Om K-tech

K-tech utarbeider kurs og opplæring basert på behovet hos våre eiere.
Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene.

De tre største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg gikk i 2008 sammen om å starte et utdanningssenter. Våre eiere er fortsatt Kongsberg Defence & AerospaceTechnipFMC og GKN Aerospace.

K-techs visjon er å ha verdens beste modell for utvikling av fagkompetanse. Det er en visjon vi alle jobber etter hver dag.

K-tech skal være verdens beste på utdanning av fagarbeidere. Vi tar hele tiden i bruk ny teknologi og hever kvaliteten på opplæringen for å nå dette målet. Samarbeidet mellom skole og bedrift står helt sentralt i denne jobben.

K-tech utarbeider kurs og opplæring basert på behovet hos våre eiere. Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene. Dette samspillet gir også K-tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra næringslivet.

Bærekraft

På K-tech arbeider vi kontinuerlig for å sikre et anstendig arbeidsliv for våre ansatte. Vi stiller høye krav til HMS og klimautslipp.

Åpenhetsloven

K-tech, med grunnlag i redegjørelsen som følger, ønsker å gjøre et stadig bedre arbeid for a sikre et ansvarlig næringsliv igjennom kontinuerlig vurdering av leverandører.

Les vår redegjørelse for Åpenhetsloven (signert 3. juni 2024)

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med Åpenhetsloven?

Kontakt oss på: aapenhetsloven@k-tech.no