Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Å være sensor for lærlinger som viser så god innsats er veldig moro. De la ned den nødvendige innsatsen og mere til, forteller representant for prøvenemnda for Buskerud fylke Rino Kleven.

Bjørn Jacobsen og Martin Grongstad har de siste ukene vært travelt opptatt med gjennomføring av sine fagprøver i industrimekanikerfaget hos TechnipFMC.

-I prøvenemnda er det min oppgave å veilede og vurdere oppgavene de har gjort.

Det er ekstra givende når man har lærlinger som viser såpass god innsats som Bjørn og Martin her har gjort.

Prøvenemndsleder, Rino Kleven

-Vi ser jo et skrikende behov for arbeidskraft i industrien, så det å utdanne deg til et praktisk yrke gir deg stor sjanse for fast jobb etter fullført utdanning. K-tech er jo helt klart i en særstilling når det gjelder utdanning av fagarbeidere til industrien, de er tett på industrien og leverer en kvalitet på lærlingene som er vanskelig å matche, forteller Kleven.

Sykt deilig å bestå fagprøven

Martin Grongstad har hatt sin læretid hos subsea-bedriften TechnipFMC og kunne ikke vært mer fornøyd med å endelig ha bestått fagprøven med glans.

-Helt sykt deilig å bestå fagprøven! Særlig når det endte med en så god karakter. Den mest krevende delen av fagprøven for meg var kanskje planleggingsdelen og dette med egenvurderingen. Det praktiske viste jeg at jeg hadde god kontroll på, forklarer Martin engasjert.

Se hva Bjørn har gjort i sin hverdag som lærling

I samme bedrift har Bjørn hatt sin læretid. Selv om de begge har tatt sin utdanning i industrimekanikerfaget har det likevel vært vidt forskjellige oppgaver og fagområder.

-Jeg har nok jobbet mer på de store tingene som bedriften leverer. De store gule subsea-modulene som for eksempel «juletrær» og annet som skal plasseres dypt nede på havbunnen, forklarer Bjørn.

Slik foregår fagprøven

Felles for alle fagprøver er at de består av flere emner som lærlingene må innom i løpet av tiden som er satt av.

1.Planleggingsdel:

Her skal lærlingene sette opp en disposisjon og en plan for selve gjennomføringen av fagprøven. De skal vise forståelse for prosessen og kunne planlegge og strukturere eget arbeid.

2. Gjennomføring av praktiske oppgaver:

Lærlingene gjennomfører praktiske oppgaver tilknyttet sine fagfelt.

3.Dokumentasjon og teoridel:

Her skal lærlingene skrive en egen teoridel i tilknytning til de praktiske oppgavene de har fått utdelt. Der de viser forståelse for prosessen, sitt fagområde og teori.

4.Vurdering

I egenvurderingen skal lærlingen vurdere sitt eget arbeid. Vise evne til å lære av eventuelle feil, mangler og vise hvordan man kanskje kunne gjort ting annerledes.


Mange har allerede fått fast jobb

–Av årets kull med fagarbeidere er det mange som allerede sikret seg fast jobb hos en av våre eierbedrifter. Det er et skrikende behov etter fagarbeidere, som K-tech lærling går du definitivt en sikker og forutsigbar tid i møte, forteller Sandvold.

«Vi ser at mange av våre lærlinger går rett ut i jobb etter å ha fått fagbrevet. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger, og de aller fleste er godt rustet når de skal ut i arbeidsmarkedet»

Stein Sandvold, daglig leder hos K-tech

K-tech tilbyr lærlingplasser innen en rekke fag. Felles for alle lærlinger er at de får læreplass i en av følgende selskaper; Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC eller GKN Aerospace.

Gratulerer med vel gjennomført utdanning og fagbrev!


Bilder til inspirasjon

Er du teknisk interessert og har kompetanse innen CNC-maskinering? Vi søker nå etter en CNC faginstruktør til å utdanne verdens beste fagarbeidere.

K-tech har mål om å være verdens beste på utdanning av fagarbeidere. Våre eiere er i verdensklasse, og det påvirker oss, våre ressurser og lærlinger. Har du lyst til å være med og bidra til at vi lykkes?

Vi søker en fremoverlent instruktør til vårt utdanningssenter i Kongsberg Teknologipark

Har du interesse for å utforske teknologi tilknyttet industri 4.0, og å bidra til å engasjere ungdom til å bli en av verdens beste fagarbeidere? Da er du akkurat den vi søker til en spennende jobb hos oss i K-tech!

