Dataelektronikerfaget

Som lærling hos K-tech
Arbeidsdagen til en dataelektrinkerlærling kan gå ut på montasje av ulike produkter og å koble det opp til ulikt testutstyr. Deretter, utføre ulike tester, om det måtte være målinger eller verifisering av at ting fungerer slik det skal, ofte ved hjelp av testprogrammer. Det er også montasje i ulike teststasjoner der man kobler til strømforsyning og laster, deretter passer på at riktig utstyr er satt opp med riktig nettverkskonfigurasjon. Fagoperatøren skal også kunne måle og kunne finne nøyaktig hvor feilen skjer.

Man skal også revidere dokumenter, opprette avvik og jobbe med test i temperatur og vibrasjonskammer.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer
  • bruk og behandling av utstyr, programvare, informasjon og data
  • opprettelse av kommunikasjon mellom ulike typer utstyr og systemer
  • arbeid med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjonsproblematikk
  • rådgivning ovenfor kunde i valg av og bruk av utstyr og systemer og tilpasse utstyret/systemene til kundens behov
  • å utarbeide kundetilpasset dokumentasjon og å gi opplæring

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper som kan være viktige er å være godt organisert for å håndtere ulike oppgaver effektivt, vise tålmodighet ved komplekse tester og feilsøking og å være samarbeidsvillig når du jobber med andre i ulike steder i produksjonen. Videre er det å vise initiativ og et øye for detaljer og forbedringer positivt. God kommunikasjon og samhandling med kollegaer er en stor del av jobben, og det kan være positivt å være rask til å lære, da man stadig skal lære seg nye produkter.

Søknadsfrist

1. mars

Personlige egenskaper

En dataelektroniker bør være interessert i utvikling og ny teknologi. Du må ha gode holdninger angående personvern og etikk. Du skal kunne ta initiativ, arbeide effektivt, og utvise god vurderingsevne. Du bør være serviceinnstilt og kunne lytte til kundens ønsker og behov.