Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

I januar og februar skal det holdes mange spennende kurs hos oss. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs som er utviklet i samarbeid med de høyteknologiske miljøene.

Alle våre kurs kan holdes bedriftsinternt. Kursene arrangeres i bedriftens eller K-techs lokaler, alt etter hva som passer best. Ta kontakt med oss og vi kan finne en god løsning sammen.

Eksempler på kurs hos K-tech i januar og februar:

Og mye mer!

Har du et behov for kurs, men ikke finner det i kursoversikten? Ta kontakt med kurs på 
kurs@k-tech.no eller tlf. 32 28 42 00.

Smittevern hos K-tech

Vi forholder oss til myndighetenes smittevernregler og anbefalinger, og har gjort følgende tiltak for å begrense smittefaren ved kurs gjennomført her ved K-tech.

 • K-techs kurslokale er innredet for å tilfredsstille krav om avstand på minimum 1 meter mellom deltakerne.
 • Redusert antall deltakere pr kurs.
 • Håndsprit er tilgjengelig i alle kursrom og i fellesområde.
 • Kursrommene blir rengjort etter hvert kurs.
 • Økt hyppighet av renhold og desinfisering av kontaktoverflater.

Det vanket både kake, æresbevisning og mange gratulasjoner i flyfagbygget på Bardufoss da den første lærlingen hos K-tech avla fagprøve i avionikk forrige uke.

Tekst og bilder er hentet fra artikkel i Nordlys.

Etter tre døgn med intens jobbing kunne 21-åringen Dennis Johansen Rotvold konstatere at han besto prøven med glans, til høyeste karakter «Meget godt bestått».

Det har gått i ett, og det har vært veldig lite søvn, så det skal bli godt å ta helg. Jeg har forberedt meg lenge, men det har vært litt stressende. Det er en lettelse å være ferdig. Endelig er det i boks, smiler den unge tromsøværingen.

Dennis Johansen Rotvold på arbeidsplassen i Bardufoss. Foto: Torgeir B

Utdanningsveien

Dennis gikk først tre år på flyfag ved Bardufoss videregående skole, og ble etterpå tatt inn som lærling hos Kongsberg Technology Training Centre AS (K-tech) som har etablert avdeling på Bardufoss. K-tech skal sørge for å skaffe høyt kvalifiserte teknikere til så skru på Forsvarets NH90-helikoptre og andre flymaskiner.

Jeg er interessert i fly, og da jeg så «Flyfag» på lista over det jeg kunne søke på, så trykket jeg der. Jeg kunne ingenting om fly, men da jeg kom hit var det en gnist som tentes av gode lærere, forteller Dennis om veivalget han gjorde på videregående. Nå er han altså den første flyteknikerlærlingen som har tatt fagprøve på Bardufoss, i avionikk. Det betyr at han kan alt som er verdt å kunne om elektronikken i et fly.

Dennis er en enorm ressurs. Ikke bare var han beste elev på flyfag, han har også satt opp hele systemet vårt for oppfølging av verktøy og på fritida har han bygd sin egen jetmotor, smiler daglig leder Stein Sandvold i K-tech.

Sandvold sier fagprøven til Dennis også er historisk med tanke på måten man gjør det på. Nemlig å bruke materiell som ikke er operativt. Dennis tok fagprøve på et «pensjonert» ambulansefly av typen Beechcraft. Dette er en milepæl. At vi bruker fly som ellers bare står her, frigjør materiell som brukes i flyging. Det er første gang dette gjøres, og resultatet blir akkurat like godt, sier han.

Foto: Torgeir B

KONGSBERG trenger flere flymekanikere

Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (KAMS) har langtidsavtale om vedlikehold på Forsvarets NH90-helikoptre, og daglig leder Vegar Gystad er opptatt av å få tak i kompetente fagfolk til dette.

Vi har store ambisjoner på Bardufoss, og ønsker å få flere ungdommer til å ta denne utdanningen. Mange flymekanikere og teknikere går av med pensjon, og det er lite ettervekst. Sammen med K-tech og Bardufoss vgs skal vi gjøre det attraktivt for ungdom fra Nord-Norge å ta flyfagutdannelse her – og bli her, sier han.

Sjefssersjant Odd Helge Wang ved 139 Luftving på Bardufoss kan bekrefte at Dennis er ettertraktet, og at man trenger mange flere som ham. Behovet framover er stort.

K-tech søker 52 nye lærlinger i 2022, les mer og søk her!

I region nord – Bardufoss, Evenes, Tromsø og Banak – trenger vi 30 nye flyteknikere hvert år de neste ti årene. Vi håper at vi kan få dette til, og har en felles rekrutteringsplan sammen med K -tech og skolen. Det kan se ut som den nedadgående trenden snur opp igjen nå, sier Wang med henblikk på at det er økende søkertall til flyfag.

