Dimensjonskontrollør

Dimensjonskontrollører arbeider innenfor virksomheter som driver med stykkproduksjon, serieproduksjon og bygging av maskiner og fiksturer.

Søknadsfrist

1. Mars

Aktuelle arbeidssteder
Dimensjonskontrollører arbeider innenfor virksomheter som driver med stykkproduksjon, serieproduksjon og bygging av maskiner og fiksturer.

Sentrale arbeidsoppgaver
Kontrollørens jobb er å verifisere og dokumentere at jobben er i henhold til spesifikasjon. Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • kontroll av, og dokumentasjon på at den produserte enhet er i henhold til tegning og spesifikasjoner
  • tolking av tekniske tegninger med dimensjoner, toleranser, geometriske toleranser og standarder
  • valg av riktig og effektivt måleutstyr i henhold til kompleksiteten
  • betjening av målemaskin både manuelt og CNC-styrt
  • programmering etter CAD-modell, både offline og online
  • vedlikehold av maskiner og tilhørende utstyr

Personlige egenskaper
En dimensjonskontrollør må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og selvstendig og ha en totaloversikt over produktet. Du må også kunne samarbeide med andre. Faget krever god innsikt i bruk av informasjonsteknologi og god forståelse for hvordan verktøymaskiner arbeider.