Polymerkomposittfaget

En fagoperatør i polymerkompositt arbeider i små og store bedrifter som fremstiller produkter i polymerkompositt f.eks. prosessindustribedrifter, båtprodusenter og produsenter av rør, tanker og andre tekniske produkter.

Søknadsfrist

1. Mars

Aktuelle arbeidssteder
Produkter i polymerkompositt (herdeplast) benyttes i fly- og romfartsindustri, prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor, kjøleindustri, næringsmiddelindustri og fritids- og yrkesbåtindustri. En fagoperatør i polymerkompositt arbeider i små og store bedrifter som fremstiller produkter i polymerkompositt f.eks. prosessindustribedrifter, båtprodusenter og produsenter av rør, tanker og andre tekniske produkter.

Sentrale arbeidsoppgaver
Fagoperatøren i polymerkompositt foretar håndverksmessig og semimaskinell bearbeiding av produkter i polymerkompositt ut fra halvfabrikata. Dette omfatter oppgaver innen fremstilling, reparasjon og vedlikehold av produkter i polymerkompositt. Sentrale arbeidsoppgaver:

  • lage egne former, maler, fiksturer og andre hjelpemidler
  • foreta håndopplegg av polymerkompositt
  • sprøytelaminere
  • lage sandwichkonstruksjoner
  • foreta reparasjoner
  • foreta vikling, pressing og injeksjonsprosesser
  • bruke sammenføyingsmetoder for herdeplast

Personlige egenskaper
Du må være nøyaktig og kunne arbeide selvstendig på grunnlag av tegninger og produktbeskrivelser. Du må være åpen for nyutvikling og kunne bruke dine kunnskaper i forbindelse med produktutvikling.