Vil tilbyr et vidt spekter av kurs

Vi utarbeider kurs og opplæring basert på behovet til våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.
Samspillet med industrien gir også K-Tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra internasjonalt næringsliv.

Kursleverandør: Hytek

Pris: På forespørsel

Kursbeskrivelse:

Kurs gir deltakerne praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap som er nødvendig for å kunne utføre Crimping iht kravene i IPC WHMA-A-620. Kurset henvender seg til produksjonsingeniører, konstruktører og operatører, som vil fremvise et dokumenterbart kjennskap til Crimping.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av godkjennelseskravene iht IPC WHMA-A-620
 • Inspeksjonstilstanden
 • Visuell inspeksjon
 • Krav til avisolering av ledninger
 • Kalibrering av verktøy
 • Identifisering av faktorer som påvirker kvalitet, pålitelighet og utførelse av Crimping
 • Compactive og dispersive Crimping
 • Krav til Crimping
 • Stanset og formet terminal – åpen sylinder
 • Stanset og formet terminal – lukket sylinder
 • Maskinbearbeidede terminaler
 • Krav til crimpede spleisinger
 • Crimping av coaxiale kabelsamlinger
 • Mekanisk test
 • Elektrisk test

Påkrevd forkunnskap:

Grunnleggende ferdigheter.

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å utføre Crimping iht kravene i IPC WHMA-A-620

Comprehensive C and C++ Secure Coding

Kursleverandør: Glasspaper

Comprehensive C and C++ Secure CodingAs a developer, your duty is to write bulletproof code. However… What if we told you that despite all of your efforts, the code you have been writing your entire career is full of weaknesses you never knew existed? What if, as you are reading this, hackers were trying to break into your code? How likely would they be to succeed?

This advanced course will change the way you look at code. A hands-on training during which we will teach you all of the attackers’ tricks and how to mitigate them, leaving you with no other feeling than the desire to know more.

It is your choice to be ahead of the pack, and be seen as a game changer in the fight against cybercrime.

Audience:

C and C++ developers, software architects and testers

Prerequisites:

General C/C++ development

Participants attending this course will:

 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Realize the severe consequences of unsecure buffer handling
 • Understand the architectural protection techniques and their weaknesses
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Understand essential security protocols
 • Understand some recent attacks against cryptosystems
 • Learn about XML security
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Be informed about recent vulnerabilities in various platforms, frameworks and libraries
 • Get practical knowledge in using security testing techniques and tools
 • Learn how to set up and operate the deployment environment securely
 • Get sources and further readings on secure coding practices

Course outline:

Dag 1:

IT security and secure coding

x86 machine code, memory layout and stack operations

Buffer overflow

Dag 2:

Buffer overflow

Practical cryptography

Security protocols

Cryptographic vulnerabilities

XML security

Dag 3:

Common coding errors and vulnerabilities

Common coding errors and vulnerabilities

Dag 4:

Common coding errors and vulnerabilities

Security testing techniques and tools

Deployment environment

Principles of security and secure coding

Knowledge sources

Kursleverandør: Glasspaper

Beskrivelse:

The training explains in details the mechanisms underlying typical C/C++ security relevant programming bugs – the common security vulnerabilities. The root causes of the problems are explained through a number of easy-to-understand source code examples, which at the same time make clear how to find and correct these problems in practice. The real strength of the course lays in numerous hands-one exercises, which help the participants understand how easy it is to exploit these vulnerabilities by the attackers.

Målgruppe:

C/C++ developers, software architects and testers

Forkunnskaper:

Preparedness: Advanced C/C++

Innhold:

The course also gives an overview of practical protection methods that can be applied at different levels (hardware components, the operating system, programming languages, the compiler, the source code or in production) to prevent the occurrence of the various bugs, to detect them during development and before market launch, or to prevent their exploitation during system operation. Through exercises specially tailored to these mitigation techniques participants can learn how simple – and moreover cheap – it is to get rid of various security problems.

