Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 5900,- i tillegg kommer dokumentasjon.

Kurset passer for deg som har de grunnleggende ferdighetene i Word og ønsker å få kjennskap til de mer avanserte mulighetene som ligger i programmet. På kurset lærer du hvordan du kan jobbe smartere og raskere og håndtere både større og mindre dokumenter på en effektiv måte.

Kursinnhold:

Avansert formatering

 • Bruk av stiler
 • Tilpasse stiler og lage nye
 • Nummerere overskrifter
 • Lister med flere nivåer
 • Teksteffekter

 

Sideoppsett

 • Bruk av spalter
 • Bruk av inndelinger
 • Ulik topp- og bunntekst
 • Sette inn et annet tekstdokument i dokumentet
 • Sikre at et avsnitt følger over til ny side
 • Paginering
 • Smart bruk av autokorrektur

Referanser

 • Bruk av kryssreferanser og bokmerker
 • Bildetekster, fotnoter og sluttnoter
 • Stikkordsregister og figurliste
 • Innholdsfortegnelse med egne tilpasninger

Disposisjon

 • Bruk av disposisjon i større dokumenter
 • Navigasjonsruten
 • Flytte avsnitt i et større dokument ved hjelp av disposisjon

Gjennomgang av større dokumenter

 • Merknader
 • Sporing og endringer
 • Dokumentinspeksjon
 • Dokumentbeskyttelse
 • Endelig versjon

Kursleverandør: Kongsberg Brann & Redning

Pris: Kr 2800,-

Kursbeskrivelse:

Kurset holdes etter retningslinjer gitt av Norsk Brannvernsforening. Det gis en innføring i varme arbeider som brannårsak og nødvendig sikkerhetstiltak under utførsel av varme arbeider.

Kursinnhold:

 • Brannteori
 • Valg av slukkemiddel
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
 • Praktisk slukkeøvelse 

Påkrevd kunnskap:

Ingen 

Målsetting:

Målsettingen er å gjøre deltakerne bedre og sikrere i å instruere og veilede andre i eget arbeidsområde, samt formidle et budskap. Etter gjennomført sertifisering blir det utstedt et sertifikat som har varighet på 5 år.

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Pris:

På forespørsel pga ulike behov for antall moduler.

Kursbeskrivelse:

Kurset inneholder modulene 1.1, 2.2, 3.2 og 4.2 i Arbeidstilsynets sertifiserte opplæringsplaner for førere av Truck inntil 10 tonn.

Kursinnhold:

 • Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – 1 dag
 • Modul 2.2 – Truck – 2 dager
 • Modul 3.2 – Praktisk bruk – 1 dag (eksternt)
 • Modul 4.2 – Opplæringsvirksomhet – 1 dag (eksternt)
 • Oppkjøring

Tilvalg:

Modul 4.2 – Opplæring på forespørsel

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakeren opp til en sertifiseringsprøve som truckfører.

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Pris: På forespørsel pga ulike behov for antall moduler

Kursbeskrivelse:

Kurset inneholder modulene 1.1, 2.3,2.7, 3.7 og 4.7i Arbeidstilsynets sertifiserte opplæringsplaner. Kurset egner seg for personer som har behov for sertifisert opplæring i bruk av Traverskran.

Kursinnhold:

Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1d)

Modul 2.3 – Stroppekurs, G11 (2d)

Modul 2.7 – Traverskran (2d)

Modul 3.7 – Praktisk bruk (1d)

Modul 4.7 – Kjøring ved Opplæringsvirksomhet (2d)

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne opp til k deltakerne opp til sertifiseringsprøve som traverskranfører G4

Python Programming

Kursleverandør: Glasspaper

Python is a powerful and popular object-oriented scripting language. This course provides a comprehensive introduction to the core syntax and functions provided by Python, including full coverage of its object-oriented features. The course also explores some of Pythons powerful APIs and techniques, including file handling, XML processing, object serialization, and Web services.

What youll learn:

 • Writing clean Python code
 • Working with functions and objects
 • Working with text and regular expressions
 • Handing exceptions
 • Manipulating files and XML data
 • Working with web services

Prerequisites:

 • At least 6 months programming experience
 • Familiarity with OO concepts would be an advantage

Course outline:

Getting Started with Python

 • Overview of Python
 • Installing Python
 • Getting ready to develop

Python Language Fundamentals

 • Overview of core Python syntax rules
 • Simple data types and variables
 • Object essentials
 • Flow control

Working with Functions

 • The benefit of functions
 • Writing and calling functions
 • Passing parameters

Exception Handling

 • Overview of exceptions in Python
 • Handling exceptions
 • Raising exceptions
 • Design issues

Collections

 • Overview of collections in Python
 • Lists
 • Tuples
 • Sets
 • Dictionaries

Strings and Regular Expressions

 • Overview of strings in Python
 • Basic string manipulation
 • Introduction to regular expressions
 • Using regular expressions in Python

Classes and Iterators

 • Defining classes
 • Instance variables
 • Iterators
 • Creating and initializing objects

File Handling

 • Overview of file handling in Python
 • Reading and writing text files
 • Working with binary files
 • Streaming and serializing Python objects

XML Processing

 • XML essentials
 • Parsing XML documents
 • Searching for XML content
 • Generating XML data

Web Services

 • Overview of Web services
 • Implementing Web services using Python
 • Caching
 • Compression
 • Handling redirects

K-tech kan bidra med hjelp til bedrifter med ansatte som ønsker å avlegge fagbrev.  Tilbudet gjelder praksiskandidater etter § 3,5.

