Våre lærefag

Vårt mål er å kunne utdanne landets beste fagarbeidere.
K-tech gir deg den praksisen og teorien som kreves.

Fagopplæring - CNC-maskineringsfaget

En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Fagopplæring - Dimensjonskontrollør

Dimensjonskontrollører arbeider innenfor virksomheter som driver med stykkproduksjon, serieproduksjon og bygging av maskiner og fiksturer.

Fagopplæring - Polymerkomposittfaget

En fagoperatør i polymerkompositt arbeider i små og store bedrifter som fremstiller produkter i polymerkompositt f.eks. prosessindustribedrifter, båtprodusenter og produsenter av rør, tanker og andre tekniske produkter.

Fagopplæring - Flysystemmekaniker

En Flysystemmekaniker vedlikeholder luftfartøyets komponenter, systemfunksjon og systemintegrasjon. Som lærling hos oss i dette faget, vil du jobbe og ha læretiden din på forsvarets NH90 helikopter på Bardufoss

Fagopplæring - Industrimekaniker

Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Fagopplæring - Industrimontør

Arbeidsplasser for en industrimontør finnes innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri og kjemi og prosess-, olje-, og skipsbygging. En industrimontør jobber med industriell montasje innen både landbasert industri, offshoreverft og skipsverft.

Fagopplæring - Verktøymakerfaget

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Fagopplæring - Automatiseringsfaget

En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatstyrte varmeovner.

Fagopplæring - Produksjonselektronikerfaget

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Fagopplæring - Logistikkfaget

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Fagopplæring - Avioniker

En Avioniker vedlikeholder elektriske, elektroniske og digitale systemer, mekaniske instrumenter og tilhørende systemer i luftfartøy. Som lærling hos oss i dette faget, vil du jobbe og ha læretiden på forsvarets NH90 Helikopter på Bardufoss.

Fagopplæring - IT-driftsfaget og IT-utviklerfaget

Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Fagopplæring - Industriell overflatebehandler

En overflatebehandler skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være grundig og ha godt håndlag.

Fagopplæring - Kontor og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.

Fagopplæring

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking.

Fagopplæring

En dataelektroniker kan få arbeid i mange typer små og store bedrifter i de fleste deler av nærings- og arbeidslivet.

Som lærling i K-tech har du mange fordeler:

  1. Ansettelse i K-tech og lønn under læretiden
  2. Sikker vei mot et fagbrev
  3. Unik praksis fra internasjonalt næringsliv
  4. Planmessig oppfølging i læretiden
  5. Lærlingsamlinger
  6. Gode jobbmuligheter etter endt utdanning
  7. Muligheter for videreutdanning etter fagbrev

Hvor lenge varer læretiden?

Læretiden varer i 2 år. Fagprøven gjennomføres som regel før sommerferien etter 2 år.

Hvilke bedrifter utføres læretiden?

Alle våre lærlinger får læreplass i en av følgende selskaper; KONGSBERG, TechnipFMC, Kongsberg Terotech eller GKN Aerospace.