Våre lærefag

Vårt mål er å kunne utdanne landets beste fagarbeidere.
K-tech gir deg den praksisen og teorien som kreves.

Fagopplæring - CNC-maskineringsfaget

En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Fagopplæring - Dimensjonskontrollør

Dimensjonskontrollører arbeider innenfor virksomheter som driver med stykkproduksjon, serieproduksjon og bygging av maskiner og fiksturer.

Fagopplæring - Polymerkomposittfaget

En fagoperatør i polymerkompositt arbeider i små og store bedrifter som fremstiller produkter i polymerkompositt f.eks. prosessindustribedrifter, båtprodusenter og produsenter av rør, tanker og andre tekniske produkter.

Fagopplæring - Industrimekaniker

Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Fagopplæring - Industrimontør

Arbeidsplasser for en industrimontør finnes innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri og kjemi og prosess-, olje-, og skipsbygging. En industrimontør jobber med industriell montasje innen både landbasert industri, offshoreverft og skipsverft.

Fagopplæring - Verktøymakerfaget

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Fagopplæring - Automatiseringsfaget

En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatstyrte varmeovner.

Fagopplæring - Produksjonselektronikerfaget

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Fagopplæring - Logistikkfaget

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Fagopplæring - IT-driftsfaget og IT-utviklerfaget

Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Fagopplæring - IT-driftsfaget og IT-utviklerfaget

En IT-utvikler kan jobbe med IT-utvikling i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Fagopplæring - Industriell overflatebehandler

En overflatebehandler skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være grundig og ha godt håndlag.

Fagopplæring - Kontor og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.

Fagopplæring

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking.

Fagopplæring

En dataelektroniker kan få arbeid i mange typer små og store bedrifter i de fleste deler av nærings- og arbeidslivet.

Alle våre lærlinger får en læreplass i et av følgende selskaper: KONGSBERG, TechnipFMC eller GKN Aerospace.

Læretiden varer i 2 år. Fagprøven gjennomføres som regel før sommerferien etter 2 år.
Vi har også lærlinger som følger et 1+3 løp. Spør oss gjerne dersom du har spørsmål rundt dette. Vi finner en løsning sammen med deg.

Ja, teknisk sett kan du bli lærling i alle fag, og ta opp fellesfagene ved siden. Hvis du allerede har fullført et yrkesfaglig løp på to år, trenger du en tverrfaglig eksamen før du tar fagbrev. Noen av løpene kan føre til forlenget læretid.

Nei, i noen tilfeller er den da 1,5år. Dette gjelder primært Dataelektroniker og Automasjon.

Ja, det kan du faktisk! Det forutsetter at du tar resten av fellesfagene for VG2 samtidig som du er lærling, og forlenget læretid. Men du får lærekontrakt og lønn, som alle andre ordinære løp. Ikke minst, du får kommet ut i arbeidslivet før, og får fagbrev samtidig som om du skulle gått på VG2.

Kongsberg er en studieby i tillegg til industrien, og det er et stort marked for hybler. Vi hjelper deg i søken etter hybel hvis du får læreplass hos oss.

I Kongsberg er det idrettslag innenfor mange grener, og vi på K-tech har et samarbeid med Kirkens Bymisjon for å motvirke at dere som har et lite eller ingen nettverk skal være ensomme. I tillegg, arrangeres det introuker, som en slags «fadderuke» i starten av læretiden, så du blir kjent med de andre lærlingene! I Kongsberg har vi e-sportsenter, skibakke, klatreklubb, kampsport, treningssentere, kjøpesenter, korps, kayakklubber, jakt og fiske, golfbane… Listen er lang.

Lærlinglønna fastsettes av en gjennomsnittlig fagarbeiderlønn i eierbedriftene – og Kongsberg har et godt nivå for fagarbeiderne sine.

Nei, det er ikke for sent. Vi har oppstarter som lærling igjennom hele året – så hvis du har valgt feil og vil bytte, eller har glemt å søke – ta kontakt!