Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Kursleverandør: Hytek

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:

Kurs gir deltakerne praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap som er nødvendig for å kunne utføre Crimping iht kravene i IPC WHMA-A-620. Kurset henvender seg til produksjonsingeniører, konstruktører og operatører, som vil fremvise et dokumenterbart kjennskap til Crimping.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av godkjennelseskravene iht IPC WHMA-A-620
 • Inspeksjonstilstanden
 • Visuell inspeksjon
 • Krav til avisolering av ledninger
 • Kalibrering av verktøy
 • Identifisering av faktorer som påvirker kvalitet, pålitelighet og utførelse av Crimping
 • Compactive og dispersive Crimping
 • Krav til Crimping
 • Stanset og formet terminal – åpen sylinder
 • Stanset og formet terminal – lukket sylinder
 • Maskinbearbeidede terminaler
 • Krav til crimpede spleisinger
 • Crimping av coaxiale kabelsamlinger
 • Mekanisk test
 • Elektrisk test

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende ferdigheter.

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å utføre Crimping iht kravene i IPC WHMA-A-620

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 5900,- i tillegg kommer dokumentasjon.

Kurset passer for deg som har de grunnleggende ferdighetene i Word og ønsker å få kjennskap til de mer avanserte mulighetene som ligger i programmet. På kurset lærer du hvordan du kan jobbe smartere og raskere og håndtere både større og mindre dokumenter på en effektiv måte.

Kursinnhold:

Avansert formatering

 • Bruk av stiler
 • Tilpasse stiler og lage nye
 • Nummerere overskrifter
 • Lister med flere nivåer
 • Teksteffekter

 

Sideoppsett

 • Bruk av spalter
 • Bruk av inndelinger
 • Ulik topp- og bunntekst
 • Sette inn et annet tekstdokument i dokumentet
 • Sikre at et avsnitt følger over til ny side
 • Paginering
 • Smart bruk av autokorrektur

Referanser

 • Bruk av kryssreferanser og bokmerker
 • Bildetekster, fotnoter og sluttnoter
 • Stikkordsregister og figurliste
 • Innholdsfortegnelse med egne tilpasninger

Disposisjon

 • Bruk av disposisjon i større dokumenter
 • Navigasjonsruten
 • Flytte avsnitt i et større dokument ved hjelp av disposisjon

Gjennomgang av større dokumenter

 • Merknader
 • Sporing og endringer
 • Dokumentinspeksjon
 • Dokumentbeskyttelse
 • Endelig versjon

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Pris:

På forespørsel pga ulike behov for antall moduler.

Kursbeskrivelse:

Kurset inneholder modulene 1.1, 2.2, 3.2 og 4.2 i Arbeidstilsynets sertifiserte opplæringsplaner for førere av Truck inntil 10 tonn.

Kursinnhold:

 • Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – 1 dag
 • Modul 2.2 – Truck – 2 dager
 • Modul 3.2 – Praktisk bruk – 1 dag (eksternt)
 • Modul 4.2 – Opplæringsvirksomhet – 1 dag (eksternt)
 • Oppkjøring

Tilvalg:

Modul 4.2 – Opplæring på forespørsel

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakeren opp til en sertifiseringsprøve som truckfører.

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Pris: På forespørsel pga ulike behov for antall moduler

Kursbeskrivelse:

Kurset inneholder modulene 1.1, 2.3,2.7 og 3.7 i Arbeidstilsynets sertifiserte opplæringsplaner. Kurset egner seg for personer som har behov for sertifisert opplæring i bruk av Traverskran.

Modul 4.7 kan bestilles på forespørsel.

Kursinnhold:

Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1d)

Modul 2.3 – Stroppekurs (2d)

Modul 2.7 – Traverskran (2d)

Modul 3.7 – Praktisk bruk (1d)

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Etter endt kurs og praksisperiode i egen bedrift, skal deltakerne opp til sertifiseringsprøve som traverskranfører G4

Kursinstruktør: Construktor

Pris: kr 2500,- pr. person inkl. dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

Utgangspunktet for vårt Sikkerhetskurs i reollære er en ny europeisk norm, som er å anse som et minimumskrav for reolsikkerhet. Normen gjelder nå for 30 europeiske land og heter NS – EN – 15 635. Normen erstatter den inter nordiske standarden NS – INSTA. Dette betyr at alle bedrifter er pålagt å gjennomføre risikoanalyser, også på lageret.

 Kursinnhold:

 • De nye Europa standarder
 • Arbeidsmiljølovens bestemmelser om reolsikkerhet
 • Hvor mye kan de belastes?
 • Gjør det noe hvis reolerne blir påkjørt?
 • Hvorfor skal vi besiktige pallereolen?

Målgruppe:

Kurset passer for ledere som har reoler som en del av sitt ansvarsområde, verneombud og truckførere.

Målsetting:

Målsettingen er først og fremst gi deg grunnleggende viten om pallereoler og småvarereoler innenfor gjeldende standard.

Python Programming

Kursleverandør: Glasspaper

Python is a powerful and popular object-oriented scripting language. This course provides a comprehensive introduction to the core syntax and functions provided by Python, including full coverage of its object-oriented features. The course also explores some of Pythons powerful APIs and techniques, including file handling, XML processing, object serialization, and Web services.