Se video fra da vi monterte vår splitter nye CNC fresesmaskin

Bli med på å utdanne verdens beste fagarbeidere

Som CNC faginstruktør må du trives med å arbeide med ungdom/unge voksne. Du får hovedansvaret med å følge opp og veilede våre lærlinger. Du må ha fagbrev innenfor CNC maskineringsfaget og må trives i et ungt og fremoverlent miljø. Pedagogisk erfaring er en fordel, men ikke et krav hos oss. Det viktigste er at du byr på deg selv og har et ønske om å bidra til at vi utdanner kompetente fagarbeidere til industrien.

Jobbinnhold:

 • Ansvar for oppfølging og veiledning av lærlinger
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning
 • Planlegge og følge opp aktiviteter
 • Bidra for at K-tech når sine mål

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innenfor CNC
 • Må kunne kjøre cnc-maskiner, drei, fres, 5-akset
 • Erfaring med cam-programmering (Mastercam)
 • Teknisk interesse og bakgrunn

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt relasjonsbygger
 • Høy grad av initiativ og ansvarlighet
 • Fleksibel, engasjert og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Lagsspiller for et prima arbeidsmiljø

Stillingen krever norsk sikkerhetsklarering, plettfri vandel og et ønske om å jobbe med motivert ungdom.

Om K-tech:

Kongsberg Technology Training Centre AS (K-tech) ble etablert i 2008. Selskapet eies av Kongsberg Defence & Aerospace, GKN Aerospace Norway og TechnipFMC.

K-tech har 9 ansatte og 135 lærlinger. Vår forretningsvirksomhet er hovedsakelig rettet mot å oppfylle eiernes behov for rekruttering av høykompetente fagarbeidere, samt å levere relevante kurs og opplæringsprogrammer til næringslivet.

Vi holder til i Kongsberg Teknologipark, og vårt samspill med den høyteknologiske industrien gir oss unik tilgang på oppdatert kompetanse fra et internasjonalt miljø.

Vi ser at mange av våre lærlinger går rett ut i jobb etter å ha fått fagbrevet. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger, de aller fleste er godt rustet når de skal ut i arbeidsmarkedet.

Stein Sandvold, daglig leder hos K-tech

K-tech tilbyr lærlingplasser innen en rekke fag. Felles for alle lærlinger er at de får læreplass i en av følgende selskaper; Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC, Kongsberg Terotech eller GKN Aerospace.

Utforsk våre sosiale kanalerBilder til inspirasjon

Denne saken er produsert og skrevet av Buskerud Fylkeskommune.

Tirsdag 9. april møtte politikerne i hovedutvalget for næring og innovasjon i Buskerud fylkeskommune elever, lærlinger, lærere og instruktører i Teknologiparken på Kongsberg.

Fylkespolitikerne hadde satt av hele dagen til å bli bedre kjent med Teknologiparken, og spesielt hvordan yrkesopplæringen foregår i bedriftene.

Opplæringen foregår i egne verkstedlokaler, der teori- og klasserom er samlokalisert med avanserte teknologibedrifter i parken.

Skole i bedrift: Elevene Oliver Aleksander Stueflotten (17) og Kevin Andre Bommen Nyberget (17) viste politikerne hvordan de jobber på K-tech. Foto: Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

– Det er nesten sjokkerende hvor bra dette er. Dette setter jeg veldig høyt. Alle er motiverte, de har ikke fravær og virker veldig fornøyde. Dette må være et foregangseksempel for hele landet, sier Roger Larsen (INP), leder av hovedutvalget.

– For meg som kommer fra Ringerike og ikke har vært her før, så var det veldig nyttig. Vi kjenner jo til Teknologiparken, men akkurat hva som foregår innenfor dørene var fint å få se med egne øyne. Det utdannelsesløpet som ungdommene får er virkelig bra, sier medlem i hovedutvalget, Inger Synnøve Kammerud (H).

Klasserom i bedriften

– K-techs visjon er å ha verdens beste modell for utvikling av fagkompetanse. Vi er stolte over å kunne ta i mot over 65 lærlinger i år, forklarte Stein Sandvold, daglig leder ved K-tech.

Det er 23 % jenter. 21 år gamle Celena Ngwahbo er en av dem. Foto: Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Det tette båndet mellom K-tech og industrien gir mange fordeler for lærlingene.

Sandvold sier det er 23 prosent jenter blant lærlingene, og totalt har de lærlinger i 17 forskjellige fag.

– Våre eierbedrifter har stort fokus på lærlinger, og vi har et svært godt samarbeid med skole, kommune og fylkeskommune, fortsetter Sandvold.

Sandvold poengterer det tette båndet mellom K-tech og industrien, som han mener gir mange fordeler for lærlingene. En av fordelene er gode jobbmuligheter etter endt utdanning.

