Industriell overflatebehandling

En overflatebehandler skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være grundig og ha godt håndlag.

Søknadsfrist

1. mars

Som lærling hos K-tech
Faget industriell overflatebehandling går ut på å gjennomføre forskjellige prosesser for å endre, beskytte og/eller forbedre en overflate slik at den blir får ønskede egenskaper. En del av jobben handler om å ta avgjørelser for hvilke produkter som kan få overflatebehandling og hvilken type som er egnet for materialet produktet består av, samt ønskede egenskaper fra overflatebehandlingen. Den største delen av jobben er å gjennomføre riktig og presist forarbeid slik at selve overflatebehandlingsprosessen og resultatet blir best mulig. Disse forbehandlingsmetodene er som oftest kjemisk, mekanisk eller elektrolytisk.

Selve overflatebehandlingsprosessen består av å belegge forskjellige belegg på produktet basert på avgjørelser tatt i forbehandlingsprosessen. Disse prosessene kan blant annet være å male i sprøyte- og pulverlakkerings prosesser, eller sandblåsing m.m.  Samtidig opererer man diverse maskiner som herdeovner, pumper, og lakkbokser og sørger for at parameterne er stilt inn riktig for arbeidet samt produktene man skal benytte. Loggføring er en annen del av jobben hvor man samler data fra arbeidet, hvor man samler forskjellige målinger, analyser og avlesninger for å kunne finne begrunnelsen til eventuelle feil som kan oppstå.
Feilsøking er den delen av jobben som gjør at man må tenke nøye gjennom hele prosessen og ta avgjørelser over hvorfor feilen har skjedd.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • bedømme/vurdere om et produkt er egnet for overflatebehandling
  • forbehandle gods, mekanisk, kjemisk eller elektrolyttisk
  • belegge komponenter med organiske eller uorganiske belegg
  • betjene maskiner som transportør, pumper, kabiner, ovner, likerettere osv.
  • kontrollere og styre prosessen ved avlesninger, målinger og analyser

Personlige egenskaper
En overflatebehandler skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være grundig og ha godt håndlag.