Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Kursleverandør: Foss Fiberoptikk

Pris: På forespørsel

Kursinnhold:

 • Optiske fibre
 • Optiske kabler
 • Desibelbegrepet
 • Tap i fiber
 • Dispersjon i fiber
 • Fiberstandarder
 • Optiske kontakter
 • Rensing og inspeksjon, med praktisk demonstrasjon
 • Skjøting av fiber
 • Splittere og bølgelengdemultipleksing (xWDM)
 • Effektbudsjettering
 • Fiberoptiske målinger, med praktisk demonstrasjon
 • Dokumentasjon

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 5900,- i tillegg kommer dokumentasjon 

Kursbeskrivelse:

Kurset tar for seg de mer avanserte funksjonene i Excel, som å systematisere data i en liste. Bruke Pivottabeller til å trekke ut og vise data på bestemte måter. Lære å bruke verktøy for feilsøking og dataanalyse, og mer om brukervennlige regneark som maler og makroer. Dele ut arbeidsboken til flere brukere.

Kursinnhold:

 • Formatering
 • Flere arbeidsbøker
 • Pivot
 • Lister
 • Oppslagsfunksjoner
 • Datautveksling
 • Feilsøking
 • Samarbeid

Påkrevd forkunnskap:

Excel grunnkurs eller tilsvarende

Målsetting:

Etter endt kurs skal du være i stand til å benytte de mer avanserte funksjonene i Microsoft Excel, samt benytte programmet på en mer effektiv og riktig måte.

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 5500,- i tillegg kommer dokumentasjon 

Kursbeskrivelse:

For deg som er selvlært eller som har liten eller litt erfaring med Excel, og som ønsker å komme i gang og lære det fra bånd av. Du vil få mange nyttige tips som gjør hverdagen din enklere.

Kursinnhold:

 • De viktigste formlene og funksjonene du bør kunne i arbeidshverdagen
 • Gode arbeidsmetoder og smarte hurtigtaster som er lurt å få på plass fra begynnelsen
 • Å skape oversikt og kontroll i regnearkene dine
 • Hvor ypperlig Excel er til å håndtere lister og tabeller
 • Hvordan Excel henger sammen med andre Office-programmer

Påkrevd forkunnskap:

Grunnkunskaper i Windows

Målsetting:

Målet er å lære bruk av regneark og forstå de grunnleggende begrepene i forbindelse med regneark. Lære å utføre grunnleggende operasjoner sånn som å opprette, formatere og bruke et regneark. Man skal lære standard matematiske og logiske operasjoner ved å bruke grunnleggende formler og funksjoner. Man skal også bruke noen av de mer avanserte funksjoner i et regneark slik som å importere objekter og lage diagrammer og grafer.

Velkommen til verdens mest avanserte virtuelle skole, EnglishLive!

Få en kort introduksjon av skolen her;

Hva er inkludert i Efekta Premium Plus, EF´s mest avanserte kurs?

 • 12 eller 24 privatleksjoner med en engelsktalende språklærer. Disse leksjonene skreddersys for å møte din spesifikke behov og fokusområder, som for eksempel en presentasjon, møteforhandlinger, kundeoppfølging mm. Privatlekjonene booker du i skolen etter eget ønske og tidspunkt.
 • Skolen er tilgjenglig 365 dager i året, 24 timer i døgnet.
 • Ubegrenset med tilgang til våre gruppeleksjoner som begynner hver halvtime, 24/7.  
 • Generelle engelskkurs for å forbedre din engelsk og selvtillit.
 • Ta nytte av våre 29 forretningsengelsk og bedriftsspesifikke kurs (som f.eks Project Management, Law, Researching, Correspondence, Negotations, Logistics mm.)
 • Individuell oppfølging og våre studieveiledere i EnglishLive.
 • EnglishLive er tilgjengelig på alle plattformer (PC, Tablet og  smarttelefoner – Android & Iphone) 24/7, som gir deg en stor fleksibilitet.

Priser: 6 months Premium Plus inkluderer: full tilgang til den virtuelle skolen, ubegrenset tilgang til gruppeleksjoner og 12 privatleksjoner.