Ordførerne legger til rette for utvikling

Under besøket i Teknologiparken møtte hovedutvalget også ordførerne i Kongsberg og Rollag.

– Vi er opptatt av å legge til rette for at at de som har arbeidsplasser og næringer her kan videreutvikle seg, sier Kongsberg-ordfører Line Spiten (H) som ønsket politikerne velkommen til kommunen som nå teller nær 29.000 innbyggere.

Spiten sier det i Kongsberg skapes ny og avansert teknologi lokalt, og at kunnskapen og mange av menneskene hentes globalt.

– Teknologiparken betyr ekstremt mye for Kongsberg, men også for hele regionen. Det er den største arbeidsplassen, fortsetter hun.

Møtte ordførerne: Line Spiten (H) ordfører i Kongsberg, hovedutvalgsleder Roger Larsen (INP) og ordfører i Rollag, Øystein Morten (Ap). Foto: Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

– Vi er en del av en region i vekst og som er i forkant i teknologiutviklingen, sier ordfører i Rollag, Øystein Morten (Ap). Morten er også leder av Kongsbergregionen interkommunalt politisk råd

– Det vi ønsker å utnytte enda bedre er den veksten som er i antall arbeidsplasser i Kongsberg nå, og at vi må se på Kongsbergregionen som en boregion, sier han.

– Hvis du vurderer en jobb her, så er det naturlig at du for eksempel også vurderer et bosted i Flesberg kommune, fortsetter han.

Det er viktig at de slår røtter i regionen.

– Vi kan utfylle hverandre, understreker han og viser til at de er varierende priser på boliger i byen og på landet. 

 Det er veldig nyttig å møte ordførerne og høre hvordan de jobber for kommunene sine. Vi lærte mye og det var en dag full av kunnskap, avslutter leder av hovedutvalget, Roger Larsen (INP).
Bilder til inspirasjon

Etter to år på skolebenk og ute i bedrift takket vi av over 30 lærlinger. Vi sender store gratulasjoner til årets fagarbeidere

–Det er jo akkurat dette vi jobber for. Dette er selve misjonen til oss i K-tech. Vi skal utdanne verdens fremste fagarbeidere til industrien. Jeg vil være så freidig å si at dette har vi fått til! Årets fagprøveresultater bekrefter dette, vi har aldri hatt så gode resultater på fagprøvene, forteller daglig leder i K-tech, Stein Sandvold.

Se video: Vi tok temperaturen på avslutningskvelden for årets fagarbeidere

Mange har allerede fått fast jobb

–Av årets kull med fagarbeidere er det mange som allerede sikret seg fast jobb hos en av våre eierbedrifter. Det er et skrikende behov etter fagarbeidere, som K-tech lærling går du definitivt en sikker og forutsigbar tid i møte, forteller Sandvold.

«Vi ser at mange av våre lærlinger går rett ut i jobb etter å ha fått fagbrevet. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger, og de aller fleste er godt rustet når de skal ut i arbeidsmarkedet»

Stein Sandvold, daglig leder hos K-tech

K-tech tilbyr lærlingplasser innen en rekke fag. Felles for alle lærlinger er at de får læreplass i en av følgende selskaper; Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC, Kongsberg Terotech eller GKN Aerospace.

Årtets fagarbeidere hos Kongsberg Defence & Aerospace:

Årtets fagarbeidere hos TechnipFMC:Årtets fagarbeidere hos GKN Aerospace:

Gratulerer med vel gjennomført utdanning og fagbrev!


Bilder til inspirasjon

Har du det som trengs for en jobb i noen av verdens ledende teknologiselskaper? Sats på fremtiden din og søk læreplass hos K-tech!

Flere av våre eierbedrifter og tette samarbeidspartnere i Kongsberg-industrien er i sterk vekst og trenger flere dyktige kollegaer.
Vi er stolte over å kunne ta i mot over 65 lærlinger i 2024. Søknadsskjemaet for 2024 er nå åpnet opp, og du kan søke helt frem til søknadsfristen 1. mars.

Gode jobbmuligheter etter endt læretid

K-tech har eksistert siden 2008, og eies av Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace – de tre av de største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg. Det tette båndet mellom K-tech og industrien gir mange fordeler for lærlingene. En av fordelene er de gode jobbmulighetene etter endt utdanning.

