Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Kursinstruktør: Peter Gjefle

Veiledende pris pr. person kr 6700 + kr 450 i dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i bruk av MS Project som er et verktøy for å administrere prosjekter. Her vil det bli sett på hvordan man kan beregne varighet og kostnader ved prosjekter samt hvordan man skal håndtere ressurser og aktiviteter.

Kursinnhold:

 • Generelt om prosjektstyring
 • Grunninnstillinger før oppstart
 • Aktiviteter og effektiv redigering
 • Bruk av disposisjon
 • Avhengigheter og kobling av aktiviteter
 • Tidsfrist og tidsbetingelser
 • Ressursliste og tildeling
 • Kostnader
 • Opprinnelig plan
 • Oppfølging av prosjektets fremdrift

Påkrevd forkunnskap:

Bør være kjent med Windows.

Målsetting:

Etter gjennomført kurs skal du kunne bruke programmet på en effektiv og riktig måte. Du vil lære å bruke de viktigste funksjonene og forstå de mest grunnleggende prinsippene som programmet bygger på.

Kursleverandør: HYTEK

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:

IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger. Kurset henvender seg til medarbeidere i produksjon, PT- og utviklingsavdeling.

Kursinnhold:

 • Intrudukson og prosedyrer
 • Formål, tolkning og andvendelse av IPC WHMA-A-620
 • Forberedelse/klargjøring av ledninger
 • Lodding av deningsforbindelser
 • Crimpning av ledningsforbindelser (manuell og automatisk)
 • IDC – Insulation Displacement Connection
 • Ultralydsveising og spleising av ledninger
 • Kontakt montering og instøpte kontakter
 • Kabelforsamlinger
 • Merking/krav til lesbarhet
 • Coxiale- og Twinaxsiale samlinger/fleksible og semirigid (crimpning og lodding)
 • Sikring av kabelbinding
 • Skjermede kablebunter/elektrisk skjerming
 • Mekanisk beskyttelse av kabelbinding, mekanisk montering
 • Wire Wrap

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende forståelse for elektronikk

Målsetting: Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.

Kursinstruktør: Hytek

Veiledende pris: Etter forespørsel

Kursbeskrivelse:

For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenstemmelse mellom kravene til sluttproduktet og produksjonsprosessene. Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet. Kurset henvender seg til operatører, konstruktører og kvalitetssikringsingeniører innenfor elektronikk.

Kursinnhold:

 • Montasje og lodding av ledninger på terminaler
 • Montasje og lodding av hullmonterte komponenter
 • Montasje og lodding av SMD komponenter
 • Kvalitetssikring og inspeksjon av elektroniske komponenter
 • Coating og innstøping
 • Rework

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende forståelse for elektronikk

Varighet
:

5 dager (Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet)

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i de kravene som gjelder for å kunne produsere i henhold til standarden.

Kursleverandør: HYTEK

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:
IPC-A-610 er et teoretisk kurs hvor man styrker produktiviteten og produksjonsevnen i en tid hvor stadig flere kunder krever at virksomhetens produksjon etterlever IPC’s internasjonale anerkjente standarder. På kurset lærer deltakerne å foreta en objektiv vurdering av godkjennelse, kassasjons og processindikasjonsgrenser etter IPC Klassifikasjonene 1,2 og 3.

Kursinnhold:

 • Kravene i og formålet med IPC-A-610
 • Håndtering av elektroniske emner inkl. ESD
 • Krav til mekanisk montasje
 • Krav til komponent- og ledningsmontasje
 • Loddekrav
 • Renhet
 • Merking av PCB
 • Coating
 • Laminatbetingelser
 • Interne ledningsforbindelser

Påkrevd forkunnskap:
Grunnleggende elektronikkforståelse.

Målsetting
:
Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.

Kursleverandør: K-tech

Veiledende pris kr 2500,- i tillegg kommer dokumentasjon

Kursinnhold:

 • Hydraulikk og sikkerhet.
 • Funksjonsbeskrivelse av et hydraulikksystem.
 • Funksjonsbeskrivelse av nøkkelkomponenter.
 • Symboler og skjemaer.
 • Beregning av stempelpumpe -motor.
 • Rengjøring av olje og filtre.
 • Hvorfor forskjellige akkumulatorer.
 • Retningsventilers funksjoner.
 • Sensorer i hydraulikkanlegg.

 

Påkrevd kunnskap:

Ingen forkunnskap

Instruktør: KIS Kompetanse

Veiledende pris: kr 2500,- i tillegg kommer dokumentasjon

Kursbeskrivelse:                     

Kurset gir teoretisk kunnskap i å utøve ledelse i samsvar med Arbeidsmiljøloven og Internkontroll

Forskriften. Regelverk og hovedprinsipper innen HMS-området.

Pris:

Kr 2130,- + dokumentasjon og eventuelt kompetansebevis.

 Kursinnhold:                           

 •  Viktige utdrag av Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften”.
 • Dokumentasjon
 • Roller i HMS arbeidet
 • Krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

Påkrevd kunnskap:                 

Kurset egner seg godt for de som bekler lederroller i bedrifter.

Målsetting: Skal gi deltakerne en oversikt over de mange krav som gjelder, og råd om hvordan den enkelte kan påvirke sin bedrifts eller avdeling sin HMS-kultur.

Kursleverandør: Glasspaper –  Paula Januszkiewicz

In this workshop you will investigate the critical tasks for a high-quality penetration test. Well look at the most efficient ways to map a network and discover target systems and services. Once the systems are discovered, we will search for vulnerabilities and reduce false positives with manual vulnerability verification. At the end we will look at exploitation techniques, including the use of the authored and commercial tools. In the attack summary we will always go through the securing techniques.

