Søk lærlingplass hos K-tech

Vi har som mål å utdanne landets beste fagarbeidere. Vi kan vise til svært gode eksamensresultater for våre lærlinger. Det er også verdt å merke seg at en svært stor del av våre lærlinger får tilbud om fast jobb i interessante bedrifter etter endt utdannelse.

Dette skjer når du søker

Fagprøve hos K-tech

Ingrid var lærling i industriell overflatebehandling og har i sin lærlingperiode vært utplassert hos KONGSBERG Defence & Aerospace (KDA). Her kan du følge Ingrid på sin vei mot fagprøven.

En av disse bedriftene vil du få lærlingplass hos

Alle søkere som får læreplass hos K-tech, får læreplass i en av følgende selskaper.

Søk lærlingplass
Søk lærlingplass
Søk lærlingplass

Søk læreplass her