Flysystemmekanikerfaget

Som flysystemmekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjoner som vedlikeholder fly og helikoptre

Søknadsfrist

1. mars

Arbeidssted: Bardufoss

Aktuelle arbeidssteder

Som flysystemmekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjoner som vedlikeholder fly og helikoptre.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av service
  • vedlikehold og test av mekaniske, hydrauliske og pneumatiske systemer
  • vedlikehold og test av brennstoff-, rotor-, propellsystemer og struktur i luftfartøyet, og komponenter som hører til disse systemene når de er utmontert av luftfartøyet

Personlige egenskaper

Arbeidsoppgavene krever evne til både selvstendighet og samarbeid. Du må også kunne arbeide nøyaktig og planmessig.

Formelle krav

For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest).