvaliteter. Det må være ungdom med sunn fornuft og gode holdninger, sier han.

Sikt høyt, søk flyfag!

KONGSBERG kjører i disse dager ut en flyfag kampanje på sosiale medier. Del gjerne vår landingsside på sosiale medier for å spre det gode budskap og få flere
søkere til flyfag: https://www.kongsberg.com/no/kda/campaigns/Flyfag/

Vi i K-tech ser fram til å kunne ta imot hele 52 nye lærlinger høsten 2022

Det tette samarbeidet vi har med våre eiere i Kongsberg-industrien er en av årsakene til av vi kan ta imot så mange lærlinger, og samtidig være stolte over å ha god kvalitet på opplæringen vår. Høsten 2022 har vi 52 nye lærlingplasser.

Gode jobbmuligheter etter endt læretid

K-tech har eksistert siden 2008, og eies av Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace – de tre av de største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg. Det tette båndet mellom K-tech og industrien gir mange fordeler for lærlingene. En av fordelene er de gode jobbmulighetene etter endt utdanning.

Bilde fra når de nye lærlingene ble ønsket velkommen av daglig leder i K-tech, Stein Sandvold i 2021.

«Vi ser at mange av våre lærlinger går rett ut i jobb etter å ha fått fagbrevet. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger, og de aller fleste er godt rustet når de skal ut i arbeidsmarkedet»

Stein Sandvold, Daglig leder hos K-tech

K-tech tilbyr lærlingplasser innen en rekke fag. Felles for alle lærlinger er at de får læreplass i en av følgende selskaper; Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC, Kongsberg Terotech eller GKN Aerospace.

En sikker vei mot fagbrevet

Det kontinuerlige samarbeidet mellom K-tech og de høyteknologiske miljøene, sammen med planmessig oppfølging av lærlingene er med på å sikre lærlingenes vei mot fagbrevet.

– K-techs visjon er å ha verdens beste modell for utvikling av fagkompetanse. Det er en visjon alle på K-tech jobber etter hver dag. Vi kan også friste kommende K-tech-lærlinger med unik praksis fra internasjonalt næringsliv og svært spennende og gode jobbmuligheter etter bestått fagbrev.


Sats på fremtiden din, søk nå!


Bilder til inspirasjon

Å skulle gå opp til fagprøve kan være en spennende og skummel opplevelse for mange. Det er nå du skal vise frem det har trent på de siste tre- til fire årene.

Vi ble med da Ingrid Jensen gikk opp i sin fagprøve som industriell overflatebehandler. Se hvordan det gikk i videoen nedenfor.

Produserer deler til F-35

Ingrid og andre lærlinger fra K-tech får ved Kongsberg Defence & Aerospace sin avdeling på Arsenalet være med på å lage deler til kampflyet F-35.

-Det er veldig spennende og litt nervepirrende å nå endelig skulle gå opp til fagprøven. Snart kan jeg forhåpentligvis kalle meg for industriell overflatebehandler på linje med mine dyktige kollegaer, forteller Ingrid spent.

Les mer om fagopplæring hos K-tech her!

-Så er det jo litt moro å få lov til å produsere flydeler til et av verdens mest avanserte kampfly. Det skal operere under ekstreme forhold, og da er det viktig at vi som lager delene også er svært nøye når delene blir produsert.

Se videoen nedenfor for å finne ut av hvordan det gikk med Ingrid. Bestod hun? Bestod hun ikke?

Fagprøve over en hel uke

Å lage flydeler er ikke gjort i en håndvending. Delene skal merkes, lakkeres, tørkes og herdes. Fremgangsmåten og ingrediensene i lakken er selvfølgelig en strengt bevoktet hemmelighet.

Les også: 200 tiendeklassinger på besøk hos K-tech

-Du har fire dager til rådighet. Du skal dokumentere, gjennomføre og kvalitetssikre hele prosessen din fra start til slutt. Før vi kommer og besøker deg igjen på fredag. Da skal du presentere det du har gjort, forteller leder for prøvenemnda Gry Eian, fra Viken fylkeskommune.