Nyeærlinger inntar K-tech 2021

«Vi ser at mange av våre lærlinger går rett ut i jobb etter å ha fått fagbrevet. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger, og de aller fleste er godt rustet når de skal ut i arbeidsmarkedet»

Stein Sandvold, daglig leder hos K-tech

K-tech tilbyr lærlingplasser innen en rekke fag. Felles for alle lærlinger er at de får læreplass i en av følgende selskaper; Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC, Kongsberg Terotech eller GKN Aerospace.

En sikker vei mot fagbrevet

Det kontinuerlige samarbeidet mellom K-tech og de høyteknologiske miljøene, sammen med planmessig oppfølging av lærlingene er med på å sikre lærlingenes vei mot fagbrevet.

– K-techs visjon er å ha verdens beste modell for utvikling av fagkompetanse. Det er en visjon alle på K-tech jobber etter hver dag. Vi kan også friste kommende K-tech-lærlinger med unik praksis fra internasjonalt næringsliv og svært spennende og gode jobbmuligheter etter bestått fagbrev.


Sats på fremtiden din, søk nå!


Bilder til inspirasjon

Du har kanskje fått med deg at K-tech har fått ny drakt – Det nye designet er mer «tech-aktig,» vi liker det godt, forteller daglig leder i K-tech, Stein Sandvold.

– Som opplæringsbedrift består vi jo stort sett av unge folk. Da må vi ha et litt ungdommelig designspråk. Selv om vi likte den gamle logoen, nærmet den seg 15 år gammel. Det var på tide med en tidsriktig oppgradering. Det må spille på lag med våre eierbedrifter, noe det nye designet absolutt gjør, forklarer Sandvold.

Ny visuell identitet i alle kanaler

Det er ikke bare nettsiden til K-tech som nå fremstår i splitter ny drakt. Alle våre kanaler har nå fått en etterlengtet visuell oppdatering. Det nye designet er utviklet av Camilla i Akari.

– K-tech har nå fått et mer moderne og teknologisk utrykk. Det er ungt, sprekt og litt freshere sammenliknet med slik det så ut før. K-tech er jo tross alt en lærebedrift bestående av lærlinger.

Følg K-tech sine kanaler her:

Beholder grunnelementene

I designprosessen var det viktig for K-tech å beholde de sentrale grunnelementene. Rødfargen og den røde prikken er beholdt, til tross for at fargen er ny. – Jeg vil kanskje si at den nye rødfargen er litt mer «teknorød.»

– Fontene er selvfølgelig også helt nye og henter inspirasjon fra bransjer som tech og forsvarsindustri. Den nye sekundærversjonen har fått en veldig fin blåfarge, jeg synes den er veldig livlig og spennende, forklarer Camilla.

Dette har blitt nytt:

 • Oppfriskning av webside med ny logo, fonter og farger
 • Logoer i alle kanaler
 • PPT-maler og brevark
 • Messemateriell
 • Tekstiler og trykkmateriell

Hele 60 entusiastiske nye lærlinger gjorde sitt inntog i teknologiparken, klare til å begynne sin læretid og forme fremtiden innen teknologi.

I 2022 satte vi rekord med antall lærlinger som begynte hos oss. Da var antallet 50, nå i 2023 har antallet økt til hele 60 nye lærlinger. Og med det setter vi ny rekord!

Vi er stolte over at så mange velger K-tech når de skal ut i lære.

Noen har flyttet langt, noen har flyttet til Kongsberg for første gang, noen har bodd her hele livet, og andre kjenner vi fra før gjennom KKY-programmet. Uansett bakgrunn deler de alle en felles målsetning: Å sikre sin fagopplæring. Og det skal vi hjelpe dere med.

Vi ønsker alle lærlingene hjertelig velkommen til K-tech. Vi oppfordrer dere til å gripe mulighetene, være nysgjerrige, lære masse, og huske på at det er dere som er fremtiden.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med alle sammen, og ser fram til å følge dere på veien til suksess!

Vår egen lærling, Ingeborg Hovdejord, reiste til Houston i USA sammen med seks andre jenter. Turen er en premie for deltagelse i en konkurranse arrangert av NHO-organisasjonen «Jenter og teknologi«.
Hovedfoto: Jan Storfossen, Laagendalsposten

Vant VIP-tur til NASA

Ingeborg lagde en video hvor hun snakket om mangfold i industrien og hvor viktig det er. Hun ble en av seks vinnere av konkurransen og fikk en VIP-tur til NASA i Houston.

Ingeborg er lærling hos oss på K-Tech, innenfor Industriell Overflatebehandling hvor hun jobber på KDA og har vært der i et halvt år.

Ingeborg Hovdejord. Foto: Jan Storfossen, Laagendalsposten

På Turné i norge

Hun har nå vært på en tur til Houston for å oppleve det moderne teknologimiljøet der. Etter turen skal hun være med på en turné i Norge for å promotere real- og yrkesfag og behovet for flere kvinner i teknologien.

