Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Kursbeskrivelse:

NB! Dato er ikke sikker, men det blir i uke 22, 2024

ESD-kurset tar utgangspunkt i både EN61340-5-1 og ANSI ESD S20.20

Kursdeltakere vil få verktøy til å lage en revisjonsplan for et produksjonsområde og deretter utføre relevante målinger.
Mange bedrifter investerer store summer i utstyr for å sikre at produktene ikke gjør det ødelagt av elektrostatiske ladninger.
Uansett det kan være vanskelig å dokumentere at det er kontroll på problemet. Men med et ESD-program får du selskapet
en felles standard for innsatsen, da beskyttelsen mot statisk elektrisitet blir håndterbare og dokumenterbare.

Kursinnhold:

 • Årsaker til statisk elektrisitet
 • Materialer som utvikler ESD
 • ESDs effekt på ESD-sensitive komponenter
 • Identifisering av ESD-relaterte feil
 • Emballasje og håndteringsteknikker
 • Etablering og innføring av et EPA-område
 • Utvikling av revisjonsplan
 • Gjennomføring av praktisk og nødvendig
 • ESD-målinger i henhold til revisjonsplan
 • Utdanningsplan, produktutvikling og
  produkt kvalifisering

Mål:

Hovedformålet med kurset er å gi deltagerne kunnskap om hvordan ESD-skader skal unngås og
forståelse for håndtering, lagring og transport.

Forkunnskap:

Kurset retter seg mot alle som håndterer ESD-sensitive komponenter i produksjon.

Pris: 11.000,-

Kurset gir kunnskaper og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS arbeid. Regelverk og hovedprinsipper innen HMS – området. Kurset tilfredsstiller de krav som settes til Verneombud og AMU-representanter.

 Kursinnhold:                          

 • Arbeidsmiljøloven med aktuelle forskrifter.
 • Fysiske faktorer som støy, belysning og klima.
 • Kjemiske miljøfaktorer.
 • Psykososialt arbeidsmiljø.
 • Ulykker og forebyggende miljøarbeid.
 • Praktisk verne- og miljøarbeid.

Målsetting:                             

 • Etter endt kurs skal kursdeltakerne være i stand til:
 • Identifisere utfordringer i eget arbeidsmiljø, så vel psykososialt som teknisk.
 • Beherske metoder for å tilnærme seg utfordringene i arbeidsmiljøet på en løsningsorientert måte.
 • Forstå hensikten med arbeidsmiljøloven og forskriftene.
 • Forstå hvorfor forbedringsarbeid og dokumentasjon må være en del av den dagelige driften.
 • Forstå bedriftsledelsen og den enkeltes ansvar på arbeidsplassen.

Stedsbeskrivelse

Kirkegårdsveien 45, 3612 Kongsberg

Forkunnskaper

Ingen

Målgruppe

Verneombud og personell som jobber med HMS relaterte oppgaver

Kursleverandør: Kongsberg Brann & Redning

Pris: Kr 2650,- (inkluderer elektronisk kurshefte, arbeidshefte og sertifikat på app (kr 419,-))

Kursbeskrivelse:

Kurset holdes etter retningslinjer gitt av Norsk Brannvernsforening. Det gis en innføring i varme arbeider som brannårsak og nødvendig sikkerhetstiltak under utførsel av varme arbeider.

Kursinnhold:

 • Brannteori
 • Valg av slukkemiddel
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
 • Praktisk slukkeøvelse 

Påkrevd kunnskap:

Ingen 

Målsetting:

Målsettingen er å gjøre deltakerne bedre og sikrere i å instruere og veilede andre i eget arbeidsområde, samt formidle et budskap. Etter gjennomført sertifisering blir det utstedt et sertifikat som har varighet på 5 år.

Kursleverandør: Kongsberg Brann & Redning

Pris: Kr 2650,- (inkluderer elektronisk kurshefte, arbeidshefte og sertifikat på app (kr 419,-))

Kursbeskrivelse:

Kurset holdes etter retningslinjer gitt av Norsk Brannvernsforening. Det gis en innføring i varme arbeider som brannårsak og nødvendig sikkerhetstiltak under utførsel av varme arbeider.

Kursinnhold:

 • Brannteori
 • Valg av slukkemiddel
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
 • Praktisk slukkeøvelse 

Påkrevd kunnskap:

Ingen 

Målsetting:

Målsettingen er å gjøre deltakerne bedre og sikrere i å instruere og veilede andre i eget arbeidsområde, samt formidle et budskap. Etter gjennomført sertifisering blir det utstedt et sertifikat som har varighet på 5 år.

Veiledende pris kr 1100,- pr. person

Kursleverandør: Laagen undervisning

Kursbeskrivelse:

Kurset gir god kunnskap om opptreden på skadested og livreddende førstehjelp. Deltakerne vil også få ferdigheter i praktisk hjerte-/lungeredning (HLR) og innføring i hvordan man bruker automatisk hjertestarter (DHLR)

Kursinnhold:

 • Opptreden på skadested og livreddende førstehjelp:
  • Sikring av skadested
  • Varsling
  • Livreddende førstehjelp
 • Behandling av akutte skader og sykdommer:
  • Brystsmerter
  • Hjerneslag
  • Illebefinnende
  • Allergiske reaksjoner
  • Stans av blødninger
  • Brannskader
 • Bruk av automatiske hjertestarter
  • Funksjonalitet
  • Rutiner
  • Sikkerhet
 • Praktiske øvelser:
  • Bevisstløshet/sideleie
  • HLR
  • Automatisk hjertestarter (DHLR)