Lærerik omvisning for over 200 tiendeklassinger

Elever fra en rekke ungdomsskoler i og rundt Kongsberg fikk forrige uke anledning til å besøke Kongsberg VGS og K-Tech sin avdeling på teknologiparken.

Lærerikt besøk for ungdomsskoleelever

Her fikk de innblikk av hvordan man utdanner seg innenfor noen av verdens ledende industribedrifter innenfor sine fagfelt. Over 200 elever fra en rekke ungdomsskoler fikk oppleve hvordan man utdanner seg til å bli fremtidens industriarbeider.

-Det er viktig å vise frem den helt unike kulturen vi har i Kongsbergindustrien. Det er ikke så lenge til disse skal velge hvilken vei de skal gå videre. Valget de tar til våren er kanskje et av de viktigste valgene de tar for resten av livet og den videre karrieren. Derfor er det for viktig for oss å kommunisere hva et yrke innenfor industrien faktisk innebærer, forklarer faglærer Runar Lofsberg ved Kongsberg Videregående skole.

– Ved K-tech sine lokaler på Teknologiparken fikk tiendeklassingene besøke andre elever fra Kongsberg VGS og lærlingene hos K-Tech. De fikk titte på noe av den aller nyeste teknologien og topp moderne produksjonsmetoder. I tillegg fikk de et innblikk i hvordan samarbeidet mellom videregående skole, K-Tech og bedriftene faktisk henger sammen. Jeg håper og tror at de fikk en flott og lærerik opplevelse, poengterer Runar.

Les også: Sjekk ut vårt nye råskinn

Unikt samarbeid mellom VGS, K-Tech og industrien

Kongsberg Kompetansesenter for Yrkesfag (KKY) er et unikt samarbeid mellom videregående opplæring, K-Tech og industrien. Her får elevene en langt tettere tilknytning til industrien og bedriftene de faktisk skal arbeide i.

-Her må man holde tunga rett i munnen, men det fungerer ved at vi ved de videregående skolene utdanner elevene i ett til to år før vi sender de videre til lærlingperiode og videre opplæring hos K-Tech. Så får de lærlingplass og forhåpentligvis jobb i noen av teknologibedriftene etter endt lærlingperiode. Det som kanskje er litt forvirrende her, er at vi ved Kongsberg VGS har vår egen lille avdeling i de samme lokalene som K-Tech inne i Teknologiparken, forklarer Lofsberg.

-Dette samarbeidet er sånn sett helt i unikt. Elevene får et langt tettere forhold til industrien og en relevant utdanning i et høyteknologisk fagmiljø med tilgang på noen av de aller mest moderne produksjonsmetodene. I tillegg bidrar jo dette til at oss som instruktører og lærere holder oss langt mer faglig oppdatert og kan sånn sett gi en langt bedre utdannelse til elever og lærlinger, avslutter Lofsberg.