Martin og Bjørn besto fagprøven med glans

Å være sensor for lærlinger som viser så god innsats er veldig moro. De la ned den nødvendige innsatsen og mere til, forteller representant for prøvenemnda for Buskerud fylke Rino Kleven.

Bjørn Jacobsen og Martin Grongstad har de siste ukene vært travelt opptatt med gjennomføring av sine fagprøver i industrimekanikerfaget hos TechnipFMC.

-I prøvenemnda er det min oppgave å veilede og vurdere oppgavene de har gjort.

Det er ekstra givende når man har lærlinger som viser såpass god innsats som Bjørn og Martin her har gjort.

Prøvenemndsleder, Rino Kleven

-Vi ser jo et skrikende behov for arbeidskraft i industrien, så det å utdanne deg til et praktisk yrke gir deg stor sjanse for fast jobb etter fullført utdanning. K-tech er jo helt klart i en særstilling når det gjelder utdanning av fagarbeidere til industrien, de er tett på industrien og leverer en kvalitet på lærlingene som er vanskelig å matche, forteller Kleven.

Sykt deilig å bestå fagprøven

Martin Grongstad har hatt sin læretid hos subsea-bedriften TechnipFMC og kunne ikke vært mer fornøyd med å endelig ha bestått fagprøven med glans.

-Helt sykt deilig å bestå fagprøven! Særlig når det endte med en så god karakter. Den mest krevende delen av fagprøven for meg var kanskje planleggingsdelen og dette med egenvurderingen. Det praktiske viste jeg at jeg hadde god kontroll på, forklarer Martin engasjert.

Se hva Bjørn har gjort i sin hverdag som lærling

I samme bedrift har Bjørn hatt sin læretid. Selv om de begge har tatt sin utdanning i industrimekanikerfaget har det likevel vært vidt forskjellige oppgaver og fagområder.

-Jeg har nok jobbet mer på de store tingene som bedriften leverer. De store gule subsea-modulene som for eksempel «juletrær» og annet som skal plasseres dypt nede på havbunnen, forklarer Bjørn.

Slik foregår fagprøven

Felles for alle fagprøver er at de består av flere emner som lærlingene må innom i løpet av tiden som er satt av.

1.Planleggingsdel:

Her skal lærlingene sette opp en disposisjon og en plan for selve gjennomføringen av fagprøven. De skal vise forståelse for prosessen og kunne planlegge og strukturere eget arbeid.

2. Gjennomføring av praktiske oppgaver:

Lærlingene gjennomfører praktiske oppgaver tilknyttet sine fagfelt.

3.Dokumentasjon og teoridel:

Her skal lærlingene skrive en egen teoridel i tilknytning til de praktiske oppgavene de har fått utdelt. Der de viser forståelse for prosessen, sitt fagområde og teori.

4.Vurdering

I egenvurderingen skal lærlingen vurdere sitt eget arbeid. Vise evne til å lære av eventuelle feil, mangler og vise hvordan man kanskje kunne gjort ting annerledes.


Mange har allerede fått fast jobb

–Av årets kull med fagarbeidere er det mange som allerede sikret seg fast jobb hos en av våre eierbedrifter. Det er et skrikende behov etter fagarbeidere, som K-tech lærling går du definitivt en sikker og forutsigbar tid i møte, forteller Sandvold.

«Vi ser at mange av våre lærlinger går rett ut i jobb etter å ha fått fagbrevet. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger, og de aller fleste er godt rustet når de skal ut i arbeidsmarkedet»

Stein Sandvold, daglig leder hos K-tech

K-tech tilbyr lærlingplasser innen en rekke fag. Felles for alle lærlinger er at de får læreplass i en av følgende selskaper; Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC eller GKN Aerospace.

Gratulerer med vel gjennomført utdanning og fagbrev!


Bilder til inspirasjon