 • Common security vulnerabilities
  Buffer Overflow (BOF), stack and heap overflow; array indexing problems, the unicode bug; missing or improper input validation, integer problems, widthness bug, signedness bug, arithmetic overflow, Printf format string bug (PFS), Directory Traversal Vulnerability (DTV); improper use of security features, weak randomness, password management; error handling-related problems; race conditions, Time-of-Checking-to-Time-of-Usage (TOCTTOU) vulnerability, safe signal handling, and many more…
 • Mitigation techniques:
  Never eXecute (NX bit) access mode of Virtual Memory Management (VMM); Address Space Layout Randomization (ASLR) – PaX, ExecShield; Stack smashing protection (SSP), StackGuard, ProPolice…
 • Exercises:
  Sexploiting stack overflow – executing shell codes; applying protection techniques (stack smashing protection, non-executable stack and heap, ASLR); circumventing protections with NOP sleding, Return-to-libc attack, Return Oriented Programming (ROP); understanding integer problems; applying mitigation techniques; crafting a printf format attack string – write-what-where (WWW) possibilities; password management; problems of exception-based error handling; exploiting race conditions; and many spot- and-correct-the-bug exercises.

Kursleverandør: Kongsberg Brann & Redning

Veiledende pris: kr 1100,-

Kursbeskrivelse:

Kurset tilfredsstiller HMS-lovgivningens krav til opplæring av ansatte i virksomheter. Gjennomført kurs gir grunnlag for dokumentasjon.

Kursinnhold:

 • Brannårsaker og konsekvenser av brann
 • Handlingsmønster ved brann
 • Enkel brannteori
 • Branninstrukser
 • Praktisk øvelse i bruk av håndslukker

 Påkrevd kunnskap:

Ingen

Målsetting:

Målsettingen er å øke bevisstheten rundt brannvern.

AR – Utvidet virkelighet, trinn 1

Kursbeskrivelse:

Hva menes med VR, AR og MR? Hvordan tar man i bruk Hololens 2 og hvordan fungerer den? Hva er Remote Assist og Guides? Hvordan kan vi bruke dette i jobbsammenheng? Hvordan bruker jeg Hololens 2, Remote Assist og Guides?
Det vil du få svar på under dette kurset!

Kursinnhold:
– Forklaring på forskjellen mellom VR, AR og MR
– Hvordan bruke Hololens 2 og Funksjoner.
– Hvordan bruke Remote Assist, hva er nytten til Remote Assist i jobbsammenheng
– Hvordan bruke Guides, hva er nytten til Guides i jobbsammenheng.

Påkrevd Kunnskap: Ingen

Målsetting:
Når du er ferdig med dette kurset vil du vite forskjellen på VR, AR og MR. Du vil kunne bruke Hololens 2 og hvordan navigere den. Du vil også kunne ta i bruk Remote Assist og vite nytten av dette programmet og hvordan det fungere. Og til sist vil du kunne vite hvordan du som bruker vil kunne åpne og navigere Guides.

Kursleverandør: KIS Kompetanse

Veiledende pris: kr 2700,- i tillegg kommer kompetansebevis
Kursbeskrivelse:
Anhuker og signalgiver er 8 timers dokumentert opplæring. Kurset avsluttes med teoretisk prøve.
Hensikten med kurset er å gi anhuker og signalgiver en god sikkerhetsopplæring, grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap, riktig signalgivning og kommunikasjon med kranfører, slik at ulykker unngås.
Kurset gjennomføres iht. opplæringsplan DOK-04-AX-01, med henvisning til opplæringskrav i:
Arbeidsmiljøloven – Kapittel 2
Forskrifter om bruk av arbeidsutstyr §10.1 og §10.2
Forskrifter om sikkerhetsskilting og signalgivning § 9
Kursinnhold:
•    Risikovurdering, roller og ansvar.
•    Konstruksjon, merking, brukskontroll, kasseringsregler.
•    Tyngdepunkt og stabilitet på last, bruk av løftetabeller.
•    Kommunikasjon, signaler og tegn.
•    Sikkerhetsregler og sjekklister.

