NDT-kontrollørfaget

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking. Som NDT-kontrollør bruker du metoder som ikke ødelegger produktet til å påvise materialfeil, uten derved å redusere delens funksjonsevne eller fysiske egenskaper. Denne testingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller i friluft. I­ noen tilfelle også mens den aktuelle delen er i bruk.

Søknadsfrist

1. mars

Som lærling hos K-tech
I NDT-kontrollørfaget hos oss bruker du metoder som ultralyd, penetrant og røntgen for å kontrollere på innsiden av deler og se etter feil og skader.


Sentrale arbeidsoppgaver

  • Se etter feil i produktets overflate eller dypere ned i materialet ved hjelp av metoder som radiografi, ultralyd, magnetpulver, akustisk emisjon, virvelstrøm, termovisjon, penetrerende væsker, lekkasjeprøving og visuell prøving
  • Vurdere og dokumentere testresultatet
  • Vedlikeholde og kontrollere måleverktøy og inspeksjonsutstyr
  • Kundekontakt
  • Risikovurderinger og helse, miljø og sikkerhet (HMS) er også en viktig del av NDT-kontrollørens ansvar
  • Beslektede yrkestitler er sveisekontrollør, kvalitetskontrollør og driftsinspektør
Personlige egenskaper
Viktige personlige egenskaper i faget er nøyaktighet og tålmodighet.