Dennis anbefaler gjerne utdanninga til andre unge – med visse kvaliteter. Det må være ungdom med sunn fornuft og gode holdninger, sier han.

Sikt høyt, søk flyfag!

KONGSBERG kjører i disse dager ut en flyfag kampanje på sosiale medier. Del gjerne vår landingsside på sosiale medier for å spre det gode budskap og få flere
søkere til flyfag: https://www.kongsberg.com/no/kda/campaigns/Flyfag/

Vi i K-tech ser fram til å kunne ta imot hele 52 nye lærlinger høsten 2022

Det tette samarbeidet vi har med våre eiere i Kongsberg-industrien er en av årsakene til av vi kan ta imot så mange lærlinger, og samtidig være stolte over å ha god kvalitet på opplæringen vår. Høsten 2022 har vi 52 nye lærlingplasser.

Gode jobbmuligheter etter endt læretid

K-tech har eksistert siden 2008, og eies av Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace – de tre av de største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg. Det tette båndet mellom K-tech og industrien gir mange fordeler for lærlingene. En av fordelene er de gode jobbmulighetene etter endt utdanning.

Bilde fra når de nye lærlingene ble ønsket velkommen av daglig leder i K-tech, Stein Sandvold i 2021.

«Vi ser at mange av våre lærlinger går rett ut i jobb etter å ha fått fagbrevet. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger, og de aller fleste er godt rustet når de skal ut i arbeidsmarkedet»

Stein Sandvold, Daglig leder hos K-tech

K-tech tilbyr lærlingplasser innen en rekke fag. Felles for alle lærlinger er at de får læreplass i en av følgende selskaper; Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC, Kongsberg Terotech eller GKN Aerospace.

En sikker vei mot fagbrevet

Det kontinuerlige samarbeidet mellom K-tech og de høyteknologiske miljøene, sammen med planmessig oppfølging av lærlingene er med på å sikre lærlingenes vei mot fagbrevet.

– K-techs visjon er å ha verdens beste modell for utvikling av fagkompetanse. Det er en visjon alle på K-tech jobber etter hver dag. Vi kan også friste kommende K-tech-lærlinger med unik praksis fra internasjonalt næringsliv og svært spennende og gode jobbmuligheter etter bestått fagbrev.


Sats på fremtiden din, søk nå!


Bilder til inspirasjon

Å skulle gå opp til fagprøve kan være en spennende og skummel opplevelse for mange. Det er nå du skal vise frem det har trent på de siste tre- til fire årene.

Vi ble med da Ingrid Jensen gikk opp i sin fagprøve som industriell overflatebehandler. Se hvordan det gikk i videoen nedenfor.

Produserer deler til F-35

Ingrid og andre lærlinger fra K-tech får ved Kongsberg Defence & Aerospace sin avdeling på Arsenalet være med på å lage deler til kampflyet F-35.

-Det er veldig spennende og litt nervepirrende å nå endelig skulle gå opp til fagprøven. Snart kan jeg forhåpentligvis kalle meg for industriell overflatebehandler på linje med mine dyktige kollegaer, forteller Ingrid spent.

Les mer om fagopplæring hos K-tech her!

-Så er det jo litt moro å få lov til å produsere flydeler til et av verdens mest avanserte kampfly. Det skal operere under ekstreme forhold, og da er det viktig at vi som lager delene også er svært nøye når delene blir produsert.

Se videoen nedenfor for å finne ut av hvordan det gikk med Ingrid. Bestod hun? Bestod hun ikke?

Fagprøve over en hel uke

Å lage flydeler er ikke gjort i en håndvending. Delene skal merkes, lakkeres, tørkes og herdes. Fremgangsmåten og ingrediensene i lakken er selvfølgelig en strengt bevoktet hemmelighet.

Les også: 200 tiendeklassinger på besøk hos K-tech

-Du har fire dager til rådighet. Du skal dokumentere, gjennomføre og kvalitetssikre hele prosessen din fra start til slutt. Før vi kommer og besøker deg igjen på fredag. Da skal du presentere det du har gjort, forteller leder for prøvenemnda Gry Eian, fra Viken fylkeskommune.

Elever fra en rekke ungdomsskoler i og rundt Kongsberg fikk forrige uke anledning til å besøke Kongsberg VGS og K-Tech sin avdeling på teknologiparken.

Lærerikt besøk for ungdomsskoleelever

Her fikk de innblikk av hvordan man utdanner seg innenfor noen av verdens ledende industribedrifter innenfor sine fagfelt. Over 200 elever fra en rekke ungdomsskoler fikk oppleve hvordan man utdanner seg til å bli fremtidens industriarbeider.

