Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Instruktør K-tech

I løpet av de neste månedene kan du ta en rekke nye kurs hos K-tech. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs som er utviklet i samarbeid med de høyteknologiske miljøene.

Bedriftsinterne kurs eller kurs hos K-tech

Alle våre kurs kan holdes bedriftsinternt. Kursene arrangeres i bedriftens eller K-techs lokaler, alt etter hva som passer best. Ta kontakt med oss og vi kan finne en god løsning sammen.

Eksempler på kurs hos K-tech i mars og april:

Og mye mer!

Har du et behov for kurs, men ikke finner det i kursoversikten? Ta kontakt med kurs på 
kurs@k-tech.no eller tlf. 32 28 42 00.

Smittevern hos K-tech

Vi forholder oss til myndighetenes smittevernregler og anbefalinger, og har gjort følgende tiltak for å begrense smittefaren ved kurs gjennomført her ved K-tech.

  • K-techs kurslokale er innredet for å tilfredsstille krav om avstand på minimum 1 meter mellom deltakerne.
  • Redusert antall deltakere pr kurs.
  • Håndsprit er tilgjengelig i alle kursrom og i fellesområde.
  • Kursrommene blir rengjort etter hvert kurs.
  • Økt hyppighet av renhold og desinfisering av kontaktoverflater.