Produksjonselektronikerfaget

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Søknadsfrist

1. Mars

Som lærling hos K-tech
Som produksjonselektronikerlærling i K-tech vil arbeidsoppgavene dine gå ut på montasje av forskjellige elektriske enheter til bedriftene som eier oss. For eksempel, kan det være systemer som enere skal brukes på en Remote Weapon Station (RWS). Dette innebærer grundig og presis montering for å sikre ar funksjonalitet og pålitelighet av det elektriske systemet i RWS er optimalt.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • montering av elektroniske komponenter til større enheter ved produksjon av elektronisk og kommunikasjons-teknisk utstyr
  • behandling og programmering av elektroniske kretser og lodding av små detaljer
  • bruk av maskiner for elektronikkproduksjon
  • bruk av test- og måleutstyr

Personlige egenskaper
Noen av de viktigste egenskapene man bør ha er presisjon, teknisk kompetanse, nøyaktighet og tålmodighet. Det er også viktig å ha god problemløsningskompetanse og være i stand til å følge interne standarder og visse krav.