Meny

Starten på fremtidens fagopplæring

Dette er et prosjekt som Buskerud fylkeskommune har hatt gående siden høsten 2015. Dette er også et stor ønske fra Industrien på Kongsberg at skolen kommer tettere på industrien og et samarbeid med K-tech som er eid av Kongsberg Defence & Aerospace, GKN Aerospace og FMC Technologies er dette som søt musikk

Tanken er at Kongsberg skal lage en Buskerud modell som etterhvert kan bli en modell for hele landet for hvordan skole og industri kan samarbeide.

Verden er i endring og det som riktig i forhold til fagopplæring er ikke riktig lenger. Det skommer stadig mer digitalisering, robotisering og automatisering inn i fagene, og industrien er avhengig av å ha kompetente fagarbeidere som har tilegnet seg den ny kunnskapen

Klassen som skal samlokaliseres med K-tech er på 15 elever og vi på K-tech kan garantere at de vil få en spennende skole hverdag på moderne utstyr og et flott læremiljø i moderne omgivelser.

spørsmål om kurs?

Kontakt oss på kurs@k-tech.no
eller ring oss på 32 28 42 00.

Våre eiere

Vi er stolte av å ha aktive eiere som er verdensledende teknologibedrifter i sine markeder

Kongsberg Technology Training Centre as

Postboks 1003 3601 Kongsberg
tlf 32 28 42 00
post@k-tech.no