Produksjonselektronikerfaget

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Søknadsfrist

1. Mars

Aktuelle arbeidssteder
Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Sentrale arbeidsoppgaver
En produksjonselektronikers arbeidsoppgaver består blant annet av

  • montering av elektroniske komponenter til større enheter ved produksjon av elektronisk og kommunikasjons-teknisk utstyr
  • behandling og programmering av elektroniske kretser og lodding av små detaljer
  • bruk av maskiner for elektronikkproduksjon
  • bruk av test- og måleutstyr

Personlige egenskaper
En produksjonselektroniker bør ha godt syn og være fingernem. Arbeidet krever stor nøyaktighet og selvstendighet.