What youll learn:

 • Writing clean Python code
 • Working with functions and objects
 • Working with text and regular expressions
 • Handing exceptions
 • Manipulating files and XML data
 • Working with web services

Prerequisites:

 • At least 6 months programming experience
 • Familiarity with OO concepts would be an advantage

Course outline:

Getting Started with Python

 • Overview of Python
 • Installing Python
 • Getting ready to develop

Python Language Fundamentals

 • Overview of core Python syntax rules
 • Simple data types and variables
 • Object essentials
 • Flow control

Working with Functions

 • The benefit of functions
 • Writing and calling functions
 • Passing parameters

Exception Handling

 • Overview of exceptions in Python
 • Handling exceptions
 • Raising exceptions
 • Design issues

Collections

 • Overview of collections in Python
 • Lists
 • Tuples
 • Sets
 • Dictionaries

Strings and Regular Expressions

 • Overview of strings in Python
 • Basic string manipulation
 • Introduction to regular expressions
 • Using regular expressions in Python

Classes and Iterators

 • Defining classes
 • Instance variables
 • Iterators
 • Creating and initializing objects

File Handling

 • Overview of file handling in Python
 • Reading and writing text files
 • Working with binary files
 • Streaming and serializing Python objects

XML Processing

 • XML essentials
 • Parsing XML documents
 • Searching for XML content
 • Generating XML data

Web Services

 • Overview of Web services
 • Implementing Web services using Python
 • Caching
 • Compression
 • Handling redirects

K-tech kan bidra med hjelp til bedrifter med ansatte som ønsker å avlegge fagbrev.  Tilbudet gjelder praksiskandidater etter § 3,5.

Sentralt gitt eksamen.

Praksiskandidater etter § 3,5 må avlegge en sentralt gitt eksamen før praktisk fagprøve kan avlegges.  K-tech kan bidra med:

 • Opplæring/kurs og materiell i aktuelle temaer for eksamensfaget
 • Forberedelse til eksamensgjennomføring
 • Oppmelding til eksamen

Gjennomføring av praktisk fagprøve.

Etter at sentralt gitt eksamen er avlagt og praksis er godkjent, kan kandidaten avlegge fagprøve.  I prosessen fram til oppstart og gjennomføring av fagprøven kan K-tech bidra med:

 • Utsjekk av kompetanse
 • Kommunikasjon med fylket vedr. godkjenning av praksis
 • Oppmelding til fagprøve
 • Tilrettelegging av fagprøve
 • Kommunikasjon med prøvenemder
 • Fasilitere fagprøven
 • Tilsyn med kandidaten under prøven

 

Ta kontakt med kurs@K-tech.no dersom dere ønsker ytterligere informasjon.

Kursleverandør: K-tech

Veiledende pris kr 2500,- i tillegg kommer dokumentasjon

 

Kursinnhold:

 • Teori
 • Gjennomgang av pneumatikk symboler og skjematikk.
 • Ulike typer kompressorer
 • Ventiler
 • Styringer av ventiler
 • Kraft beregninger
 • Tegne eksempler på ulike oppgaver
 • Utføre oppgavene som ble tegnet
 • Viser hvordan vi kan bygge opp tidligere oppgaver ved bruk av PLS

Påkrevd kunnskap:

Ingen forkunnskap

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Veiledende pris: kr 2750,- i tillegg kommer dokumentasjon 

Kursbeskrivelse:

Kurset er for de som benytter personløfter i arbeidet. Personløfter er arbeidsutstyr som er underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. Kurset gir en praktisk og teoretisk innføring i bruk av personløfter i henhold til myndighetenes krav til opplæring på dette området. Arbeidsgiver plikter å stille riktig utstyr til rådighet ved arbeid i høyden, og plikter også å drive opplæring på dette utstyret. Kurset er rettet mot å innfri forskriftenes krav på dette området ved bruk av personløft.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av lover og regler
 • Arbeidsulykker og risiko ved bruk av personløfter
 • Personløfter oppbygning og virkemåte
 • Klasseinndeling
 • Sikker bruk
 • Daglig kontroll, ettersyn og vedlikehold
 • Sertifisering og dokumentasjon

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne kunne benytte personløfter på en sikker måte uten fare for seg eller kollegaer. Ivareta forskriftenes krav til opplæring av ansatte som bruker personløfter i arbeidet.

Heve arbeidstakerens kompetanse i bruk og ettersyn av personløfter. Opplæringen dokumenteres etter endt kurs.

Kursleverandør: K-tech

Veiledende pris kr 7700,- i tillegg kommer dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

Kurset passer for deg som ønsker en innføring på hvordan man tolker og bruker tegningen som dokumentasjon for å produsere deler innen for gjeldene rammer og standarder. En tegning er en dokumentasjon på hva som skal produseres, og hvilke kvaliteter produktet skal ha. En tekninsk tegning skal beskrive form og dimensjoner slik at ingen misforståelser oppstår.

Kursinnhold:

 • Tegningsprinsipper
 • Tittelfelt
 • Linjer/Målsettingsmetoder
 • Symbolder
 • Gjenger
 • Snitt
 • Toleranser
 • Geometriske toleranser

Påkrevd kunnskap:

Noe tegningsforståelse – tilsvarende vårt kurs i tegningslesning

Målsetting:

Målsetningen med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om hvordan man bruker og tolker en tegning som dokument innenfor gjeldende rammer og standarder. Etter endt kurs vil man være godt forberedt til å fortsette på våre kurs i geometriske toleranser.