Dimensjonskontrollør

Dimensjonskontrollører arbeider innenfor virksomheter som driver med stykkproduksjon, serieproduksjon og bygging av maskiner og fiksturer.

Søknadsfrist

1. Mars

Som lærling hos K-tech

En dimensjonskontrollør hos K-tech arbeider hos bedrifter som driver med stykkproduksjon eller serieproduksjon. Som dimensjonskontrollør kontrollerer du deler etter tegninger og kundekrav. Målingen foregår både manuelt og i målemaskin. Du er med på å avgjøre om en part skal bli godkjent eller underkjent.

Sentrale arbeidsoppgaver

Kontrollørens jobb er å verifisere og dokumentere at jobben er i henhold til spesifikasjon. Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • kontroll av, og dokumentasjon på at den produserte enhet er i henhold til tegning og spesifikasjoner
  • tolking av tekniske tegninger med dimensjoner, toleranser, geometriske toleranser og standarder
  • valg av riktig og effektivt måleutstyr i henhold til kompleksiteten
  • betjening av målemaskin både manuelt og CNC-styrt
  • programmering etter CAD-modell, både offline og online
  • vedlikehold av maskiner og tilhørende utstyr

Personlige egenskaper
Faget krever at du er nøyaktig og spørrende, og at du kan jobbe selvstendig og samarbeide med andre.