Logistikkfaget

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Søknadsfrist

1. Mars

Som lærling hos K-tech
En logistikkoperatør hos K-tech kan arbeide i alle våre eierbedrifter, og er dermed potensielt tilknyttet en bred rekke av produkter. En logistikkoperatørs oppgaver kan være å motta, sende og lagre gods. Videre er Håndtering og administrasjon av materialer og produkter for en bedrift, en del av de daglige oppgavene.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
  • ordrebehandling, lagerhold og emballering
  • klargjøring for forsendelser
  • sikring av gods
  • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
  • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
  • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
  • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
  • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Personlige egenskaper
Som logistikkoperatør sørger du for å organisere vareflyt i en bedrift på en effektiv og økonomisk måte.