IT-driftsfaget

Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Søknadsfrist

1. Mars

Som lærling hos K-tech

Som lærling i IT-driftsfaget får man muligheten til å prøve seg på mange ulike oppgaver. Diverse arbeidsoppgaver kan være alt fra feilsøking og vedlikehold av hardware/software, supportering av brukere og arbeid med nettverk. I læretiden lærer man å jobbe med sikkerhet, etikk, personvern, dokumentasjon, service og brukerstøtte. Hos K-tech er det stort potensial for faglig utvikling, ved hjelp av flinke instruktører og faddere som hjelper deg gjennom læretiden. Det er stort fokus på HMS, tilrettelegging og støtte som gjør at vi har et godt og trygt arbeidsmiljø. Man får gode muligheter til å utforske ulike fagfelt innenfor IT som fører til at man kan bygge oppe ett nettverk. En læreplass i k-tech gir gode muligheter i og etter endt utdanning.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer
  • informasjonssikkerhet
  • etikk og personvern
  • installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
  • rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
  • service og brukerstøtte

Personlige egenskaper
For å kunne jobbe som IT-driftsteknikker burde man være serviceinnstilt og imøtekommende. Tålmodighet er viktig både ovenfor brukerne og systemene. Det er viktig å ha lidenskap for teknologi og holde seg oppdatert. Den viktigste egenskapen er å ha et ønske om, og være interessert i å utvikle nye ferdigheter.