Gratulerer til KAMS, K-Tech og Dennis med historisk fagprøve som flytekniker!

Det vanket både kake, æresbevisning og mange gratulasjoner i flyfagbygget på Bardufoss da den første lærlingen hos K-tech avla fagprøve i avionikk forrige uke.

Tekst og bilder er hentet fra artikkel i Nordlys.

Etter tre døgn med intens jobbing kunne 21-åringen Dennis Johansen Rotvold konstatere at han besto prøven med glans, til høyeste karakter «Meget godt bestått».

Det har gått i ett, og det har vært veldig lite søvn, så det skal bli godt å ta helg. Jeg har forberedt meg lenge, men det har vært litt stressende. Det er en lettelse å være ferdig. Endelig er det i boks, smiler den unge tromsøværingen.

Dennis Johansen Rotvold på arbeidsplassen i Bardufoss. Foto: Torgeir B

Utdanningsveien

Dennis gikk først tre år på flyfag ved Bardufoss videregående skole, og ble etterpå tatt inn som lærling hos Kongsberg Technology Training Centre AS (K-tech) som har etablert avdeling på Bardufoss. K-tech skal sørge for å skaffe høyt kvalifiserte teknikere til så skru på Forsvarets NH90-helikoptre og andre flymaskiner.

Jeg er interessert i fly, og da jeg så «Flyfag» på lista over det jeg kunne søke på, så trykket jeg der. Jeg kunne ingenting om fly, men da jeg kom hit var det en gnist som tentes av gode lærere, forteller Dennis om veivalget han gjorde på videregående. Nå er han altså den første flyteknikerlærlingen som har tatt fagprøve på Bardufoss, i avionikk. Det betyr at han kan alt som er verdt å kunne om elektronikken i et fly.

Dennis er en enorm ressurs. Ikke bare var han beste elev på flyfag, han har også satt opp hele systemet vårt for oppfølging av verktøy og på fritida har han bygd sin egen jetmotor, smiler daglig leder Stein Sandvold i K-tech.

Sandvold sier fagprøven til Dennis også er historisk med tanke på måten man gjør det på. Nemlig å bruke materiell som ikke er operativt. Dennis tok fagprøve på et «pensjonert» ambulansefly av typen Beechcraft. Dette er en milepæl. At vi bruker fly som ellers bare står her, frigjør materiell som brukes i flyging. Det er første gang dette gjøres, og resultatet blir akkurat like godt, sier han.

Foto: Torgeir B

KONGSBERG trenger flere flymekanikere

Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (KAMS) har langtidsavtale om vedlikehold på Forsvarets NH90-helikoptre, og daglig leder Vegar Gystad er opptatt av å få tak i kompetente fagfolk til dette.

Vi har store ambisjoner på Bardufoss, og ønsker å få flere ungdommer til å ta denne utdanningen. Mange flymekanikere og teknikere går av med pensjon, og det er lite ettervekst. Sammen med K-tech og Bardufoss vgs skal vi gjøre det attraktivt for ungdom fra Nord-Norge å ta flyfagutdannelse her – og bli her, sier han.

Sjefssersjant Odd Helge Wang ved 139 Luftving på Bardufoss kan bekrefte at Dennis er ettertraktet, og at man trenger mange flere som ham. Behovet framover er stort.

K-tech søker 52 nye lærlinger i 2022, les mer og søk her!

I region nord – Bardufoss, Evenes, Tromsø og Banak – trenger vi 30 nye flyteknikere hvert år de neste ti årene. Vi håper at vi kan få dette til, og har en felles rekrutteringsplan sammen med K -tech og skolen. Det kan se ut som den nedadgående trenden snur opp igjen nå, sier Wang med henblikk på at det er økende søkertall til flyfag.

Dennis anbefaler gjerne utdanninga til andre unge – med visse kvaliteter. Det må være ungdom med sunn fornuft og gode holdninger, sier han.

Sikt høyt, søk flyfag!

KONGSBERG kjører i disse dager ut en flyfag kampanje på sosiale medier. Del gjerne vår landingsside på sosiale medier for å spre det gode budskap og få flere
søkere til flyfag: https://www.kongsberg.com/no/kda/campaigns/Flyfag/