Avionikerfaget

Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere service, vedlikehold og testing av elektriske, elektroniske og digitale komponenter utmontert av luftfartøyet, og elektriske og elektroniske systemer i luftfartøyet.

Søknadsfrist

1. mars

Arbeidssted: Bardufoss

Aktuelle arbeidssteder

En Avioniker vedlikeholder elektriske, elektroniske og digitale systemer, mekaniske instrumenter og tilhørende systemer i luftfartøy. Som lærling hos oss i dette faget, vil du jobbe og ha læretiden på forsvarets NH90 Helikopter på Bardufoss.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • planlegging og utføring av inspeksjon, feilsøking, service, justering, demontering, montering, sprekkontroll, reparasjon, låsing, sikring, modifikasjon, funksjonstesting, pakking, kontroll og konservering
  • bruk og vedlikehold av nødvendig bakkeutstyr
  • vurdering og dokumentasjon av eget og andres arbeid, og rapportering og oppfølging av feil og avvik
  • samarbeid, veiledning og læring
  • valg, bruk og vedlikehold av nødvendig verktøy, test- og måleutstyr

Personlige egenskaper
Fordi arbeidsoppgavene utføres både selvstendig og i grupper må du ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Gode holdninger og innsikt i mellommenneskelige faktorer er også av betydning. Du må ha teknisk innsikt, være ansvarsbevisst, analytisk og nøyaktig.

Formelle krav
For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest).