fbpx
Meny

Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin, TBA

Kursleverandør: GATEWAY

Kursbeskrivelse:

GNU/Linux er fri programvare. Fri programvare er kort fortalt programvare hvor vi som brukere har full tilgang til oppskriften til programmet og kan gjøre hva vi vil med den, gitt at vi ikke fratar andre den samme retten. Begrepet er tuftet på fire grunnleggende friheter:

 • Friheten til å bruke programmet som en vil
 • Friheten til å få se kildekoden til programmet
 • Friheten til å modifisere denne kildekoden etter egne behov
 • Friheten til å dele disse endringene med andre

Dette gir oss brukere rettigheter og full kontroll over programvaren vi bruker, i motsetning til proprietær programvare, som stort sett fratar deg alle rettigheter (les gjerne lisensavtalene til for eksempel Microsoft Windows til sammenlikning).

Denne modellen har gjort det mulig for flere millioner (!) utviklere verden over å utvikle programvare, som kan lastes ned og brukes fritt.

Friheten gjelder altså ikke prisen på programvare, men den individuelle og kollektive muligheten til å fritt bruke, endre og videredistribuere endringer i programvaren. I tillegg er svært mye av den frie programvaren gratis.

Kursinnhold:

   • Hva er Linux?
   • Installasjon av Ubuntu (som er basert på Debian)
   • Kort presentasjon av bruk av Linux, inkludert skrivebordsmiljøer, vindusbehandlere og kommandolinjen
   • Pakkesystemet
   • Brukere
   • Hvordan filsystemet til Linux er oppbygd
   • Nettverk
   • Administrasjon av Programmer
   • Administrasjon av filsystemer
   • Backup
   • Installasjon og konfigurering av en Webserver (LAMP – Linux, Apache, MySql og Php)
   • Webbasert systemadministrasjon gjennom Webmin
   • Sikkerhet
   • Systemprogrammering, flere kommandoer

   Kurset tilpasses deltakernes behov så langt som mulig innenfor tidsrammen.

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende PC-kunnskaper. Dette kurset er ment for personer som skal administrere / konfigurere Linux. Personer som skal være normale brukere av Linux, bør velge Linux Innføring, som går dypere inn på disse sidene av Linux.

Målsetting:

Å forstå hvordan Linux grunnleggende er bygd opp og fungerer. Å kunne installere og drifte sin egen Linux-maskin. Å kunne installere programmer og sette opp vanlige tjenester. Å kunne bruke Linux. Å ta seg av vanlige systemadministrasjonsoppgaver. Og sist, men ikke minst: Å være i bedre i stand til å tilegne seg ytterligere kunnskap. Du blir dessuten bedre i stand til å hjelpe andre Linux-brukere.

 

spørsmål om kurs?

Kontakt oss på kurs@k-tech.no
eller ring oss på 32 28 42 00.

Våre eiere

Vi er stolte av å ha aktive eiere som er verdensledende teknologibedrifter i sine markeder

Kongsberg Technology
Training Centre as

Postboks 1003
3601 Kongsberg
tlf 32 28 42 00
post@k-tech.no

PERSONVERN OG COOKIES