Ingeborg er fra Notodden og ble introdusert for K-Tech da de besøkte klassen hennes på skolebesøk. Hun har planer om å ta fagbrev i 2024 og har deretter planer om å jobbe i militæret og kanskje ta videreutdanning der.

Les hele saken hos Laagendalsposten her (Krever abonnement)

Vil du bli lærling hos K-tech?

Les mer om hva det vil si, hva som skal til og når du kan søke, her!

Bli kjent med en annen lærling, Ingrid

Som har fullført læretiden sin som Industriell Overflatebehandler hos K-tech. Vi fulgte Ingrid til sin vei som fagarbeider, og fikk et unikt innblikk i fagprøveuka.

I Kongsbergindustrien finner du noen av verdens ledende teknologibedrifter som er helt i øverste klasse når det kommer til å ta i bruk ny teknologi og nye digitale verktøy. –Da kan ikke vi i K-tech være noe dårligere, humrer daglig leder i K-tech, Stein Sandvold.

Ikke bare en duppedings

Med stadig mer digitalisering, overgangen til Industri 4.0 og effektivisering blant industribedriftene, har K-tech besluttet å gå til innkjøp av iPader for alle sine lærlinger.

–iPadene skal først og fremst benyttes som et daglig arbeidsverktøy for våre lærlinger. Her får de et mobilt hjelpemiddel som gir de tilgang til alle våre systemer. Blant annet avvikshåndtering, timeføring og oppgaveskriving for å nevne noe.

–Dette er jo et verktøy de aller fleste av våre lærlinger kjenner godt fra før. Mange av de har vært elever i Kongsbergskolen, så vi kan ikke legge skjul på at vi har hentet noe inspirasjon derifra. Jeg vil likevel understreke at dette først og fremst er et nyttig verktøy for våre lærlinger i det daglige, utdyper Sandvold.

Lurte lærlingene trill rundt

Beslutningen med å gå til innkjøp av iPad til alle lærlingene er noe K-tech sine ansatte har arbeidet med en god stund. Overleveringen til lærlingene skulle holdes hemmelig.

–Vi hadde lyst til å lure de litt. Å fortelle at vi hadde fått låne ti stykker fra fylkeskommunen. Vi lagde derfor en Kahoot for å bestemme hvilke ti av våre nesten 100 lærlinger som faktisk skulle få iPad. Du kunne se skuffelsen i øynene på de som ikke var blant de ti beste, selv om alle likevel fikk hver sin til slutt.

Se videoen der lærlingene blir lurt trill rundt:


Sats på fremtiden din, søk nå!


Bilder til inspirasjon

2023 blir et rekordår for K-tech! Vi øker kapasiteten og planlegger å ta imot over 60 lærlinger til 17 forskjellige lærefag.

Flere av våre eierbedrifter og tette samarbeidspartnere i Kongsberg-industrien er i sterk vekst. Vi er stolte over å kunne ta imot over 60 ny lærlinger høsten 2023, men husk søknadsfristen 1. mars.

Gode jobbmuligheter etter endt læretid

K-tech har eksistert siden 2008, og eies av Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace – de tre av de største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg. Det tette båndet mellom K-tech og industrien gir mange fordeler for lærlingene. En av fordelene er de gode jobbmulighetene etter endt utdanning.

Bilde fra når de nye lærlingene ble ønsket velkommen av daglig leder i K-tech, Stein Sandvold i 2021.

«Vi ser at mange av våre lærlinger går rett ut i jobb etter å ha fått fagbrevet. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger, og de aller fleste er godt rustet når de skal ut i arbeidsmarkedet»

Stein Sandvold, daglig leder hos K-tech

K-tech tilbyr lærlingplasser innen en rekke fag. Felles for alle lærlinger er at de får læreplass i en av følgende selskaper; Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC, Kongsberg Terotech eller GKN Aerospace.

En sikker vei mot fagbrevet

Det kontinuerlige samarbeidet mellom K-tech og de høyteknologiske miljøene, sammen med planmessig oppfølging av lærlingene er med på å sikre lærlingenes vei mot fagbrevet.

– K-techs visjon er å ha verdens beste modell for utvikling av fagkompetanse. Det er en visjon alle på K-tech jobber etter hver dag. Vi kan også friste kommende K-tech-lærlinger med unik praksis fra internasjonalt næringsliv og svært spennende og gode jobbmuligheter etter bestått fagbrev.


Sats på fremtiden din, søk nå!


Bilder til inspirasjon