12 months Premium Plus inkluderer: full tilgang til den virtuelle skolen, ubegrenset tilgang til gruppeleksjoner og 24 privatleksjoner.

12 months Premium inkluderer: full tilgang til den virtuelle skolen og ubegrenset tilgang til gruppeleksjoner .

Kursleverandør: Hytek

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:

Kurs gir deltakerne praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap som er nødvendig for å kunne utføre Crimping iht kravene i IPC WHMA-A-620. Kurset henvender seg til produksjonsingeniører, konstruktører og operatører, som vil fremvise et dokumenterbart kjennskap til Crimping.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av godkjennelseskravene iht IPC WHMA-A-620
 • Inspeksjonstilstanden
 • Visuell inspeksjon
 • Krav til avisolering av ledninger
 • Kalibrering av verktøy
 • Identifisering av faktorer som påvirker kvalitet, pålitelighet og utførelse av Crimping
 • Compactive og dispersive Crimping
 • Krav til Crimping
 • Stanset og formet terminal – åpen sylinder
 • Stanset og formet terminal – lukket sylinder
 • Maskinbearbeidede terminaler
 • Krav til crimpede spleisinger
 • Crimping av coaxiale kabelsamlinger
 • Mekanisk test
 • Elektrisk test

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende ferdigheter.

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å utføre Crimping iht kravene i IPC WHMA-A-620

Comprehensive C and C++ Secure Coding

Kursleverandør: Glasspaper

Comprehensive C and C++ Secure CodingAs a developer, your duty is to write bulletproof code. However… What if we told you that despite all of your efforts, the code you have been writing your entire career is full of weaknesses you never knew existed? What if, as you are reading this, hackers were trying to break into your code? How likely would they be to succeed?

This advanced course will change the way you look at code. A hands-on training during which we will teach you all of the attackers’ tricks and how to mitigate them, leaving you with no other feeling than the desire to know more.

It is your choice to be ahead of the pack, and be seen as a game changer in the fight against cybercrime.

Audience:

C and C++ developers, software architects and testers

Prerequisites:

General C/C++ development

Participants attending this course will:

 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Realize the severe consequences of unsecure buffer handling
 • Understand the architectural protection techniques and their weaknesses
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Understand essential security protocols
 • Understand some recent attacks against cryptosystems
 • Learn about XML security
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Be informed about recent vulnerabilities in various platforms, frameworks and libraries
 • Get practical knowledge in using security testing techniques and tools
 • Learn how to set up and operate the deployment environment securely
 • Get sources and further readings on secure coding practices

Course outline:

Dag 1:

IT security and secure coding

x86 machine code, memory layout and stack operations

Buffer overflow

Dag 2:

Buffer overflow

Practical cryptography

Security protocols

Cryptographic vulnerabilities

XML security

Dag 3:

Common coding errors and vulnerabilities

Common coding errors and vulnerabilities

Dag 4:

Common coding errors and vulnerabilities

Security testing techniques and tools

Deployment environment

Principles of security and secure coding

Knowledge sources

Kursleverandør: Glasspaper

Beskrivelse:

The training explains in details the mechanisms underlying typical C/C++ security relevant programming bugs – the common security vulnerabilities. The root causes of the problems are explained through a number of easy-to-understand source code examples, which at the same time make clear how to find and correct these problems in practice. The real strength of the course lays in numerous hands-one exercises, which help the participants understand how easy it is to exploit these vulnerabilities by the attackers.

Målgruppe:

C/C++ developers, software architects and testers

Forkunnskaper:

Preparedness: Advanced C/C++

Innhold:

The course also gives an overview of practical protection methods that can be applied at different levels (hardware components, the operating system, programming languages, the compiler, the source code or in production) to prevent the occurrence of the various bugs, to detect them during development and before market launch, or to prevent their exploitation during system operation. Through exercises specially tailored to these mitigation techniques participants can learn how simple – and moreover cheap – it is to get rid of various security problems.

