Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Kursleverandør: K-tech

Veiledende pris kr 2500,- i tillegg kommer dokumentasjon

Kursinnhold:

 • Hydraulikk og sikkerhet.
 • Funksjonsbeskrivelse av et hydraulikksystem.
 • Funksjonsbeskrivelse av nøkkelkomponenter.
 • Symboler og skjemaer.
 • Beregning av stempelpumpe -motor.
 • Rengjøring av olje og filtre.
 • Hvorfor forskjellige akkumulatorer.
 • Retningsventilers funksjoner.
 • Sensorer i hydraulikkanlegg.

 

Påkrevd kunnskap:

Ingen forkunnskap

Instruktør: KIS Kompetanse

Veiledende pris: kr 2500,- i tillegg kommer dokumentasjon

Kursbeskrivelse:                     

Kurset gir teoretisk kunnskap i å utøve ledelse i samsvar med Arbeidsmiljøloven og Internkontroll

Forskriften. Regelverk og hovedprinsipper innen HMS-området.

Pris:

Kr 2130,- + dokumentasjon og eventuelt kompetansebevis.

 Kursinnhold:                           

 •  Viktige utdrag av Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften”.
 • Dokumentasjon
 • Roller i HMS arbeidet
 • Krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

Påkrevd kunnskap:                 

Kurset egner seg godt for de som bekler lederroller i bedrifter.

Målsetting: Skal gi deltakerne en oversikt over de mange krav som gjelder, og råd om hvordan den enkelte kan påvirke sin bedrifts eller avdeling sin HMS-kultur.

Kursleverandør: Glasspaper –  Paula Januszkiewicz

In this workshop you will investigate the critical tasks for a high-quality penetration test. Well look at the most efficient ways to map a network and discover target systems and services. Once the systems are discovered, we will search for vulnerabilities and reduce false positives with manual vulnerability verification. At the end we will look at exploitation techniques, including the use of the authored and commercial tools. In the attack summary we will always go through the securing techniques.

But exploits are not the only way to get to systems! We will go through the operating systems’ build in problems and how they can be beneficial for hackers! One of the most important things to conduct the successful attack is to understand how the target works. To the bones! After that everything is clear and tool is just a matter of our need.

The course that covers all aspects of Windows infrastructure security from the hacker’s mind perspective!
Our goal is to show you and teach you what kind of mechanisms are allowing to get inside the infrastructure and how to get to operating systems. After the course you will gain penetration tester’s knowledge and tools. And to get more practice we offer one week more of labs online!

We really want you to go out from the class with the practical, ready-to-use knowledge what are the ways to get into the infrastructure.

This is a deep dive course. It is a must-go for enterprise administrators, security officers and architects. Delivered by one of the best people in the market in the security field – with practical knowledge from tons of successful projects, many years of real-world experience, great teaching skills and no mercy for misconfigurations or insecure solutions!
The course has a form of intense workshop and you MUST stay awake just not to miss a thing!

Målgruppe:

Enterprise administrators, infrastructure architects, security professionals, systems engineers, network administrators, IT professionals, security consultants and other people responsible for implementing network and perimeter security.

Forkunnskaper:

To attend this training you should have good hands-on experience in administering Windows infrastructure. At least 8 years in the field is recommended.

Innhold:

Materials:
Author’s unique tools, over 150 pages of exercises, presentations slides with notes.

DETAILED AGENDA

Module 1: Hacking Windows Platform

 • Detecting unnecessary services
 • Misusing service accounts
 • Implementing rights, permissions and privileges
 • Direct Kernel Object Modification

Module 2: Top 50 tools: the attackers best friends

 • Practical walkthrough through tools
 • Using tools against scenarios

Module 3: Modern Malware

 • Techniques used by modern malware
 • Advanced Persistent Threats
 • Fooling common protection mechanisms

Module 4: Physical Access

 • Misusing USB and other ports
 • Offline Access techniques
 • BitLocker unlocking

Module 5: Intercepting Communication

 • Communicating through firewalls
 • Misusing

Kursleverandør: Arve Olaussen

Veiledende pris kr 12300,- + kr 450,- i dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

GPS er et produkt som er utviklet i fra å gjelde bare geometrisk toleransesetting til å gjelde all målsetting, toleranse, overflatestruktur og geometrisk toleranse. GPS dekker alle områdene fra konstruktørens ide til ferdige og verifiserte arbeidsstykker for testing eller montasje.

GPS kurset er delt inn i 2 trinn, hvor dette kurset er trinn 2:

 • Trinn 1 er en innledende nivå for å gi en grunnleggende forståelse av ISO GPS standardene, terminologi og symbolikk som brukes.
 • Trinn 2 er et mere inngående nivå for å gi en forståelse til bruken av ISO GPS produktet i toleransesetting av våre tegninger.

Påkrevd kunnskap:

Det forutsettes at kandidaten har god kjennskap til ISO GPS kurs Trinn 1

Målgruppe:

Gjelder alle ingeniører og teknisk kvalifisert personell som i sin profesjon bruker tekniske tegninger i sitt arbeide. Kandidatene kan deles opp i to hovedgrupper:

 • De som konstruerer/utvikler produkter ved bruk av GPS toleransesetting i sitt tegningsunderlag, slik at konstruksjon-intensjonen er entydig og klar, og arbeidsstykkets funksjon er ivaretatt.
 • De som er brukere og leser de tekniske tegningenes GPS toleransesetting og som har til hensikt å forstå konstruksjons-intensjonen for å kunne produsere delen/detaljen, eller måle detaljen, eller innkjøp av detaljen (Dvs. produksjon-, innkjøp-, kvalitet-, og måle avdelingene i en bedrift).

Målsetting:

 • Skal kunne ta utgangspunkt i en komponents funksjon, låse alle frihetsgrader ved å etablere og krav sette globale utganger/referanser.
 • Skal kunne bruke M, L og E modifikatorer.
 • Definere 0 – måltilpasning når funksjonen tillater det.
 • Etablere et virtuelt mål i en skrueforbindelse.
 • Skal kunne bruke alle 9 punktene i 9-punktsprosedyren i etablering og sjekking av tegning.
 • Kunne krav sette en tegning ut i fra et globalt referansesystem ved hjelp av 9 – punkts prosedyren (kandidatens tegning).

Veiledende pris kr 1100,- pr. person

Kursleverandør: Laagen undervisning

Tidspunkt: kl: 12:00 – 15:00

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en teoretisk og en praktisk gjennomføring av førstehjelp ved akutte skader/sykdom som kan oppstå i det daglige.  

 • Opptreden på skadested
 • Livreddende førstehjelp
 • Bevisstløse, sideleie (teori/praksis)
 • Hjerte- og Lungeredning (teori/praksis)
 • Akutte sykdommer:
  • Illebefinnende
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerneslag
  • Kramper
  • Diabetes
  • Allergiske reaksjoner
 • Akutte skader:
  • Brudd
  • Blødninger
  • Brannskader
  • Elektriske skader

Kursinstruktør: Jørn Erik Andersen og Laagen Undervisning

Veiledende pris: kr 2700,- i tillegg kommer dokumentasjon

Kursbeskrivelse:

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedriften om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen ”Forskrift ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg – FSE”

Kursinnhold:

 • Tvangsmidler
 • Ansvar
 • Melding om ulykker
 • Alminnelige bestemmelser og overordnet planlegging
 • Planlegging og utførelse
 • Arbeid på eller nær ved frakoblet anlegg
 • Personlig verneutstyr
 • Isolert verktøy
 • Avskjerming
 • Drift og vedlikehold av elektriske anlegg’
 • Betjening av sikringer
 • Førstehjelp med fokus på strømskader

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende forståelse

Målsetting:

Tilfredsstille kravene iht. ”Forskrift ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg – FSE”

Kursleverandør: Foss Fiberoptikk

Pris: På forespørsel

Kursinnhold:

 • Optiske fibre
 • Optiske kabler
 • Desibelbegrepet
 • Tap i fiber
 • Dispersjon i fiber
 • Fiberstandarder
 • Optiske kontakter
 • Rensing og inspeksjon, med praktisk demonstrasjon
 • Skjøting av fiber
 • Splittere og bølgelengdemultipleksing (xWDM)
 • Effektbudsjettering
 • Fiberoptiske målinger, med praktisk demonstrasjon
 • Dokumentasjon

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 5900,- i tillegg kommer dokumentasjon 

Kursbeskrivelse:

Kurset tar for seg de mer avanserte funksjonene i Excel, som å systematisere data i en liste. Bruke Pivottabeller til å trekke ut og vise data på bestemte måter. Lære å bruke verktøy for feilsøking og dataanalyse, og mer om brukervennlige regneark som maler og makroer. Dele ut arbeidsboken til flere brukere.

Kursinnhold:

 • Formatering
 • Flere arbeidsbøker
 • Pivot
 • Lister
 • Oppslagsfunksjoner
 • Datautveksling
 • Feilsøking
 • Samarbeid

Påkrevd forkunnskap:

Excel grunnkurs eller tilsvarende

Målsetting:

Etter endt kurs skal du være i stand til å benytte de mer avanserte funksjonene i Microsoft Excel, samt benytte programmet på en mer effektiv og riktig måte.

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 5500,- i tillegg kommer dokumentasjon 

Kursbeskrivelse:

For deg som er selvlært eller som har liten eller litt erfaring med Excel, og som ønsker å komme i gang og lære det fra bånd av. Du vil få mange nyttige tips som gjør hverdagen din enklere.

Kursinnhold:

 • De viktigste formlene og funksjonene du bør kunne i arbeidshverdagen
 • Gode arbeidsmetoder og smarte hurtigtaster som er lurt å få på plass fra begynnelsen
 • Å skape oversikt og kontroll i regnearkene dine
 • Hvor ypperlig Excel er til å håndtere lister og tabeller
 • Hvordan Excel henger sammen med andre Office-programmer

Påkrevd forkunnskap:

Grunnkunskaper i Windows

Målsetting:

Målet er å lære bruk av regneark og forstå de grunnleggende begrepene i forbindelse med regneark. Lære å utføre grunnleggende operasjoner sånn som å opprette, formatere og bruke et regneark. Man skal lære standard matematiske og logiske operasjoner ved å bruke grunnleggende formler og funksjoner. Man skal også bruke noen av de mer avanserte funksjoner i et regneark slik som å importere objekter og lage diagrammer og grafer.

Velkommen til verdens mest avanserte virtuelle skole, EnglishLive!

Få en kort introduksjon av skolen her;

Hva er inkludert i Efekta Premium Plus, EF´s mest avanserte kurs?

 • 12 eller 24 privatleksjoner med en engelsktalende språklærer. Disse leksjonene skreddersys for å møte din spesifikke behov og fokusområder, som for eksempel en presentasjon, møteforhandlinger, kundeoppfølging mm. Privatlekjonene booker du i skolen etter eget ønske og tidspunkt.
 • Skolen er tilgjenglig 365 dager i året, 24 timer i døgnet.
 • Ubegrenset med tilgang til våre gruppeleksjoner som begynner hver halvtime, 24/7.  
 • Generelle engelskkurs for å forbedre din engelsk og selvtillit.
 • Ta nytte av våre 29 forretningsengelsk og bedriftsspesifikke kurs (som f.eks Project Management, Law, Researching, Correspondence, Negotations, Logistics mm.)
 • Individuell oppfølging og våre studieveiledere i EnglishLive.
 • EnglishLive er tilgjengelig på alle plattformer (PC, Tablet og  smarttelefoner – Android & Iphone) 24/7, som gir deg en stor fleksibilitet.

Priser: 6 months Premium Plus inkluderer: full tilgang til den virtuelle skolen, ubegrenset tilgang til gruppeleksjoner og 12 privatleksjoner.

12 months Premium Plus inkluderer: full tilgang til den virtuelle skolen, ubegrenset tilgang til gruppeleksjoner og 24 privatleksjoner.

12 months Premium inkluderer: full tilgang til den virtuelle skolen og ubegrenset tilgang til gruppeleksjoner .