Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Kursleverandør: HYTEK

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:
IPC-A-610 er et teoretisk kurs hvor man styrker produktiviteten og produksjonsevnen i en tid hvor stadig flere kunder krever at virksomhetens produksjon etterlever IPC’s internasjonale anerkjente standarder. På kurset lærer deltakerne å foreta en objektiv vurdering av godkjennelse, kassasjons og processindikasjonsgrenser etter IPC Klassifikasjonene 1,2 og 3.

Kursinnhold:

 • Kravene i og formålet med IPC-A-610
 • Håndtering av elektroniske emner inkl. ESD
 • Krav til mekanisk montasje
 • Krav til komponent- og ledningsmontasje
 • Loddekrav
 • Renhet
 • Merking av PCB
 • Coating
 • Laminatbetingelser
 • Interne ledningsforbindelser

Påkrevd forkunnskap:
Grunnleggende elektronikkforståelse.

Målsetting
:
Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.

Kursleverandør: HYTEK

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:

IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger. Kurset henvender seg til medarbeidere i produksjon, PT- og utviklingsavdeling.

Kursinnhold:

 • Intrudukson og prosedyrer
 • Formål, tolkning og andvendelse av IPC WHMA-A-620
 • Forberedelse/klargjøring av ledninger
 • Lodding av deningsforbindelser
 • Crimpning av ledningsforbindelser (manuell og automatisk)
 • IDC – Insulation Displacement Connection
 • Ultralydsveising og spleising av ledninger
 • Kontakt montering og instøpte kontakter
 • Kabelforsamlinger
 • Merking/krav til lesbarhet
 • Coxiale- og Twinaxsiale samlinger/fleksible og semirigid (crimpning og lodding)
 • Sikring av kabelbinding
 • Skjermede kablebunter/elektrisk skjerming
 • Mekanisk beskyttelse av kabelbinding, mekanisk montering
 • Wire Wrap

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende forståelse for elektronikk

Målsetting: Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Pris: På forespørsel pga ulike behov for antall moduler

Kursbeskrivelse:

Kurset inneholder modulene 1.1, 2.3,2.7 og 3.7 i Arbeidstilsynets sertifiserte opplæringsplaner. Kurset egner seg for personer som har behov for sertifisert opplæring i bruk av Traverskran.

Modul 4.7 kan bestilles på forespørsel.

Kursinnhold:

Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1d)

Modul 2.3 – Stroppekurs (2d)

Modul 2.7 – Traverskran (2d)

Modul 3.7 – Praktisk bruk (1d)

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Etter endt kurs og praksisperiode i egen bedrift, skal deltakerne opp til sertifiseringsprøve som traverskranfører G4

Kursinstruktør: Hytek

Veiledende pris: Etter forespørsel

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:

For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenstemmelse mellom kravene til sluttproduktet og produksjonsprosessene. Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet. Kurset henvender seg til operatører, konstruktører og kvalitetssikringsingeniører innenfor elektronikk.

Kursinnhold:

 • Montasje og lodding av ledninger på terminaler
 • Montasje og lodding av hullmonterte komponenter
 • Montasje og lodding av SMD komponenter
 • Kvalitetssikring og inspeksjon av elektroniske komponenter
 • Coating og innstøping
 • Rework

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende forståelse for elektronikk

Varighet
:

3 dager (Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet)

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i de kravene som gjelder for å kunne produsere i henhold til standarden.

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Pris: På forespørsel pga ulike behov for antall moduler

Kursbeskrivelse:

Kurset inneholder modulene 1.1, 2.3,2.7 og 3.7 i Arbeidstilsynets sertifiserte opplæringsplaner. Kurset egner seg for personer som har behov for sertifisert opplæring i bruk av Traverskran.

Modul 4.7 kan bestilles på forespørsel.

Kursinnhold:

Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (1d)

Modul 2.3 – Stroppekurs (2d)

Modul 2.7 – Traverskran (2d)

Modul 3.7 – Praktisk bruk (1d)

Påkrevd forkunnskap:

Ingen

Målsetting:

Etter endt kurs og praksisperiode i egen bedrift, skal deltakerne opp til sertifiseringsprøve som traverskranfører G4

Kursinstruktør: Hytek

Veiledende pris: Etter forespørsel

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:

For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenstemmelse mellom kravene til sluttproduktet og produksjonsprosessene. Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet. Kurset henvender seg til operatører, konstruktører og kvalitetssikringsingeniører innenfor elektronikk.

Kursinnhold:

 • Montasje og lodding av ledninger på terminaler
 • Montasje og lodding av hullmonterte komponenter
 • Montasje og lodding av SMD komponenter
 • Kvalitetssikring og inspeksjon av elektroniske komponenter
 • Coating og innstøping
 • Rework

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende forståelse for elektronikk

Varighet
:

3 dager (Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet)

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i de kravene som gjelder for å kunne produsere i henhold til standarden.