Advanced C++ Programming

Kursleverandør: Glasspaper

C++ is a powerful and complex language. This course covers advanced C++ language features and development techniques, to help you get the most out of the language. The course also provides thorough coverage of the C++ Standard Library, and explains how to implement OO design patterns and C++ programming idioms to reinforce best practice in your code.

Audience:

C++ developers who want to experience the full power of the C++ language.

Prerequisites:

3-6 months C++ programming experience.

Course outline:

 • Setting the Scene: Recap of C++ and OO features and techniques; ISO C++; Core language additions; Recap of the standard library
 • Copying and Conversions: staticcast, dynamiccast, constcast and reinterpretcast; The mutable keyword; The explicit keyword; User defined conversion operators; Copy construction and assignment
 • Scope and Related Patterns/Idioms: Recap of static class members; The Singleton pattern; Defining nested classes; The Handle/Body idiom; Using namespaces effectively
 • Using Delegation: Recap of association and delegation; The Object Adapter pattern; The Proxy pattern; The Null Object pattern; Defining smart pointers; Lazy loading
 • Overloading the subscript operator: How to overload []; Why to overload []; Creating multi-dimensional containers
 • Template Functions: Overview of template functions; Implementing generic algorithms using template functions
 • Template Classes: Overview of template classes; Specifying multiple type parameters; Using the standard container classes
 • Using Iterators and Algorithms: What is an iterator? Using standard iterators; Creating generic algorithms using iterators; Function objects
 • Exception Handling Techniques: Recap of exceptions; The standard exception class hierarchy; Uncaught exceptions; Strategies for handling exceptions; Exception safety
 • Effective Memory Management: Handling allocation failures; Overriding the new operator to customise memory allocation; Caching; Controlling timing of construction and destruction
 • Reference Counting Techniques:Defining classes that use shared representation objects; Reference-counted strings; Defining smart pointers for garbage collection
 • Inheritance Techniques: Defining interfaces; Multiple inheritance; Virtual base classes; Interface classes; Mixin classes; Runtime type information (RTTI); Private and protected inheritance; The Class Adapter pattern
 • Advanced Template Techniques: Defining non-type template parameters; Defining template adapters; Specifying default template parameters; Specializing templates; Defining trait classes
 • Call-back Techniques: Implementing call-backs using function pointers; The Command pattern; Function objects; Member function pointers

Kursleverandør: Grete Haug

Veiledende pris: kr 5900,- i tillegg kommer dokumentasjn

Beskrivelse

Adobe Illustrator er blitt en industristandard for produksjon av illustrasjoner, plakater, logoer, web-grafikk osv. I Illustrator jobber man hovedsakelig med vektorgrafikk, mens man i for eksempel Photoshop hovedsakelig jobber med punktgrafikk.

Forventninger og mål

Passer for deg som ønsker å lære mer om det som omtales som verdens beste og mest solide tegneprogram.

Målet er at du etter endt kurs skal kunne bruke Illustrator til å lage former og figurer, ha kjennskap til ulike fargesystemer, lage illustrasjoner og logoer og bruke art Boards.

Forkunnskaper

Må kunne bruke PC og god kjennskap til filhåndtering.

Dette vil bli gjennomgått

 • Forskjellen på vektorgrafikk og punktgrafikk
 • Bli kjent med arbeidsområdet, menyer, paneler og verktøy
 • Bruk av ulike formeverktøy
 • Bruk av penneverktøy
 • Bruk av ulike penselverktøy
 • Blanding av farger og former
 • Konvertere punktgrafikk til vektorgrafikk
 • Lage logo
 • Arbeid med Art Boards
 • Arbeid med tekst
 • Arbeid med perspektiv

Etter endt kurs kan du sette sammen illustrasjoner og tekst til en ferdig produksjon.