 • Common security vulnerabilities
  Buffer Overflow (BOF), stack and heap overflow; array indexing problems, the unicode bug; missing or improper input validation, integer problems, widthness bug, signedness bug, arithmetic overflow, Printf format string bug (PFS), Directory Traversal Vulnerability (DTV); improper use of security features, weak randomness, password management; error handling-related problems; race conditions, Time-of-Checking-to-Time-of-Usage (TOCTTOU) vulnerability, safe signal handling, and many more…
 • Mitigation techniques:
  Never eXecute (NX bit) access mode of Virtual Memory Management (VMM); Address Space Layout Randomization (ASLR) – PaX, ExecShield; Stack smashing protection (SSP), StackGuard, ProPolice…
 • Exercises:
  Sexploiting stack overflow – executing shell codes; applying protection techniques (stack smashing protection, non-executable stack and heap, ASLR); circumventing protections with NOP sleding, Return-to-libc attack, Return Oriented Programming (ROP); understanding integer problems; applying mitigation techniques; crafting a printf format attack string – write-what-where (WWW) possibilities; password management; problems of exception-based error handling; exploiting race conditions; and many spot- and-correct-the-bug exercises.

Kursleverandør: Kongsberg Brann & Redning

Veiledende pris: kr 1100,-

Kursbeskrivelse:

Kurset tilfredsstiller HMS-lovgivningens krav til opplæring av ansatte i virksomheter. Gjennomført kurs gir grunnlag for dokumentasjon.

Kursinnhold:

 • Brannårsaker og konsekvenser av brann
 • Handlingsmønster ved brann
 • Enkel brannteori
 • Branninstrukser
 • Praktisk øvelse i bruk av håndslukker

 Påkrevd kunnskap:

Ingen

Målsetting:

Målsettingen er å øke bevisstheten rundt brannvern.

AR – Utvidet virkelighet, trinn 1

Kursbeskrivelse:

Hva menes med VR, AR og MR? Hvordan tar man i bruk Hololens 2 og hvordan fungerer den? Hva er Remote Assist og Guides? Hvordan kan vi bruke dette i jobbsammenheng? Hvordan bruker jeg Hololens 2, Remote Assist og Guides?
Det vil du få svar på under dette kurset!

Kursinnhold:
– Forklaring på forskjellen mellom VR, AR og MR
– Hvordan bruke Hololens 2 og Funksjoner.
– Hvordan bruke Remote Assist, hva er nytten til Remote Assist i jobbsammenheng
– Hvordan bruke Guides, hva er nytten til Guides i jobbsammenheng.

Påkrevd Kunnskap: Ingen

Målsetting:
Når du er ferdig med dette kurset vil du vite forskjellen på VR, AR og MR. Du vil kunne bruke Hololens 2 og hvordan navigere den. Du vil også kunne ta i bruk Remote Assist og vite nytten av dette programmet og hvordan det fungere. Og til sist vil du kunne vite hvordan du som bruker vil kunne åpne og navigere Guides.

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Veiledende pris: kr 2700,- i tillegg kommer kompetansebevis
Kursbeskrivelse:
Anhuker og signalgiver er 8 timers dokumentert opplæring. Kurset avsluttes med teoretisk prøve.
Hensikten med kurset er å gi anhuker og signalgiver en god sikkerhetsopplæring, grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap, riktig signalgivning og kommunikasjon med kranfører, slik at ulykker unngås.
Kurset gjennomføres iht. opplæringsplan DOK-04-AX-01, med henvisning til opplæringskrav i:
Arbeidsmiljøloven – Kapittel 2
Forskrifter om bruk av arbeidsutstyr §10.1 og §10.2
Forskrifter om sikkerhetsskilting og signalgivning § 9
Kursinnhold:
•    Risikovurdering, roller og ansvar.
•    Konstruksjon, merking, brukskontroll, kasseringsregler.
•    Tyngdepunkt og stabilitet på last, bruk av løftetabeller.
•    Kommunikasjon, signaler og tegn.
•    Sikkerhetsregler og sjekklister.