Service- og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet.

Søknadsfrist

1. mars

Som lærling hos K-tech
Som lærling i Service og administrasjonsfaget i k-tech kan du bli involvert i både drift av eierbedriftene, men også kursavdelingen på k-tech. Mesteparten av arbeidsdagen arbeider du på PC med forskjellige systemer og programmer. Faget tar for seg kundebehandling, både på telefon, skriftlig og i virkeligheten, bestilling og påmeldinger til kurs, varer, arkivering av dokumenter osv.

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper som kan komme godt med er å være imøtekommende, blid og hjelpsom, samt strukturert og nøyaktig.