But exploits are not the only way to get to systems! We will go through the operating systems’ build in problems and how they can be beneficial for hackers! One of the most important things to conduct the successful attack is to understand how the target works. To the bones! After that everything is clear and tool is just a matter of our need.

The course that covers all aspects of Windows infrastructure security from the hacker’s mind perspective!
Our goal is to show you and teach you what kind of mechanisms are allowing to get inside the infrastructure and how to get to operating systems. After the course you will gain penetration tester’s knowledge and tools. And to get more practice we offer one week more of labs online!

We really want you to go out from the class with the practical, ready-to-use knowledge what are the ways to get into the infrastructure.

This is a deep dive course. It is a must-go for enterprise administrators, security officers and architects. Delivered by one of the best people in the market in the security field – with practical knowledge from tons of successful projects, many years of real-world experience, great teaching skills and no mercy for misconfigurations or insecure solutions!
The course has a form of intense workshop and you MUST stay awake just not to miss a thing!

Målgruppe:

Enterprise administrators, infrastructure architects, security professionals, systems engineers, network administrators, IT professionals, security consultants and other people responsible for implementing network and perimeter security.

Forkunnskaper:

To attend this training you should have good hands-on experience in administering Windows infrastructure. At least 8 years in the field is recommended.

Innhold:

Materials:
Author’s unique tools, over 150 pages of exercises, presentations slides with notes.

DETAILED AGENDA

Module 1: Hacking Windows Platform

 • Detecting unnecessary services
 • Misusing service accounts
 • Implementing rights, permissions and privileges
 • Direct Kernel Object Modification

Module 2: Top 50 tools: the attackers best friends

 • Practical walkthrough through tools
 • Using tools against scenarios

Module 3: Modern Malware

 • Techniques used by modern malware
 • Advanced Persistent Threats
 • Fooling common protection mechanisms

Module 4: Physical Access

 • Misusing USB and other ports
 • Offline Access techniques
 • BitLocker unlocking

Module 5: Intercepting Communication

 • Communicating through firewalls
 • Misusing

Kursleverandør: Arve Olaussen

Veiledende pris kr 12300,- + kr 450,- i dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

GPS er et produkt som er utviklet i fra å gjelde bare geometrisk toleransesetting til å gjelde all målsetting, toleranse, overflatestruktur og geometrisk toleranse. GPS dekker alle områdene fra konstruktørens ide til ferdige og verifiserte arbeidsstykker for testing eller montasje.

GPS kurset er delt inn i 2 trinn, hvor dette kurset er trinn 2:

 • Trinn 1 er en innledende nivå for å gi en grunnleggende forståelse av ISO GPS standardene, terminologi og symbolikk som brukes.
 • Trinn 2 er et mere inngående nivå for å gi en forståelse til bruken av ISO GPS produktet i toleransesetting av våre tegninger.

Påkrevd kunnskap:

Det forutsettes at kandidaten har god kjennskap til ISO GPS kurs Trinn 1

Målgruppe:

Gjelder alle ingeniører og teknisk kvalifisert personell som i sin profesjon bruker tekniske tegninger i sitt arbeide. Kandidatene kan deles opp i to hovedgrupper:

 • De som konstruerer/utvikler produkter ved bruk av GPS toleransesetting i sitt tegningsunderlag, slik at konstruksjon-intensjonen er entydig og klar, og arbeidsstykkets funksjon er ivaretatt.
 • De som er brukere og leser de tekniske tegningenes GPS toleransesetting og som har til hensikt å forstå konstruksjons-intensjonen for å kunne produsere delen/detaljen, eller måle detaljen, eller innkjøp av detaljen (Dvs. produksjon-, innkjøp-, kvalitet-, og måle avdelingene i en bedrift).

Målsetting:

 • Skal kunne ta utgangspunkt i en komponents funksjon, låse alle frihetsgrader ved å etablere og krav sette globale utganger/referanser.
 • Skal kunne bruke M, L og E modifikatorer.
 • Definere 0 – måltilpasning når funksjonen tillater det.
 • Etablere et virtuelt mål i en skrueforbindelse.
 • Skal kunne bruke alle 9 punktene i 9-punktsprosedyren i etablering og sjekking av tegning.
 • Kunne krav sette en tegning ut i fra et globalt referansesystem ved hjelp av 9 – punkts prosedyren (kandidatens tegning).

Veiledende pris kr 1100,- pr. person

Kursleverandør: Laagen undervisning

Tidspunkt: kl: 12:00 – 15:00

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en teoretisk og en praktisk gjennomføring av førstehjelp ved akutte skader/sykdom som kan oppstå i det daglige.  

 • Opptreden på skadested
 • Livreddende førstehjelp
 • Bevisstløse, sideleie (teori/praksis)
 • Hjerte- og Lungeredning (teori/praksis)
 • Akutte sykdommer:
  • Illebefinnende
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerneslag
  • Kramper
  • Diabetes
  • Allergiske reaksjoner
 • Akutte skader:
  • Brudd
  • Blødninger
  • Brannskader
  • Elektriske skader

Kursinstruktør: Jørn Erik Andersen og Laagen Undervisning

Veiledende pris: kr 2700,- i tillegg kommer dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedriften om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen ”Forskrift ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg – FSE”

Kursinnhold:

 • Tvangsmidler
 • Ansvar
 • Melding om ulykker
 • Alminnelige bestemmelser og overordnet planlegging
 • Planlegging og utførelse
 • Arbeid på eller nær ved frakoblet anlegg
 • Personlig verneutstyr
 • Isolert verktøy
 • Avskjerming
 • Drift og vedlikehold av elektriske anlegg’
 • Betjening av sikringer
 • Førstehjelp med fokus på strømskader

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende forståelse

Målsetting:

Tilfredsstille kravene iht. ”Forskrift ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg – FSE”