Om K-tech

K-tech utarbeider kurs og opplæring basert på behovet hos våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.

De tre største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg gikk i 2008 sammen om å starte et utdanningssenter. Våre eiere er fortsatt Kongsberg Defence & AerospaceTechnipFMC og GKN Aerospace.

K-techs visjon er å ha verdens beste modell for utvikling av fagkompetanse. Det er en visjon vi alle jobber etter hver dag.

K-tech skal være verdens beste på utdanning av fagarbeidere. Vi tar hele tiden i bruk ny teknologi og hever kvaliteten på opplæringen for å nå dette målet. Samarbeidet mellom skole og bedrift står helt sentralt i denne jobben.

K-tech utarbeider kurs og opplæring basert på behovet hos våre eiere. Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene. Dette samspillet gir også K-tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra næringslivet.