K-tech utdanner fremtidens fagarbeidere ved bruk av AR

K-tech har tatt i bruk teknologien AR-briller, som brukes til undervisning, kurs og opplæring. AR-brillene gjør det mulig for våre instruktører å gi visuelle veiledninger gjennom brillene, slik at lærlingene kan komme raskere til løsningen (se video lenger ned i saken).

Fordelene med bruk av AR-briller

AR står for Augmented Reality eller utvidet virkelighet på norsk.

En av fordelene med AR-briller er at instruktørene kan bistå lærlingene fra hvor om helst i verden. Instruktører kan sende over kursmateriell, tegninger eller 3D-modeller til brillene, de kan også ringe eller ha en videosamtale med lærlingene. Under en videosamtale kan instruktørene se det lærlingen ser og hjelpe de ved bruk av piler eller forklaringer for hva lærlingen skal trykke på.

Les mer om AR-teknologien hos Kongsberg innovasjon

Kongsberg Klyngen satser på teknologien

Kongsberg Klyngen er en industridrevet kompetanseklynge som består av en rekke medlemmer, i hovedsak teknologibedrifter. Klyngen har som mål å styrke konkurransekraften gjennom raskere innovasjon, kompetansedeling og å ta i bruk den nyeste teknologien.

Kongsberg Klyngen består blant annet av disse industrielle medlemmene:
TechnipFMC, Semcon, Equinor, GKN Aerospace, Kongsberg Gruppen, Kongsberg Automotive, Siemens, KIWA, Vardar og opplæringsbedriften K-Tech.

Per Olve Tobiassen er prosjektleder innen AR i Kongsberg Klyngen via Kongsberg Innovasjon.

─Selv om noen allerede har tatt i bruk teknologien er vi fortsatt i en svært tidlig fase. Det som i dag kanskje virker som en kul duppeditt, kan ha uant potensiale om noen få år. Desto viktigere er det at vi allerede nå er helt i fremkant av utviklingen. Vi må ha «Amaras lov» i tankene her, poengterer Tobiassen.

«We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run.”

Roy Amara, (1925-2007)