Automatiseringsfaget

En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatstyrte varmeovner.

Søknadsfrist

1. Mars

Som lærling hos K-tech

Automasjon er et tverrfaglig og stort fag. Automasjon handler som regel om styring og optimalisering av et anlegg.  Dette kan være styring av temperatur i bygg, (bygg automasjon) eller styring av nivå. F.eks.. vann, hydraulikk eller luft regulering. Det kan også være programmering og vedlikehold av hel-automatiske robot systemer i en produksjonslinje. Eller det kan være testing av elektrisk utstyr og komponenter. Mange Automatikere jobber med vedlikehold og service, hvor man kan møte på mye rart. Problemene en automatiker kan møte er ofte tverrfaglige og det kan være en blanding av mekanisk, elektrisk og digitale løsninger som trengs. En automatiker er dagens «Potet» innen elektrobransjen.

Sentrale arbeidsoppgaver

En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatstyrte varmeovner.
Automatikeren skal kunne

  • utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg
  • kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis
  • reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, deriblant maskinell bearbeiding og sammenføyning
  • montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer
  • gjøre nødvendige forandringer på styre- og forriglingssystemer og dokumentere dette
  • sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg
  • optimalisere arbeidsprosessen og se muligheter for forbedringer i prosesstyringen
  • følge sikkerhetsforskriftene og følge dokumentasjonsrutinene i bedriften

Personlige egenskaper

En Automatiker må være nøye, systematisk, kreativ og ha en god helhetsforståelse. Det å kunne tenke utenfor boksen og ha en logisk tankemåte er også viktige egenskaper. En Automatiker må også klare å samarbeide med andre fagarbeider innen andre fag felt, samt ha en god dialog med kunden for å klare å opprettholde og forstå kundes behov og ønsker for anlegget. Alt arbeidet en automatiker gjør, skal også dokumenteres. Både før, underveis og ikke minst etter at arbeidet er ferdig, noe av denne dokumentasjonen er f.eks. et flytskjema/koblingsskjema for å vise hvordan anlegget er satt sammen. En funksjonsbeskrivelse for å beskrive hvordan anlegget skal fungere og en bruksanvisning slik at kunden kan bruke anlegget korrekt.