Sentralt gitt eksamen.

Praksiskandidater etter § 3,5 må avlegge en sentralt gitt eksamen før praktisk fagprøve kan avlegges.  K-tech kan bidra med:

 • Opplæring/kurs og materiell i aktuelle temaer for eksamensfaget
 • Forberedelse til eksamensgjennomføring
 • Oppmelding til eksamen

Gjennomføring av praktisk fagprøve.

Etter at sentralt gitt eksamen er avlagt og praksis er godkjent, kan kandidaten avlegge fagprøve.  I prosessen fram til oppstart og gjennomføring av fagprøven kan K-tech bidra med:

 • Utsjekk av kompetanse
 • Kommunikasjon med fylket vedr. godkjenning av praksis
 • Oppmelding til fagprøve
 • Tilrettelegging av fagprøve
 • Kommunikasjon med prøvenemder
 • Fasilitere fagprøven
 • Tilsyn med kandidaten under prøven

 

Ta kontakt med kurs@K-tech.no dersom dere ønsker ytterligere informasjon.

Kursleverandør: K-tech

Veiledende pris kr 2500,- i tillegg kommer dokumentasjon

 

Kursinnhold:

 • Teori
 • Gjennomgang av pneumatikk symboler og skjematikk.
 • Ulike typer kompressorer
 • Ventiler
 • Styringer av ventiler
 • Kraft beregninger
 • Tegne eksempler på ulike oppgaver
 • Utføre oppgavene som ble tegnet
 • Viser hvordan vi kan bygge opp tidligere oppgaver ved bruk av PLS

Påkrevd kunnskap:

Ingen forkunnskap

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Veiledende pris: kr 2750,- i tillegg kommer dokumentasjon 

Kursbeskrivelse:

Kurset er for de som benytter personløfter i arbeidet. Personløfter er arbeidsutstyr som er underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. Kurset gir en praktisk og teoretisk innføring i bruk av personløfter i henhold til myndighetenes krav til opplæring på dette området. Arbeidsgiver plikter å stille riktig utstyr til rådighet ved arbeid i høyden, og plikter også å drive opplæring på dette utstyret. Kurset er rettet mot å innfri forskriftenes krav på dette området ved bruk av personløft.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av lover og regler
 • Arbeidsulykker og risiko ved bruk av personløfter
 • Personløfter oppbygning og virkemåte
 • Klasseinndeling
 • Sikker bruk
 • Daglig kontroll, ettersyn og vedlikehold
 • Sertifisering og dokumentasjon

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne kunne benytte personløfter på en sikker måte uten fare for seg eller kollegaer. Ivareta forskriftenes krav til opplæring av ansatte som bruker personløfter i arbeidet.

Heve arbeidstakerens kompetanse i bruk og ettersyn av personløfter. Opplæringen dokumenteres etter endt kurs.

Kursleverandør: K-tech

Veiledende pris kr 7700,- i tillegg kommer dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

Kurset passer for deg som ønsker en innføring på hvordan man tolker og bruker tegningen som dokumentasjon for å produsere deler innen for gjeldene rammer og standarder. En tegning er en dokumentasjon på hva som skal produseres, og hvilke kvaliteter produktet skal ha. En tekninsk tegning skal beskrive form og dimensjoner slik at ingen misforståelser oppstår.

Kursinnhold:

 • Tegningsprinsipper
 • Tittelfelt
 • Linjer/Målsettingsmetoder
 • Symbolder
 • Gjenger
 • Snitt
 • Toleranser
 • Geometriske toleranser

Påkrevd kunnskap:

Noe tegningsforståelse – tilsvarende vårt kurs i tegningslesning

Målsetting:

Målsetningen med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om hvordan man bruker og tolker en tegning som dokument innenfor gjeldende rammer og standarder. Etter endt kurs vil man være godt forberedt til å fortsette på våre kurs i geometriske toleranser.

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 2600,- itillegg kommer dokumentasjon.

Kursinnhold:

 • Planleggingen – utforming, publikum, omgivelser, målgruppe)
 • Gjøre endringer i malen
 • Sette inn logo
 • Organisering / disposisjonstekst
 • Bilder og objekter
 • Diagrammer / SmartArt
 • Video og lyd fra fil
 • Animasjoner og overgangseffekter
 • Hyperkoblinger mot andre presentasjoner/regneark/tekstdokumenter
 • Handlingsknapper
 • Skjule/vise sider

 Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende Windows

Målsetting:

Målsettingen med dette kurset er å vise hvordan PowerPoint kan benyttes til å lage, redigere og presenterer lysbilder, samt å lære teknikker for fremføring av presentasjoner.