Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Instruktør: KIS Kompetanse

Pris: Veiledende pris kr 11 000,- + dokumentasjon og kompetansebevis

Kursbeskrivelse:                    

Kurset gir kunnskaper og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS arbeid. Regelverk og hovedprinsipper innen HMS – området. Kurset tilfredsstiller de krav som settes til Verneombud og AMU-representanter.

 Kursinnhold:                          

 • Arbeidsmiljøloven med aktuelle forskrifter.
 • Fysiske faktorer som støy, belysning og klima.
 • Kjemiske miljøfaktorer.
 • Psykososialt arbeidsmiljø.
 • Ulykker og forebyggende miljøarbeid.
 • Praktisk verne- og miljøarbeid.

Målsetting:                             

 • Etter endt kurs skal kursdeltakerne være i stand til:
 • Identifisere utfordringer i eget arbeidsmiljø, så vel psykososialt som teknisk.
 • Beherske metoder for å tilnærme seg utfordringene i arbeidsmiljøet på en løsningorientert måte.
 • Forstå hensikten med arbeidsmiljøloven og forskriftene.
 • Forstå hvorfor forbedringsarbeid og dokumentasjon må være en del av den daglige driften.
 • Forstå bedriftsledelsen og den enkeltes ansvar på arbeidsplassen.

14Kursleverandør: Kongsberg Brann & Redning

Pris: Kr 2500,-

Kursbeskrivelse:

Kurset holdes etter retningslinjer gitt av Norsk Brannvernsforening. Det gis en innføring i varme arbeider som brannårsak og nødvendig sikkerhetstiltak under utførsel av varme arbeider.

Kursinnhold:

 • Brannteori
 • Valg av slukkemiddel
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
 • Praktisk slukkeøvelse 

Påkrevd kunnskap:

Ingen 

Målsetting:

Målsettingen er å gjøre deltakerne bedre og sikrere i å instruere og veilede andre i eget arbeidsområde, samt formidle et budskap. Etter gjennomført sertifisering blir det utstedt et sertifikat som har varighet på 5 år.

Kursleverandør: Kongsberg Brann & Redning

Pris: Kr 2500,-

Kursbeskrivelse:

Kurset holdes etter retningslinjer gitt av Norsk Brannvernsforening. Det gis en innføring i varme arbeider som brannårsak og nødvendig sikkerhetstiltak under utførsel av varme arbeider.

Kursinnhold:11

 • Brannteori
 • Valg av slukkemiddel
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
 • Praktisk slukkeøvelse 

Påkrevd kunnskap:

Ingen 

Målsetting:

Målsettingen er å gjøre deltakerne bedre og sikrere i å instruere og veilede andre i eget arbeidsområde, samt formidle et budskap. Etter gjennomført sertifisering blir det utstedt et sertifikat som har varighet på 5 år.

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Veiledende pris: kr 2900,- i tillegg kommer dokumentasjon og kompetansebevis.

Kursbeskrivelse:

Kurset er rettet mot brukere av fallsikringsutstyr i forbindelse med arbeid i høyden. Kurset gir en generell praktisk og teoretisk innføring i bruk av fallsikringsutstyr i henhold til myndighetenes krav til opplæring på dette området. Av rapporterte yrkesskader meldes ca. hver åttende skade inn som fallskade. Selv fall fra samme nivå eller meget lave høyder kan gi alvorlige yrkesskader. Arbeidsgiver plikter å stille verneutstyr til rådighet ved arbeid i høyden, og plikter også å drive opplæring på dette utstyret. Kurset er rettet mot å innfri forskriftenes krav på dette området.

Kursinnhold:

 • Forskrifter generelt, generelle krav
 • Bruk av personlig verneutstyr – Forskrift 524
 • Bruk av arbeidsutstyr – Forskrift 555
 • Arbeidsulykker, forebygging av fallskader
 • Praktisk bruk av sikkerhetsutstyr
 • Bruk, virkemåte og kontroll av fallsikringsutstyr
 • Tilpassing av utstyr
 • Sertifisering og kontroll

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Kurset er rettet mot å forebygge fallskader ved at det fokuseres på dette gjennom økt kunnskap.

 

 

Veiledende pris kr 1100,- pr. person

Kursleverandør: Laagen undervisning

Tidspunkt: kl: 08:30 – 11:30

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en teoretisk og en praktisk gjennomføring av førstehjelp ved akutte skader/sykdom som kan oppstå i det daglige.  

 • Opptreden på skadested
 • Livreddende førstehjelp
 • Bevisstløse, sideleie (teori/praksis)
 • Hjerte- og Lungeredning (teori/praksis)
 • Akutte sykdommer:
  • Illebefinnende
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerneslag
  • Kramper
  • Diabetes
  • Allergiske reaksjoner
 • Akutte skader:
  • Brudd
  • Blødninger
  • Brannskader
  • Elektriske skader

Kursleverandør: Kongsberg Brann & Redning

Veiledende pris: kr 1100,-

Tidspunkt: 12:00-15:00

Kursbeskrivelse:

Kurset tilfredsstiller HMS-lovgivningens krav til opplæring av ansatte i virksomheter. Gjennomført kurs gir grunnlag for dokumentasjon.

Kursinnhold:

 • Brannårsaker og konsekvenser av brann
 • Handlingsmønster ved brann
 • Enkel brannteori
 • Branninstrukser
 • Praktisk øvelse i bruk av håndslukker

 Påkrevd kunnskap:

Ingen

Målsetting:

Målsettingen er å øke bevisstheten rundt brannvern.

Kursleverandør: Kongsberg Brann & Redning

Veiledende pris: kr 1100,-

Tidspunkt: 12:00 – 15:30

Kursbeskrivelse:

Kurset tilfredsstiller HMS-lovgivningens krav til opplæring av ansatte i virksomheter. Gjennomført kurs gir grunnlag for dokumentasjon.

Kursinnhold:

 • Brannårsaker og konsekvenser av brann
 • Handlingsmønster ved brann
 • Enkel brannteori
 • Branninstrukser
 • Praktisk øvelse i bruk av håndslukker

 Påkrevd kunnskap:

Ingen

Målsetting:

Målsettingen er å øke bevisstheten rundt brannvern.

Veiledende pris kr 1100,- pr. person

Kursleverandør: Laagen undervisning

Tidspunkt: kl: 08:30 – 11:30

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en teoretisk og en praktisk gjennomføring av førstehjelp ved akutte skader/sykdom som kan oppstå i det daglige.  

 • Opptreden på skadested
 • Livreddende førstehjelp
 • Bevisstløse, sideleie (teori/praksis)
 • Hjerte- og Lungeredning (teori/praksis)
 • Akutte sykdommer:
  • Illebefinnende
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerneslag
  • Kramper
  • Diabetes
  • Allergiske reaksjoner
 • Akutte skader:
  • Brudd
  • Blødninger
  • Brannskader
  • Elektriske skader