Om K-tech

K-tech utarbeider kurs og opplæring basert på behovet hos våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.

De tre største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg gikk i 2008 sammen om å starte et utdanningssenter. Våre eiere er fortsatt Kongsberg Defence & AerospaceTechnipFMC og GKN Aerospace.

K-techs visjon er å ha verdens beste modell for utvikling av fagkompetanse. Det er en visjon vi alle jobber etter hver dag.

K-tech skal være verdens beste på utdanning av fagarbeidere. Vi tar hele tiden i bruk ny teknologi og hever kvaliteten på opplæringen for å nå dette målet. Samarbeidet mellom skole og bedrift står helt sentralt i denne jobben.

K-tech utarbeider kurs og opplæring basert på behovet hos våre eiere. Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene. Dette samspillet gir også K-tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra næringslivet.

Bærekraft

På K-tech arbeider vi kontinuerlig for å sikre et anstendig arbeidsliv for våre ansatte. Vi stiller høye krav til HMS og klimautslipp.

Åpenhetsloven

K-tech, med grunnlag i redegjørelsen som følger, ønsker å gjøre et stadig bedre arbeid for a sikre et ansvarlig næringsliv igjennom kontinuerlig vurdering av leverandører.

Les vår redegjørelse for Åpenhetsloven for perioden 1. juli til 31. desember 2022

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med Åpenhetsloven?

Kontakt oss på: aapenhetsloven@k-tech.no