Våre lærefag

Vårt mål er å kunne utdanne landets beste fagarbeidere.
K-tech gir deg den praksisen og teorien som kreves.

En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Dimensjonskontrollører arbeider innenfor virksomheter som driver med stykkproduksjon, serieproduksjon og bygging av maskiner og fiksturer.

En fagoperatør i polymerkompositt arbeider i små og store bedrifter som fremstiller produkter i polymerkompositt f.eks. prosessindustribedrifter, båtprodusenter og produsenter av rør, tanker og andre tekniske produkter.

En Flysystemmekaniker vedlikeholder luftfartøyets komponenter, systemfunksjon og systemintegrasjon. Som lærling hos oss i dette faget, vil du jobbe og ha læretiden din på forsvarets NH90 helikopter på Bardufoss

Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Arbeidsplasser for en industrimontør finnes innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri og kjemi og prosess-, olje-, og skipsbygging. En industrimontør jobber med industriell montasje innen både landbasert industri, offshoreverft og skipsverft.

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatstyrte varmeovner.

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

En Avioniker vedlikeholder elektriske, elektroniske og digitale systemer, mekaniske instrumenter og tilhørende systemer i luftfartøy. Som lærling hos oss i dette faget, vil du jobbe og ha læretiden på forsvarets NH90 Helikopter på Bardufoss.

Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

En overflatebehandler skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være grundig og ha godt håndlag.

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking.

Som lærling i K-tech har du mange fordeler:

  1. Ansettelse i K-tech og lønn under læretiden
  2. Sikker vei mot et fagbrev
  3. Unik praksis fra internasjonalt næringsliv
  4. Planmessig oppfølging i læretiden
  5. Lærlingsamlinger
  6. Gode jobbmuligheter etter endt utdanning
  7. Muligheter for videreutdanning etter fagbrev

Hvor lenge varer læretiden?

Læretiden varer i 2 år. Fagprøven gjennomføres som regel før sommerferien etter 2 år.

Hvilke bedrifter utføres læretiden?

Alle våre lærlinger får læreplass i en av følgende selskaper; KONGSBERG, TechnipFMC, Kongsberg Terotech eller GKN Aerospace.