Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

I Kongsbergindustrien finner du noen av verdens ledende teknologibedrifter som er helt i øverste klasse når det kommer til å ta i bruk ny teknologi og nye digitale verktøy. –Da kan ikke vi i K-tech være noe dårligere, humrer daglig leder i K-tech, Stein Sandvold.

Ikke bare en duppedings

Med stadig mer digitalisering, overgangen til Industri 4.0 og effektivisering blant industribedriftene, har K-tech besluttet å gå til innkjøp av iPader for alle sine lærlinger.

–iPadene skal først og fremst benyttes som et daglig arbeidsverktøy for våre lærlinger. Her får de et mobilt hjelpemiddel som gir de tilgang til alle våre systemer. Blant annet avvikshåndtering, timeføring og oppgaveskriving for å nevne noe.

–Dette er jo et verktøy de aller fleste av våre lærlinger kjenner godt fra før. Mange av de har vært elever i Kongsbergskolen, så vi kan ikke legge skjul på at vi har hentet noe inspirasjon derifra. Jeg vil likevel understreke at dette først og fremst er et nyttig verktøy for våre lærlinger i det daglige, utdyper Sandvold.

Lurte lærlingene trill rundt

Beslutningen med å gå til innkjøp av iPad til alle lærlingene er noe K-tech sine ansatte har arbeidet med en god stund. Overleveringen til lærlingene skulle holdes hemmelig.

–Vi hadde lyst til å lure de litt. Å fortelle at vi hadde fått låne ti stykker fra fylkeskommunen. Vi lagde derfor en Kahoot for å bestemme hvilke ti av våre nesten 100 lærlinger som faktisk skulle få iPad. Du kunne se skuffelsen i øynene på de som ikke var blant de ti beste, selv om alle likevel fikk hver sin til slutt.

Se videoen der lærlingene blir lurt trill rundt:


Sats på fremtiden din, søk nå!


Bilder til inspirasjon