fbpx
Meny

NDT-kontrollører

Aktuelle arbeidssteder
NDT-kontrollører arbeider der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver
NTD er en forkortelse for «Non Destructive Testing» (ikke-ødeleggende testmetoder) og brukes for å verifisere at produktet er i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner. Sentrale arbeidsoppgaver er

 • innhenting og bruk av regelverk, tekniske tegninger, standarder og kravspesifikasjoner
 • vurdering av risiko knyttet til HMS
 • planlegging og tilrettelegging av kontroller
 • mengde-, tids-, strøm-, hastighets- og avstandsberegninger i forhold til kontrolloppgaven
 • bruk av geometriske toleranser og gjennomføring av trigonometriske beregninger
 • kalibrering og justering av måleutstyr
 • målinger ved hjelp av manuelt måleverktøy og digitalt måleutstyr
 • kontroll ved visuell inspeksjon
 • radiografi- eller ultralydkontroll
 • penetrant-, magnetpulver- og virvelstrømprøving og lekkasjetesting
 • registrering og vurdering av måleresultatet og drøfting av tiltak med oppdragsgiver
 • verifikasjon og dokumentasjon av at produkter er i samsvar med standarder, spesifikasjoner og akseptkriterier

Personlige egenskaper

En NDT-kontrollør må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og selvstendig. Du må også kunne samarbeide med andre i bedriften og kommunisere med kunder.

 

spørsmål om kurs?

Kontakt oss på kurs@k-tech.no
eller ring oss på 32 28 42 00.

Våre eiere

Vi er stolte av å ha aktive eiere som er verdensledende teknologibedrifter i sine markeder

Kongsberg Technology
Training Centre as

Postboks 1003
3601 Kongsberg
tlf 32 28 42 00
post@k-tech.no

PERSONVERN OG COOKIES