IT-driftsfaget og IT-utviklerfaget

Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Søknadsfrist

1. Mars

Aktuelle arbeidssteder
Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer
  • informasjonssikkerhet
  • etikk og personvern
  • installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
  • rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
  • service og brukerstøtte

Personlige egenskaper
Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner – god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig. Du må kunne behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.