Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Advanced C++ Programming

Kursleverandør: Glasspaper

C++ is a powerful and complex language. This course covers advanced C++ language features and development techniques, to help you get the most out of the language. The course also provides thorough coverage of the C++ Standard Library, and explains how to implement OO design patterns and C++ programming idioms to reinforce best practice in your code.

Audience:

C++ developers who want to experience the full power of the C++ language.

Prerequisites:

3-6 months C++ programming experience.

Course outline:

 • Setting the Scene: Recap of C++ and OO features and techniques; ISO C++; Core language additions; Recap of the standard library
 • Copying and Conversions: staticcast, dynamiccast, constcast and reinterpretcast; The mutable keyword; The explicit keyword; User defined conversion operators; Copy construction and assignment
 • Scope and Related Patterns/Idioms: Recap of static class members; The Singleton pattern; Defining nested classes; The Handle/Body idiom; Using namespaces effectively
 • Using Delegation: Recap of association and delegation; The Object Adapter pattern; The Proxy pattern; The Null Object pattern; Defining smart pointers; Lazy loading
 • Overloading the subscript operator: How to overload []; Why to overload []; Creating multi-dimensional containers
 • Template Functions: Overview of template functions; Implementing generic algorithms using template functions
 • Template Classes: Overview of template classes; Specifying multiple type parameters; Using the standard container classes
 • Using Iterators and Algorithms: What is an iterator? Using standard iterators; Creating generic algorithms using iterators; Function objects
 • Exception Handling Techniques: Recap of exceptions; The standard exception class hierarchy; Uncaught exceptions; Strategies for handling exceptions; Exception safety
 • Effective Memory Management: Handling allocation failures; Overriding the new operator to customise memory allocation; Caching; Controlling timing of construction and destruction
 • Reference Counting Techniques:Defining classes that use shared representation objects; Reference-counted strings; Defining smart pointers for garbage collection
 • Inheritance Techniques: Defining interfaces; Multiple inheritance; Virtual base classes; Interface classes; Mixin classes; Runtime type information (RTTI); Private and protected inheritance; The Class Adapter pattern
 • Advanced Template Techniques: Defining non-type template parameters; Defining template adapters; Specifying default template parameters; Specializing templates; Defining trait classes
 • Call-back Techniques: Implementing call-backs using function pointers; The Command pattern; Function objects; Member function pointers

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 5900,- i tillegg kommer dokumentasjn

Beskrivelse

Adobe Illustrator er blitt en industristandard for produksjon av illustrasjoner, plakater, logoer, web-grafikk osv. I Illustrator jobber man hovedsakelig med vektorgrafikk, mens man i for eksempel Photoshop hovedsakelig jobber med punktgrafikk.

Forventninger og mål

Passer for deg som ønsker å lære mer om det som omtales som verdens beste og mest solide tegneprogram.

Målet er at du etter endt kurs skal kunne bruke Illustrator til å lage former og figurer, ha kjennskap til ulike fargesystemer, lage illustrasjoner og logoer og bruke art Boards.

Forkunnskaper

Må kunne bruke PC og god kjennskap til filhåndtering.

Dette vil bli gjennomgått

 • Forskjellen på vektorgrafikk og punktgrafikk
 • Bli kjent med arbeidsområdet, menyer, paneler og verktøy
 • Bruk av ulike formeverktøy
 • Bruk av penneverktøy
 • Bruk av ulike penselverktøy
 • Blanding av farger og former
 • Konvertere punktgrafikk til vektorgrafikk
 • Lage logo
 • Arbeid med Art Boards
 • Arbeid med tekst
 • Arbeid med perspektiv

Etter endt kurs kan du sette sammen illustrasjoner og tekst til en ferdig produksjon.