Verktøymakerfaget

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Søknadsfrist

1. Mars

Aktuelle arbeidssteder
Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsoppgaver er

  • fremstilling og sammenpassing av produksjonsverktøy og utstyr
  • vedlikehold og service av utstyr
  • anvendelse av små-maskiner og spesialmaskiner

Personlige egenskaper
En verktøymaker skal kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og praktisk sans