Meny

Reservasjon

Reservasjonsbetingelser (Booking terms) :
 
Almene kursvilkår – åpne kurs
Avmelding må skje skriftlig og senest 7 arbeidsdager før kursstart.
Avlysning etter dette eller manglede oppmøte medfører at hele kursavgiften faktureres.
 
Bestillingen er bindende ved påmelding senere enn 7 arbeidsdager før kursstart.
 
Egne reservasjonsbetingelser for bedriftsinterne kurs.
 
General course conditions – open courses
Cancellation must be made in writing no later than 7 working days before the corse start.
Cancellation after that or no-show means that det full course fee will be invoiced.
 
Registration is binding from 7 working days prior to the course start.
 
Seperate terms for company customized courses.

 

spørsmål om kurs?

Kontakt oss på kurs@k-tech.no
eller ring oss på 32 28 42 00.

Våre eiere

Vi er stolte av å ha aktive eiere som er verdensledende teknologibedrifter i sine markeder

Kongsberg Technology
Training Centre as

Postboks 1003
3601 Kongsberg
tlf 32 28 42 00
post@k-tech.no

PERSONVERN OG COOKIES