-Det er viktig å vise frem den helt unike kulturen vi har i Kongsbergindustrien. Det er ikke så lenge til disse skal velge hvilken vei de skal gå videre. Valget de tar til våren er kanskje et av de viktigste valgene de tar for resten av livet og den videre karrieren. Derfor er det for viktig for oss å kommunisere hva et yrke innenfor industrien faktisk innebærer, forklarer faglærer Runar Lofsberg ved Kongsberg Videregående skole.

– Ved K-tech sine lokaler på Teknologiparken fikk tiendeklassingene besøke andre elever fra Kongsberg VGS og lærlingene hos K-Tech. De fikk titte på noe av den aller nyeste teknologien og topp moderne produksjonsmetoder. I tillegg fikk de et innblikk i hvordan samarbeidet mellom videregående skole, K-Tech og bedriftene faktisk henger sammen. Jeg håper og tror at de fikk en flott og lærerik opplevelse, poengterer Runar.

Les også: Sjekk ut vårt nye råskinn

Unikt samarbeid mellom VGS, K-Tech og industrien

Kongsberg Kompetansesenter for Yrkesfag (KKY) er et unikt samarbeid mellom videregående opplæring, K-Tech og industrien. Her får elevene en langt tettere tilknytning til industrien og bedriftene de faktisk skal arbeide i.

-Her må man holde tunga rett i munnen, men det fungerer ved at vi ved de videregående skolene utdanner elevene i ett til to år før vi sender de videre til lærlingperiode og videre opplæring hos K-Tech. Så får de lærlingplass og forhåpentligvis jobb i noen av teknologibedriftene etter endt lærlingperiode. Det som kanskje er litt forvirrende her, er at vi ved Kongsberg VGS har vår egen lille avdeling i de samme lokalene som K-Tech inne i Teknologiparken, forklarer Lofsberg.

-Dette samarbeidet er sånn sett helt i unikt. Elevene får et langt tettere forhold til industrien og en relevant utdanning i et høyteknologisk fagmiljø med tilgang på noen av de aller mest moderne produksjonsmetodene. I tillegg bidrar jo dette til at oss som instruktører og lærere holder oss langt mer faglig oppdatert og kan sånn sett gi en langt bedre utdannelse til elever og lærlinger, avslutter Lofsberg.

Med splitter ny fem-akset CNC-maskin får lærlingene tilgang på den aller nyeste teknologien på markedet. ─Dette er noe av det tøffeste du kan få. Og har vært noe våre eierbedrifter har etterspurt, forklarer faginstruktør ved K-Tech, Kenneth Lund Håvardsrud.

Fem-akset maskin
Tradisjonelle CNC-maskiner kommer ofte i tre akser (x, y og z), der det kun er verktøyet som beveger seg langt disse tre aksene. På den nye maskinen til K-tech kan man i tillegg bevege selve bordet i to akser.

─Dette gir oss langt flere muligheter enn tidligere. Med fem akser er man ikke lenger begrenset til å lage «firkantede» deler. Nå har våre lærlinger mulighet til å produsere runde eller sfæriske deler i en og samme kjøring, forklarer Kenneth.


Andreas Vadseth er lærling i CNC-faget hos K-tech. Han gleder seg til å ta i bruk den nye maskinen.

─ Det er litt som julaften dette, veldig morsomt med nye duppeditter. Du føler at teknologibedriftene og K-tech virkelig satser på oss som er lærlinger.

─ Med denne har vi mulighetene til å produsere deler som vi ellers ikke hadde fått til, i hvert fall ikke på en og samme kjøring. Det blir moro å prøve etter hvert, poengterer Andreas.

Sjekk ut videoen da vi mottok maskinen.

Digital tvilling
Det helt unike med den nye CNC-maskinen til K-tech er den både har fem akser og digital tvilling i en og samme maskin.

─ På denne har vi totalt seks digitale tvillinger. Dette gjør at vi kan simulere kjøringer digitalt før vi setter delen i produksjon. Du kan da sitte i en klasseromssituasjon sammen med lærlingene mens de simulerer seks forskjellige kjøringer samtidig.

Les også: Vi ønsker årets lærlinger velkommen

─ Ved å bruke digitale tvillinger sparer du både tid og kostnader på f.eks. ødelagte verktøy. Kolliderer kjøringen digitalt, så kolliderer den i virkeligheten også, enkelt og greit, utdyper Håvardsrud.

Verdifull trening til arbeidslivet
Ved å satse på den aller nyeste teknologien får lærlingene hos K-tech en langt bedre forberedelse til arbeidslivet.

─ Overgangen til arbeidslivet blir mindre ved at elevene får testet ut den samme teknologien som de aller største teknologibedriftene benytter seg av til daglig. Digital tvilling gjør også at de får langt mer og bedre opplæring, avslutter Kenneth.  

