Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Kursbeskrivelse:

NB! Dato er ikke sikker, men det blir i uke 22, 2024

ESD-kurset tar utgangspunkt i både EN61340-5-1 og ANSI ESD S20.20

Kursdeltakere vil få verktøy til å lage en revisjonsplan for et produksjonsområde og deretter utføre relevante målinger.
Mange bedrifter investerer store summer i utstyr for å sikre at produktene ikke gjør det ødelagt av elektrostatiske ladninger.
Uansett det kan være vanskelig å dokumentere at det er kontroll på problemet. Men med et ESD-program får du selskapet
en felles standard for innsatsen, da beskyttelsen mot statisk elektrisitet blir håndterbare og dokumenterbare.

Kursinnhold:

 • Årsaker til statisk elektrisitet
 • Materialer som utvikler ESD
 • ESDs effekt på ESD-sensitive komponenter
 • Identifisering av ESD-relaterte feil
 • Emballasje og håndteringsteknikker
 • Etablering og innføring av et EPA-område
 • Utvikling av revisjonsplan
 • Gjennomføring av praktisk og nødvendig
 • ESD-målinger i henhold til revisjonsplan
 • Utdanningsplan, produktutvikling og
  produkt kvalifisering

Mål:

Hovedformålet med kurset er å gi deltagerne kunnskap om hvordan ESD-skader skal unngås og
forståelse for håndtering, lagring og transport.

Forkunnskap:

Kurset retter seg mot alle som håndterer ESD-sensitive komponenter i produksjon.

Fallulykker er i dag den nest største årsaken til arbeidsulykker med dødelig utgang, kun overgått av ulykker med motorkjøretøy.

Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentenes begrensinger av utstyret.

Dette kurset gir brukerne grundig opplæring i forskjellige fallsikringssystemer og de begrensinger som produsentene har satt. Dette er virkelig et kurs som flere burde gjennomført.

 Hovedpunkter som blir gjennomgått i kurset
• Ulykker som har hendt
• Aktuelle forskrifter
• Fallsikringsseler, dempere, fallblokker, kroker med mer
• Klareringshøyde
• Glidesystemer
• Reguleringslåser
• Redning og evakuering
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler for arbeid i høyden