Søk lærlingplass hos K-tech

Vi har som mål å utdanne landets beste fagarbeidere. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger. Det er også verdt å merke seg at en svært stor del av våre lærlinger får tilbud om fast jobb i interessante bedrifter etter endt utdannelse.

Dette skjer når du søker

En av disse bedriftene vil du få lærlingplass hos

Alle søkere som får læreplass hos K-tech, får læreplass i en av følgende selskaper.