Under introuken fikk lærlingene bli kjent med hverandre, bedriftene, lover og regler, og sin nye hverdag. Det var mye kursing og praktisk informasjon som blir nyttig for dem under læretiden.

– Vi fikk også omvisning på Bergverksmuseet hvor vi lærte om arbeidshistorien i Kongsberg og hvordan de ulike bedriftene vi skal jobbe med startet og deres utvikling, sier automatikerlærling Lea Svendsrud.

K-tech gjennomfører introuken for at lærlingene skal ha en mykere overgang fra VGS til arbeidslivet.

– Det var veldig gøy å være med på introuken. Jeg fikk møte de andre lærlingene og se at vi alle var i samme båt. Alt er nytt og alle er klare for å begynne å jobbe, sier Lea entusiastisk.

Bli kjent i Gruvåsen

Det kan ofte være vanskelig å bli kjent med hverandre når dagen består av å sitte og høre på foredrag. Derfor tar K-tech lærlingene med ut i den friske luften på et eventyr.

– Vi gikk til Knutehytta og ned til Funkelia. Det var lettere å bli kjent med de andre lærlingene når vi var ute, sier Svendsrud.

Lærlingene fikk også omvisning hos noen av bedriftene de skal begynne å jobbe hos.

– Dette var et stort øyeblikk for mange. De fikk se hvor de skal begynne å jobbe og hvordan deres nye hverdag vil se ut.

faginstruktør Glenn Andre Dahl.

Les også: Veronica gikk rett i jobb etter fullført læretid

Viktig tema under introuken

Fra tidligere introuker har lærlinger uttrykket et ønske om å lære mer om økonomi, regninger og inkasso.

– Økonomi er et tema som mange har ønsket å lære mer om. Derfor valgte vi i år å snakke mer om hvordan lærlingene skal håndtere økonomi, dersom dette kan være første gang mange av de tjener sine egne penger.

– Et annet viktig tema vi snakket om var rus. Her fikk vi besøk fra politiet som snakket om hvordan rus påvirker kroppen og hvilke konsekvenser dette har i arbeidslivet, forteller faginstruktøren.

Forventninger

– Jeg håper jeg får en morsom og lærerik hverdag som består av mye praktisk arbeid hvor man ser resultater av det du gjør.

– Det var også litt overraskende hvor få jenter det var. Vi er kun 5 jenter av 44 lærlinger. Det er litt vanskelig å si hvorfor det er slik. Dette er jo mannsdominerte yrker, men det trenger absolutt ikke å være det. Jenter bør absolutt vurdere en karriere i industrien, da det gir deg mange muligheter på sikt, sier Lea.

Lea har fått lærlingplass hos TechnipFMC og hun er veldig fornøyd med sin plass der.

– Det er et godt miljø her og jeg gleder meg til å lære mer om hvordan det er å jobbe som automatiker, forteller Lea.

9. august var første dag for fremtidens fagarbeidere.

I år tok vi imot 44 nye lærlinger hos K-tech, og aldri før har det skjedd at vi har tatt i mot så mange lærlinger før.

Les også: K-tech tar inn rekordmange lærlinger

Vi ønsker dere all mulig lykke til i et spennende utdanningsløp

Vi tilbyr en rekke kurs innenfor flere fagområder basert på innspill fra våre eiere og industrien på Kongsberg.

Se full kursoversikt her!

Vi forholder oss til myndighetenes smittevernregler og anbefalinger, og har gjort følgende tiltak for å begrense smittefaren ved kurs gjennomført her ved K-tech.

 • K-techs kurslokale er innredet for å tilfredsstille krav om avstand på minimum 1 meter mellom deltakerne.
 • Redusert antall deltakere pr kurs.
 • Håndsprit er tilgjengelig i alle kursrom og i fellesområde.
 • Kursrommene blir rengjort etter hvert kurs.
 • Økt hyppighet av renhold og desinfisering av kontaktoverflater.
 • Besøksregistrering for smittesporing.

Alle våre kurs kan holdes bedriftsinternt. Kursene arrangeres i bedriftens eller K-techs lokaler, alt etter hva som passer best. Ta kontakt med oss og vi kan finne en god løsning sammen.

Har du et behov for kurs, men ikke finner det i listen? Ta kontakt med kurs på kurs@k-tech.no eller 32284200.

Praksiskandidater etter §3,5 ta kontakt med kurs@k-tech.no

Se full kursoversikt her!

Vi i K-tech gratulerer denne flotte gjengen som har vært hos oss i 2 år. Nå venter arbeidslivet og vi er sikre på at dere kommer til å bidra godt i utviklingen av Norge fremover.

Samtidig benytter vi anledningen til å ønske alle en riktig god sommer, fra alle oss i K-tech:)