K-tech-samarbeid på tvers av fylkesgrensa

Teknologibedriften Berget på Notodden har i mange år vært leverandør til teknologibedriftene på Kongsberg. Nå har bedriften inngått et nytt samarbeid med opplæringsbedriften K-tech.

─ Dette sikrer kvaliteten i opplæringen vi kan gi til lærlingene våre, mener Joakim Lerstang ved Berget.

Kunstige barrierer mellom fylkene

Kongsbergindustriens egen lærebedrift K-tech sørger i dag for opplæring av fremtidens industriarbeidere på Kongsberg, mange går her fra lærlingeplass til fast jobb i Kongsbergindustrien. For lærlingene på Notodden oppleves likevel fylkesgrensen som en kunstig barriere.

─ Erfaringsmessig har det ikke vært enkelt for lærlingene på Notodden å få utplassering i bedriftene på Kongsberg. Dette er det nemlig fylkesgrensene som har satt en stopper for. Derfor er vi veldig fornøyde med det samarbeidet vi nå har etablert med K-tech, forklarer Joakim Lerstang ved Berget.

Leverer til forsvarsindustrien

Berget har i dag 120 ansatte, fordelt på to avdelinger på Notodden. En av bedriftens største kunder er Kongsberg Defence and Aerospace. I tillegg leverer de til en rekke andre aktører innenfor finmekanisk, seismikk og annen maritim industri.

─ For oss som bedrift er det en trygghet å ha fått K-tech med på laget. Både for vår egen del og med tanke på oppfølgingen av lærlingene vi tar til oss. Det er klart vi opplever det som en trygghet å få tilgang til den brede kompetansen. At de følger opp lærlingene med tilpassede læreplaner og egne opplæringsplaner er helt unikt, forklarer Lerstang.

K-tech sørger for bredden i opplæringen

Automasjonslærling Erik Skjulestad er en av tre lærlinger ved Berget for øyeblikket. Han peker på flere fordeler ved K-tech-samarbeidet.


─ Ved å være lærling ved Berget får vi uten tvil spisskompetanse på enkelte områder. Likevel er det kanskje andre fagområder vi ikke kommer borti i det hele tatt. Da er det veldig betryggende å ha K-tech med på laget, slik at vi også får den nødvendige bredden i opplæringen, forklarer Skjulestad.

─ Så slipper vi også å farte rundt til forskjellige bedrifter i hele fylket. Det er veldig kjekt at alt er samlet på ett sted, utdyper lærlingen.

Godt rykte

CNC-lærling Kjersti Bakken Abrahamsen har flere familiemedlemmer som både har vært lærlinger og senere ansatt i K-tech.

─ De aller fleste lærlinger i Notodden og omegn har jo hørt om K-tech fra før. At jeg som lærling i Berget nå kan få tilgang på den samme opplæringen på lik linje med de andre lærlingene i K-tech synes jeg er veldig positivt, forklarer Bakken.

Større fagmiljø

Lærling i dimensjonskontrollørfaget Zacharias Engebretsen hadde et brennende ønske om å være lærling ved en lokal bedrift i Notodden.

─ Som lærling ved Berget er man jo helt i fremkant av utviklingen. Som dimensjonskontrollør kommer jeg til å sjekke at delene er laget i henhold til spesifikasjonene som er gitt. Det at Berget lager så si alt på spesialbestilling i små opplag, bidrar til en svært variert og spennende arbeidshverdag, mener Zacharias.

─ Ved å være tilknyttet K-tech får vi helt klart en tilknytning til et større fagmiljø på andre siden av heia. Med tanke på det faglige, og ikke minst det sosiale, avslutter Engebretsen.