Industrimekaniker

Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Søknadsfrist

1. Mars

Som lærling hos K-tech

Som industrimekaniker blir du en allsidig fagarbeider som kan jobbe på mange forskjellige arbeidsplasser og avdelinger hos oss. Hovedsakelig vil det handle om montasje, reparasjon og vedlikehold av eierbedriftenes produkter. På K-tech arbeider industrimekanikerne med subseaprodukter, helikopterkomponenter, forsvarsteknologi og mer.

Sentrale arbeidsoppgaver

Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler. Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er:

  • forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger
  • bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer
  • bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer
  • bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer
  • utføring reparasjonssveising
  • foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid

Personlige egenskaper
Viktige personlige egenskaper som industrimekaniker er nøyaktighet, allsidighet og ryddighet, samt at det lønner seg å være løsningsorientert.