Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Vi i K-tech ser fram til å kunne ta imot hele 38 nye lærlinger høsten 2021

Det tette samarbeidet vi har med våre eiere i Kongsberg-industrien er en av årsakene til av vi kan ta imot så mange lærlinger, og samtidig være stolte over å ha god kvalitet på opplæringen vår.

Gode jobbmuligheter etter endt læretid

K-tech har eksistert siden 2008, og eies av Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace – de tre største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg. Det tette båndet mellom K-tech og industrien gir mange fordeler for lærlingene. En av fordelene er de gode jobbmulighetene etter endt utdanning.

“Vi ser at mange av våre lærlinger går rett ut i jobb etter å ha fått fagbrevet. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger, og de aller fleste er godt rustet når de skal ut i arbeidsmarkedet”

Stein Sandvold, Daglig leder hos K-tech

K-tech tilbyr lærlingplasser innen en rekke fag. Felles for alle lærlinger er at de får læreplass i en av følgende selskaper; Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC, Kongsberg Terotech eller GKN Aerospace.

En sikker vei mot fagbrevet

Det kontinuerlige samarbeidet mellom K-tech og de høyteknologiske miljøene, sammen med planmessig oppfølging av lærlingene er med på å sikre lærlingenes vei mot fagbrevet.

– K-techs visjon er å ha verdens beste modell for utvikling av fagkompetanse. Det er en visjon alle på K-tech jobber etter hver dag. Vi kan også friste kommende K-tech-lærlinger med unik praksis fra internasjonalt næringsliv og svært spennende og gode jobbmuligheter etter bestått fagbrev.

Søk her
  • Dra og slipp filer her, eller
  • Dra og slipp filer her, eller
  • Dra og slipp filer her, eller
  • Dra og slipp filer her, eller

  • Fagområder*

  • Opplysningene over lagres i henhold til vår personvernerklæring. Les mer på www.k-tech.no/personvern/
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Bilder til inspirasjon

Vi har gleden av å ønske Dennis velkommen som ny lærling i Avionikerfaget nå i November. Når vi nå har fått Dennis på plass, har vi totalt fire lærlinger på vår avdeling i Bardufoss. To i Avionikerfaget og to i flysystemfaget.

Bli en del av fremtidens fagfolk, søk læreplass hos K-tech

K-tech søker 38 nye lærlinger i 2021 og tar imot søknader allerede nå. Er du eller noen du kjenner interessert i lærlingplass hos K-tech?

Teknologibedriften Berget på Notodden har i mange år vært leverandør til teknologibedriftene på Kongsberg. Nå har bedriften inngått et nytt samarbeid med opplæringsbedriften K-tech.

─ Dette sikrer kvaliteten i opplæringen vi kan gi til lærlingene våre, mener Joakim Lerstang ved Berget.

Kunstige barrierer mellom fylkene

Kongsbergindustriens egen lærebedrift K-tech sørger i dag for opplæring av fremtidens industriarbeidere på Kongsberg, mange går her fra lærlingeplass til fast jobb i Kongsbergindustrien. For lærlingene på Notodden oppleves likevel fylkesgrensen som en kunstig barriere.

─ Erfaringsmessig har det ikke vært enkelt for lærlingene på Notodden å få utplassering i bedriftene på Kongsberg. Dette er det nemlig fylkesgrensene som har satt en stopper for. Derfor er vi veldig fornøyde med det samarbeidet vi nå har etablert med K-tech, forklarer Joakim Lerstang ved Berget.

Leverer til forsvarsindustrien

Berget har i dag 120 ansatte, fordelt på to avdelinger på Notodden. En av bedriftens største kunder er Kongsberg Defence and Aerospace. I tillegg leverer de til en rekke andre aktører innenfor finmekanisk, seismikk og annen maritim industri.

─ For oss som bedrift er det en trygghet å ha fått K-tech med på laget. Både for vår egen del og med tanke på oppfølgingen av lærlingene vi tar til oss. Det er klart vi opplever det som en trygghet å få tilgang til den brede kompetansen. At de følger opp lærlingene med tilpassede læreplaner og egne opplæringsplaner er helt unikt, forklarer Lerstang.

K-tech sørger for bredden i opplæringen

Automasjonslærling Erik Skjulestad er en av tre lærlinger ved Berget for øyeblikket. Han peker på flere fordeler ved K-tech-samarbeidet.


─ Ved å være lærling ved Berget får vi uten tvil spisskompetanse på enkelte områder. Likevel er det kanskje andre fagområder vi ikke kommer borti i det hele tatt. Da er det veldig betryggende å ha K-tech med på laget, slik at vi også får den nødvendige bredden i opplæringen, forklarer Skjulestad.

─ Så slipper vi også å farte rundt til forskjellige bedrifter i hele fylket. Det er veldig kjekt at alt er samlet på ett sted, utdyper lærlingen.

Godt rykte

CNC-lærling Kjersti Bakken Abrahamsen har flere familiemedlemmer som både har vært lærlinger og senere ansatt i K-tech.

─ De aller fleste lærlinger i Notodden og omegn har jo hørt om K-tech fra før. At jeg som lærling i Berget nå kan få tilgang på den samme opplæringen på lik linje med de andre lærlingene i K-tech synes jeg er veldig positivt, forklarer Bakken.

Større fagmiljø

Lærling i dimensjonskontrollørfaget Zacharias Engebretsen hadde et brennende ønske om å være lærling ved en lokal bedrift i Notodden.

─ Som lærling ved Berget er man jo helt i fremkant av utviklingen. Som dimensjonskontrollør kommer jeg til å sjekke at delene er laget i henhold til spesifikasjonene som er gitt. Det at Berget lager så si alt på spesialbestilling i små opplag, bidrar til en svært variert og spennende arbeidshverdag, mener Zacharias.

─ Ved å være tilknyttet K-tech får vi helt klart en tilknytning til et større fagmiljø på andre siden av heia. Med tanke på det faglige, og ikke minst det sosiale, avslutter Engebretsen.